Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha OPPI - nástroj podpory podnikatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha OPPI - nástroj podpory podnikatelů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I.Operační program Podnikání a inovace II.Priority sekce fondů EU MPO III.Příprava na nové programovací období IV.Vytvoření seed fondu v rámci OPPI Obsah vystoupení

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Celková alokace 3 671 400 782 EUR, tj. bezmála 92 mld. Kč (z toho 85 % činí příspěvek z EU, 15 % ze SR) K 31. 10. 2012 z OPPI proplaceno celkem 38,6 mld. Kč – stálý trend akcelerace čerpání Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zajištění hladkého průběhu OPPI vedoucího k vyčerpání celé alokace do roku 2015 optimalizace procesů realizace programu a snižování administrativní zátěže Příprava na budoucí programovací období příprava strategických dokumentů v oblasti podpory podnikání a inovací; diskuse o prioritách a jejich prosazování posílení podpory znalostního transferu vytvoření tzv. seed fondu na podporu začínajících inovativních firem Hlavní priority sekce fondů EU

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA cíl MPO maximální snížení administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty při čerpání dotace, při dodržení postupů a pravidel nastavená z úrovně EK celý proces závisí také na složitosti projektu, záměrem MPO je však dostat peníze k podnikatelům co nejrychleji Priority realizace OPPI do roku 2015 Intenzivnější čerpání zintenzivnit realizaci programu tak, aby na podporu podnikání byla do roku 2015 vyčerpána celá alokace Optimalizační opatření a zkrácení lhůt Pokračovat v optimalizaci procesů administrace OPPI a zkracovat lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí Zajištění hladkého průběhu OPPI - směřujeme k vyčerpání celé alokace

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Jednoznačná metodika jedním z hlavních cílů je posílit metodické vedení programu tak, aby podnikatelé měli jednoznačné vodítko, jak zpracovávat žádosti o dotace a realizovat projekty z OPPI Zjednodušení dotací společně s vedením agentury CzechInvest napomoci dalšímu zjednodušení fungování dotačních programů pro podnikatele to se bude týkat jak dotací z evropských programů, tak národních programů na podporu podnikání řídící orgán uvítá podněty podnikatelských sdružení v této věci a bude s nimi aktivně spolupracovat Zajištění hladkého průběhu OPPI – směřujeme k vyčerpání celé alokace

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava na budoucí programovacího období - Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout? Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na: znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory) Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava MPO na budoucí programovací období probíhá dlouhodobě příprava analýz, klíčových a strategických dokumentů (např. Analýza věcných priorit a potřeb – Berman Group, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní inovační strategie, Státní energetická koncepce, Koncepce podpory MSP, Digitální Česko) komunikace s hospodářskými a sociálními partnery (kulaté stoly) pořádání konferencí a seminářů Monitorovací výbory OPPI Díky veškerým těmto aktivitám panuje silný konsensus na tom, co má byt z pozice MPO v rámci EU fondů podporováno.

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí Příprava na nové programovací období formou pilotních projektů

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed fond připravován s ohledem na nové programovací období 2014+, ve kterém bude větší důraz kladen na tzv. revolvingové nástroje seed (a pre-seed) financování je považováno za jeden z významných nástrojů rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky venture kapitál se v ČR prakticky vůbec neinvestuje do raných stádií podnikání! (prokazatelná tržní mezera) objem prostředků na programy využívající dotace bude klesat, podíl návratných finančních nástrojů se bude zvyšovat seed-kapitálový fond by měl doplňovat existující dotace a finanční nástroje Příprava na nové programovací období formou pilotních projektů

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA = nástroj finančního inženýrství na podporu začínajících i rozvíjejících se inovačních podniků Využívá návratné finanční produkty, zejména investice do základního kapitálu. Cíle: Zásadní podpora inovací Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR Efektivní využívání veřejných prostředků Seed fond v rámci koncepce MPO

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha OPPI - nástroj podpory podnikatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google