Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora podnikání a investic v regionech ze Strukturálních fondů EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora podnikání a investic v regionech ze Strukturálních fondů EU"— Transkript prezentace:

1 Podpora podnikání a investic v regionech ze Strukturálních fondů EU
Ing. Petr Očko, Ph.D. | pověřený řízením agentury Brno, 24. duben 2013

2 Přehled Programové období 2007-2013 Programové období 2014+
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) jeho význam pro rozvoj regionů obnova brownfieldů za podpory OPPI zkušenosti a poučení projekty CzechAccelerator a CzechEkoSystem Seed fond Programové období 2014+ nová pravidla pro poskytování regionální podpory příprava Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora transferu znalostí

3 Programové období

4 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013
základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v programovém období alokace financování Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % státní rozpočet % k vyhlášeno 61 výzev podáno registračních žádostí vydáno rozhodnutí v hodnotě 72,6 mld. Kč

5 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013
15 programů podpory: Start Progres Záruka Rozvoj ICT a Strategické služby ICT v podnicích Eko-energie Inovace Potenciál Spolupráce Prosperita Školicí střediska Nemovitosti Poradenství Marketing

6 Význam OPPI pro rozvoj regionů

7 Obnova brownfieldů za podpory OPPI
Národní databáze brownfieldů obsahuje stovky brownfieldů připravených pro plány domácích i zahraničních investorů usnadňuje jejich majitelům najít pro brownfieldy nové využití zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro podnikání v České republice podpora regenerace brownfieldů z programů OPPI: Nemovitosti, Eko-energie, Prosperita, Školicí střediska odhadujeme, že na regeneraci brownfieldů evidovaných agenturou CzechInvest bude vydána bezmála 1 miliarda Kč

8 OPPI – zkušenosti a poučení
administrace projektu žádajícího o podporu z OPPI probíhá v elektronické aplikaci eAccount doporučení pro všechny fáze projektu příprava projektu – kvalitní podnikatelský záměr registrační a plná žádost – správné vyplnění realizace projektu – dodržení všech podmínek a pravidel úskalí výběrových řízení žádost o platbu – potřebné náležitosti další doporučení dodržovaní lhůt včasné řešení změn určení konkrétní osoby ve firmě jako projektového manažera

9 CzechAccelerator pomáhá rozvíjet české technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích pobyt v podnikatelských inkubátorech po celém světě západní pobřeží USA – Silicon Valley východní pobřeží USA – Boston Singapur Izrael Švýcarsko během čtyř výzev se projektu zúčastnilo 28 společností, 2 z nich opakovaně aktuálně probíhá vyhodnocování V. výzvy (příjem žádostí ukončen )

10 CzechEkoSystem efektivní rozvoj aktivit malých a středních podniků při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu praktické uplatnění podnikatelského plánu posílení marketingových a manažerských schopností vyhlášena II. výzva pro podávání žádostí o podporu alokace 128 milionů Kč příjem žádostí bude ukončen

11 Seed fond Seed / Venture capital fond – nový nástroj finančního inženýrství OPPI podpora ve formě kapitálových vstupů především do nově vznikajících inovačních firem cíl: usnadnit zakládání a rozvoj nových inovačních podniků pomocí nových finančních nástrojů podpořit rozvoj trhu rizikového kapitálu v ČR především v segmentu začínajících firem zahrnuje finanční nástroj seed zaměřený na early-stage investice (firmy od 5 let stáří) a finanční nástroj venture zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let) určen nositelům nových nápadů – inovačně a technologicky zaměřeným firmám (spin-off firmy, inkubované firmy aj.), které hledají finance pro své založení, rozjezd nebo další rozvoj (seed, start-up nebo venture kapitál) a jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem

12 Programové období 2014+

13 Nová pravidla pro poskytování regionální podpory v období 2014-2020
návrh Evropské Komise snížení míry podpory ze současných 40 % na 25 % pro velké podniky administrativní požadavky na prokazování motivačního účinku investičních pobídek hlavní rizika snížení konkurenceschopnosti ČR v lákání a udržování investičních projektů snížení konkurenceschopnosti zemí Evropské unie obecně vůči ostatním zemím světa pracovní skupina (MPO, ÚOHS, agentura CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice AFI, VŠE, zástupci investorů) připravila a za ČR Evropské Komisi předložila připomínky k navrhovaným pravidlům

14 Příprava programového období 2014+
na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) řízený MPO příprava OP PIK vychází z: legislativy a dlouhodobých cílů EU (tzv. Evropa 2020) strategických dokumentů ČR Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Koncepce podpory malých a středních podnikatelů a období let Národní inovační strategie OP PIK bude klást důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

15 Prioritní osy OP PIK prioritní osa 1 Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací prioritní osa 2 Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání prioritní osa 3 Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

16 Podpora transferu znalostí
podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry základ v úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership spočívá v přímé aplikaci výzkumných poznatků a znalostí v podniku se strategickým významem pro jeho další vývoj za účasti kvalifikovaného odborníka a za odborného dohledu univerzitního pracoviště pilotní část vyhodnocena jako úspěšná s doporučením pro spuštění programu v ČR v pilotní výzvě podpořeno 6 projektů, nyní v realizaci dalších 9 projektů pro příští programové období se počítá se samostatnou aktivitou / programem v OP PIK

17 Kontaktujte nás! www.czechinvest.org
Děkuji za pozornost. Kontaktujte nás!

18 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992
Štěpánská   Praha tel


Stáhnout ppt "Podpora podnikání a investic v regionech ze Strukturálních fondů EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google