Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Ing. Marcela Příhodová Poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO

2 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 2 Operační programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP OPPP OPPI OPPI Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

3 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 3 OPPI jako celek je do velké míry zaměřen na podporu kreativity v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu rozvíjení soft-skills Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního, externího i společného) Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 I.

4 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 4 Kreativní firmy nejvíce úspěšné v programech podpory Potenciál a Prosperita zaměřené na infrastrukturu pro VaV a inovace  Tyto dva programy mají největší podíl na výši dotace přidělené kreativním oborům, a to 67,6 %  V obou těchto programech podpory se kreativní obory řadí mezi nejvýznamnější příjemce podpory – v případě programu Potenciál je jejich podíl na přidělených dotacích 14 %, v případě programu Prosperita je to 16 % Největší počet úspěšných žádostí realizovaly kreativní podniky v programech Inovace ‑ Patent a Potenciál  V případě programu Inovace – Patent se opět jedná o velice významnou část všech podpořených projektů (20%) Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 II.

5 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 5 KKP podpořené v OPPI dle struktury ekonomických činností (CZ-NACE) CZ-NACE kód CZ-NACE názevPříklady KKP 71.11Architektonické činnosti Plánování staveb a vypracování projektů Inženýrské činnosti a související technické poradenství Strojírenské projektování, konstrukční návrhy Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a experimentální vývoj v oblasti humanitních věd 73.11Činnosti reklamních agentur Vytváření a umístění reklam, poskytování kreativních služeb 74.10Specializované návrhářské činnostiPrůmyslový design 90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti Poskytování uměleckých, tvůrčích nebo odborných dovedností

6 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 6 KKP podpořené v OPPI dle programů podpory Program podpory OPPI Počet projektů s vydaným Rozhodnutím Výše přidělené dotace Eko-energie ICT a strategické služby ICT v podnicích Inovace - Inovační projekt Inovace - Patent Klastry Marketing Nemovitosti Poradenství Potenciál Prosperita Rozvoj Školicí střediska Technologické platformy Celkem Stav k

7 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 7 Návrh OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 PO-1„Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ PO-2„Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“ PO-3„Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“ PO-4„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

8 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 8 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která je jedním z výchozích dokumentů pro OP PIK, je složena z opatření, která mají přispět k vytvoření podmínek pro kreativní podnikání, inovace a růst. OP PIK počítá s možností podpořit KKP OP PIK se nezaměřuje speciální prioritní osou či oblastí podpory na KKP, ale CZ-NACE týkající se KKP nebudou vyloučeny  Prioritní osa 1: Problematika zvyšování inovační výkonnosti podniků zahrnuje i aktivity v oblasti kreativních průmyslů  Prioritní osa 2: V rámci podpory nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru, bude řešena i problematika podnikatelských záměrů v oblasti kreativních průmyslů KKP v novém OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

9 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 9

10 10 Specifický cíl 1.1 „Zvýšení inovační výkonnosti podniků“ Specifický cíl 1.2 „Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace“ Specifický cíl 1.3 „Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace“ Možné uplatnění KKP podpora inovací a výzkumu: důraz na podporu technických i netechnických inovací (inovace produktů, služeb, procesů, organizace, marketingu apod.) rozvoj a efektivní využívání inovační infrastruktury: vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory podpora klastrů KKP technické (přístroje apod.) a technologické vybavení infrastruktury PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“

11 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 Specifický cíl 2.1 „Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů, nových podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem“ Specifický cíl 2.2 „Zvýšení mezinárodní marketingové připravenosti malých a středních podniků a jejich zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí a zajištění specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty“ Specifický cíl 2.3 „Vybudování kvalitní podnikatelské infrastruktury“ Specifický cíl 2.4 „Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání“ Možné uplatnění KKP podpora nových podnikatelských záměrů přístup k financím: systém bankovních záruk, zvýhodněných úvěrů, nové metody financování podpora poradenství a vzdělávání k získání kompetencí v oblastech strategického obchodního plánování, marketingu, managementu, projektového řízení, finančnictví, znalosti trhu, informačních a komunikačních technologií, duševních práv, apod. internacionalizace: účast na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí PO 2: „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“

12 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 12 Specifický cílC 3.1 „Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu ČR“ Specifický cíl 3.2 „Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb” Specifický cíl 3.3 „Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí“ Specifický cíl 3.4 „Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin“ Specifický cíl 3.5 „Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace centrálního zásobování teplem“ Možné uplatnění KKP podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost) a designu PO 3: „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“

13 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 13 Specifický cíl 4.1 „Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“ Specifický cíl 4.2 „Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb“ Možné uplatnění KKP rozvoj produktů a služeb informačních a komunikačních technologií s kulturním obsahem PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT

14 Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO 11 OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google