Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 2010 Představení připravovaného dotačního programu II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Ing. Jiří Rádr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 2010 Představení připravovaného dotačního programu II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Ing. Jiří Rádr."— Transkript prezentace:

1 Praha, 2010 Představení připravovaného dotačního programu II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Ing. Jiří Rádr

2 Cíl opatření „Zlepšení podmínek ustájení dojnic“ Zvětšení životního prostoru dojnic zvýšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici ve stájích a na porodnách, a to nad rámec evropské a české legislativy. Závazek opatření: pětiletý závazek žadatele

3 Legislativní normy opatření  Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro opatření II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat;  Nařízení Komise (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV);

4 Předmět opatření Dojnice způsobilé pro platbu:  krávy chované v systému s tržní produkcí mléka;  krávy v ÚE označené symbolem „D“;  krávy starší 24 měsíců;  krávy chované ve stáji s technologií volného ustájení.

5 Základní vstupní podmínky opatření Žadatel musí:  být držitelem IRM (individuální referenční množství mléka);  chovat minimálně 5 dojnic způsobilých pro platbu (ke dni podání Žádosti o dotaci a po celou dobu závazku);  zajistit dojnicím způsobilým pro platbu v hodn. prostoru celkovou plochu lehacího prostoru navýšenou min. o 10 % než je stanoveno v národní legislativě (vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů);

6 Základní vstupní podmínky opatření  dodržovat rozsah a účel Projektu;  pokud užívá zemědělskou půdu, doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství;  dodržovat podmínky Cross Compliance;  podat žádost o dotaci včetně Projektu. Žadatel nesmí:  být v žádné formě likvidace;  na jeho majetek nesmí být uplatněno konkurzní řízení v posledních 3 letech od data registrace žádosti o dotaci

7 Žádost o dotaci  Žadatel bude podávat na formuláři vydaném SZIF (ke stažení na stránkách SZIF nebo k vyzvednutí na AZV).  Příjem žádostí bude na místně příslušných AZV v rámci vyhlášeného kola pro příjem – (termín vyhlášen ministrem zemědělství 14 dní předem).  AZV provede kontrolu kompletnosti, žádosti založí do IS, udělá následnou kontrolu a předá k doadministrování na RO SZIF.

8 Projekt  Identifikační a kontaktní údaje;  Stanovení maximálního počtu dojnic způsobilých pro platbu (určuje horní hranici pro deklaraci v ŽoP);  Identifikace hospodářství, na kterých budou chovány dojnice způsobilé pro platbu;  Plán realizace projektu.

9 Dohoda  Podepsání dohody - platnost dnem podpisu obou stran.  Nepodepsání dohody a) SWK zamítnutí (nesplnění podmínky) b) Nepodepsání Dohody (žadatel se nedostavil) c) Nepodepsání Dohody (žadatel odmítl podepsat)

10 Žádost o proplacení  Pro poskytování dotace v prvním roce a dalších letech účasti v opatření podává žadatel každoročně na místně příslušnou AZV Žádost o proplacení.  Datum podání žádosti o proplacení i retenční období pro dané roky se liší, a to: - v prvním roce závazku (tj. rok podání žádosti o dotaci): - 15.7.2010 – 15.8.2010 (retenční obd. 1.9.2010 – 30.11.2010) - ve 2. až 5. roce závazku: - 1.1. – 28.2.(retenční obd. 1.5. – 31.7. daného roku)

11 Žádost o proplacení Přílohy:  Potvrzení příslušného orgánu státní správy  Deklarace dojnic (deklarované dojnice budou chované po celou dobu retenčního období s výjimkou náhrady)

12 Porušení podmínek  Sankce bude uplatněna na základě charakteru porušení.  Po uplatnění sankcí bude stanoven počet dojnic, který bude sloužit jako základ pro výpočet dotace.  Sankce budou specifikovány v pravidlech.

13 Dotace Sazba dotace je 19 €/1 dojnici způsobilou pro platbu/rok. Platbu žadatel dostane v CZK, sazba se přepočte podle směnného kurzu zveřejněného v 1. vydání úředního věstníku EU roku platby dotace. Platba by měla kompenzovat ušlý příjem vyplývající z požadavku zvětšit plochu lehacího prostoru minimálně o 10 % nad legislativní požadavky.

14 Změny žádostí Žadatel může v rámci administrace žádostí podat žádost o změnu údajů v Žádosti či Projektu. Formuláře k Ohlášení změn či jiných zásahů do žádosti budou dostupné na AZV i RO a budou zveřejněny na stránkách SZIF: www.SZIF.cz.www.SZIF.cz

15 Předpokládaný rozsah opatření Počet žadatelů1.700 Počet přijatých závazků1.700 Počet podporovaných dojnic320.000 ks

16 Kontakty na zástupce MZe a SZIF (opatření II.1.4) Odpovědnými osobami na straně Mze jsou: Ing. Lada Kozlovská tel.č. 221 812 671, email: lada.kozlovska@mze.cz Ing. Simona Kvasničková tel.č. 221 812 218, email: simona.kvasnickova@mze.cz Odpovědnými osobami na straně SZIF jsou: Ing. Vladimíra Hampapová tel.č. 222 871 650, email: vladimira.hampapova@szif.cz Ing. Jiří Rádr (garant opatření) tel.č. 222 871 798, email: jiri.radr@szif.cz

17 SZIF Odbor přímých plateb a environmentálních podpor Oddělení podpory administrace HRDP a PRV Ing. Jiří Rádr tel.č. 222 871 798, email: jiri.radr@szif.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Praha, 2010 Představení připravovaného dotačního programu II.1.4 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Ing. Jiří Rádr."

Podobné prezentace


Reklamy Google