Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zapojení všech zainteresovaných subjektů formou realizace setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“  „Kulatý stůl“ v oblasti vzdělávání se uskutečnil 25.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zapojení všech zainteresovaných subjektů formou realizace setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“  „Kulatý stůl“ v oblasti vzdělávání se uskutečnil 25."— Transkript prezentace:

1

2  Zapojení všech zainteresovaných subjektů formou realizace setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“  „Kulatý stůl“ v oblasti vzdělávání se uskutečnil 25. 9. 2014 Účastníci:  Pracovníci KÚ LK  Ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem

3 Silné a slabé stránky důležitých oblastí vzdělávání: Hodnocení kvality vzdělávání Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Učitel jako řídicí činitel výchovno- vzdělávacího procesu Žák jako objekt a subjekt výchovy Spolupráce mezi školami a zaměstnavateli Financování školství Kapacita a dostupnost vzdělávání Učivo jako obsah vzdělávání atd. Individuální a skupinová práce:  Sběr podkladů ke SWOT analýze od jednotlivých účastníků  Práce ve skupinách (11 skupin rozdělených podle typů školských zařízení)

4  Silné stránky:  Slabé stránky: Snaha o tvorbu strategických plánu Snaha o odhadnutí trendů vývoje školství Možnost propojení vzdělávaní s potřebami trhu práce Politizace školství Nekoncepčnost Formálnost Nekritické přejímání zahraničních vzorů

5  Silné stránky:  Slabé stránky: Jednotné maturity Snaha o vytváření evaluačních nástrojů Srovnávací testy Neexistence jednotného systému hodnocení Časté změny Neexistence jasné definice pojmu kvality Rozdílná úroveň žáků přijímaných do SŠ

6  Silné stránky:  Slabé stránky: Kvalifikace Zájem o profesní růst Možnost tvůrčí práce Nedostatečné společenské a finanční ohodnocení Nelákavé povolání pro schopné jedince Nízká úroveň absolventu pedagogických VŠ Učitelem se musíte narodit

7  Silné stránky  Slabé stránky Znalosti a dovednosti ICT Sebevědomí Vyjádření názoru Schopnost čerpat informace z jiných zdrojů Nedostatečná motivace žáků ke vzdělávání Nadhodnocené vnímání práv Špatné sociální zázemí Jednostranné zájmy (PC)

8  Silné stránky:  Slabé stránky: Snaha o přizpůsobení se potřebám trhu Zájem škol spolupracovat se sociálními partnery Větší zájem ze strany firem Nedostatečný zájem ze strany škol nebo zaměstnavatelů Spolupráce je často pouze formální Firmy se nepodílejí na motivaci žáků ke studiu Spolupráce není adekvátní potřebám

9  Silné stránky:  Slabé stránky: Stabilita financování Možnost doplňkové ekonomické činností Rozvojové programy MŠMT Podfinancování Nekoncepčnost Špatně a nemoderně vybavené školy Financování nenaplněných oborů Sponzorství

10  Silné stránky:  Slabé stránky: Granty a projekty Postupné snižování energetické náročností škol Nedostatek financí Prostředky je nutno získávat z grantů Výběrová řízení naměřená na výběr nejlevnější nabídky Dobré vybavení škol digitální technikou

11  Silné stránky:  Slabé stránky: Dobrá kapacita i dostupnost Široká nabídka oborů Příliš velká kapacita oborů Nejsou dostatečně podporovány okrajové části LK a hospodářsky slabé oblasti Neochota zasahovat do sítě škol Komfortní dostupnost většiny oborů

12  Silné stránky:  Slabé stránky: Možnost variability ŠVP Elektronické výukové materiály Chybí provázanost ŠVP jednotlivých škol Není preferována odbornost Formálnost obsahu Dostatek podkladů pro kvalitní výuku

13  Práce ve skupinách (11 skupin rozdělených podle typů školských zařízení)  Základní podmínkou všech projektů měl být soulad s vypracovanou SWOT analýzou  Ze slabých stránek v rámci SWOT analýzy byla každou pracovní skupinou vybrána k řešení jedná oblast » návrh jednoho konkrétního projektu

14 Během jednání bylo vytvořeno celkem 11 návrhů projektů Tematické zaměření projektu:  Investice do budov a vybavení (zateplení budov, rekuperace energií, solární energie, modernizace vybavení)  Další vzdělávání pedagogů dětských domovů  Průběžné vzdělávání pedagogů volného času (DDM, DM)  Podpora speciálně-pedagogické činnosti  Posílení kompetence žáků v oblasti odborného a přírodovědného vzdělávání

15  Financování aktivit pořádaných školou a pro školu (exkurze, účast na výstavách)  Dlouhodobá výměna vyučujících mezi školami jako prevence proti vyhoření  Navýšení počtu pedagogicko-psychologických poraden  Zajištění srovnatelných výchozích podmínek pro výuku jednotlivých skupin oborů v LK

16  Shrnutí sebraných poznatků  Projednání a připomínkování v rámci jednání pracovní skupiny pro vzdělávaní (Pakt zaměstnanosti)  Propojení jednotlivých oblastí (školství, sociální oblast a cestovní ruch)  Zapracování do Strategie rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji

17 Tamara Tomešová projektový manažer a metodik projektu SAP Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Tel. 485 225 474 E-mail: tamara.tomesova@kraj-lbc.cztamara.tomesova@kraj-lbc.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt " Zapojení všech zainteresovaných subjektů formou realizace setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“  „Kulatý stůl“ v oblasti vzdělávání se uskutečnil 25."

Podobné prezentace


Reklamy Google