Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program dnešního setkání OPS ( )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program dnešního setkání OPS ( )"— Transkript prezentace:

1 TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCh ZDROJŮ V Libereckém kraji

2 Program dnešního setkání OPS (18. 3. 2015)
1) shrnutí dosavadního průběhu sběru dat 2) seznámení všech členů s konečnou verzí podkladu k vytvoření Strategie 3) vysvětlení pojmu „Společný akční plán“ (SAP) 4) Společný akční plán (SAP) - sběr projektových záměrů 5) nadcházející harmonogram

3 shrnutí dosavadního průběhu sběru dat
květen - červen analýza stávajících strategických dokumentů září - říjen setkání v rámci tzv. kulatých stolů 17. října konference ke Strategii rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji říjen - prosinec 2014 – setkání jednotlivých odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti LK 14. ledna společné setkání všech 3 odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje - domluvení garantů a subjektů vhodných ke spolupráci u každého opatření

4 shrnutí dosavadního průběhu sběru dat
14. ledna února proces připomínkování a úprav - dořešení garantů u některých opatření - projednání příchozích připomínek s metodičkami za jednotlivé oblasti - projednání příchozích připomínek s vedoucími jednotlivých OPS - projednání příchozích připomínek s vedoucími odborů Krajského úřadu LK zrušení 4 opatření

5 Zrušená opatření oblast vzdělávání oblast služeb a obchodu
„Rozvoj cílených aktivit k návratu (či udržení) ohrožených skupin na trhu práce“ oblast služeb a obchodu „Rozvoj aktivit vedoucích ke zlepšení stavu infrastruktury cestovního ruchu“ „Využití přírodního a kulturně-historického potenciálu LK“ „Podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce“

6 Konečná verze podkladu k vytvoření strategie
celkem 3 klíčové oblasti (formulovány 3 strategické cíle) - oblast vzdělávání - oblast sociálních služeb - oblast služeb a obchodu celkem 19 opatření - oblast vzdělávání - O 1. – O 7. - oblast sociálních služeb - O 8. – O 13. - oblast služeb a obchodu - O 14. – O 19. součástí každého opatření jsou aktivity, které ho naplňují

7 shrnutí dosavadního průběhu sběru dat
13. února schválení konečné verze podkladu k vytvoření Strategie Výkonnou radou Paktu zaměstnanosti LK

8

9 Společný akční plán (SAP)
jednotný akční plán/sdružený akční plán tento termín zavádí Evropská komise v novém programovacím období konsenzus relevantních aktérů v Libereckém kraji stimulace tvorby projektů v plánovacím období EU v rámci všech skupin potenciálních žadatelů vznikne skupina vzájemně provázaných a spolu souvisejících projektů, které směřují k naplnění předem stanovených výsledků rozvoj lidských zdrojů v Libereckém kraji

10 Nadcházející Harmonogram
18. března 2015 – 2. společné setkání všech 3 odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje 18. března – 27. dubna 2015 – sběr projektových záměrů pro Společný akční plán (SAP) od všech zainteresovaných subjektů prostřednictvím webu duben - červenec 2015 – spolupráce s externím specializovaným subjektem pro tvorbu Strategie a Společného akčního plánu

11 kontakty Lucie Ptáková Štěpán Böswart hlavní metodik projektu SAP LK
tel: Štěpán Böswart projektový manažer projektu SAP LK tel:


Stáhnout ppt "Program dnešního setkání OPS ( )"

Podobné prezentace


Reklamy Google