Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI."— Transkript prezentace:

1 TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI

2 PROGRAM DNEŠNÍHO SETKÁNÍ OPS (18. 3. 2015) 1) shrnutí dosavadního průběhu sběru dat 2) seznámení všech členů s konečnou verzí podkladu k vytvoření Strategie 3) vysvětlení pojmu „Společný akční plán“ (SAP) 4) Společný akční plán (SAP) - sběr projektových záměrů 5) nadcházející harmonogram

3 SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU SBĚRU DAT -květen - červen 2014 - analýza stávajících strategických dokumentů -září - říjen 2014 - setkání v rámci tzv. kulatých stolů -17. října 2014 - konference ke Strategii rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji -říjen - prosinec 2014 – setkání jednotlivých odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti LK -14. ledna 2015 - 1. společné setkání všech 3 odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje - domluvení garantů a subjektů vhodných ke spolupráci u každého opatření

4 SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU SBĚRU DAT -14. ledna 2015 - 13. února 2015 - proces připomínkování a úprav - dořešení garantů u některých opatření - projednání příchozích připomínek s metodičkami za jednotlivé oblasti - projednání příchozích připomínek s vedoucími jednotlivých OPS - projednání příchozích připomínek s vedoucími odborů Krajského úřadu LK zrušení 4 opatření

5 ZRUŠENÁ OPATŘENÍ oblast vzdělávání „Rozvoj cílených aktivit k návratu (či udržení) ohrožených skupin na trhu práce“ oblast služeb a obchodu „Rozvoj aktivit vedoucích ke zlepšení stavu infrastruktury cestovního ruchu“ „Využití přírodního a kulturně-historického potenciálu LK“ „Podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce“

6 KONEČNÁ VERZE PODKLADU K VYTVOŘENÍ STRATEGIE -celkem 3 klíčové oblasti (formulovány 3 strategické cíle) - oblast vzdělávání - oblast sociálních služeb - oblast služeb a obchodu -celkem 19 opatření - oblast vzdělávání - O 1. – O 7. - oblast sociálních služeb - O 8. – O 13. - oblast služeb a obchodu - O 14. – O 19. - součástí každého opatření jsou aktivity, které ho naplňují

7 SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU SBĚRU DAT -13. února 2015 - schválení konečné verze podkladu k vytvoření Strategie Výkonnou radou Paktu zaměstnanosti LK

8

9 SPOLEČNÝ AKČNÍ PLÁN (SAP) -jednotný akční plán/sdružený akční plán -tento termín zavádí Evropská komise v novém programovacím období 2014- 2020 -konsenzus relevantních aktérů v Libereckém kraji stimulace tvorby projektů v plánovacím období EU 2014-2020 v rámci všech skupin potenciálních žadatelů -vznikne skupina vzájemně provázaných a spolu souvisejících projektů, které směřují k naplnění předem stanovených výsledků rozvoj lidských zdrojů v Libereckém kraji

10 NADCHÁZEJÍCÍ HARMONOGRAM -18. března 2015 – 2. společné setkání všech 3 odborných pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje -18. března – 27. dubna 2015 – sběr projektových záměrů pro Společný akční plán (SAP) od všech zainteresovaných subjektů prostřednictvím webu -duben - červenec 2015 – spolupráce s externím specializovaným subjektem pro tvorbu Strategie a Společného akčního plánu

11 KONTAKTY Lucie Ptáková hlavní metodik projektu SAP LK tel: 485226402 email: lucie.ptakova@kraj-lbc.czlucie.ptakova@kraj-lbc.cz Štěpán Böswart projektový manažer projektu SAP LK tel: 485226474 email: stepan.boswart@kraj-lbc.czstepan.boswart@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI."

Podobné prezentace


Reklamy Google