Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Výchozí situace :  Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. zajišťuje značnou část akcí aktivit v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kraje,  je v přímém kontaktu s více jak 400 vzdělávacími subjekty a ve spolupráci se společností LINGUAE, spol. s r.o. rozšiřuje postupně záběr svých aktivit do dalších oblastí souvisejících s rozvojem lidských zdrojů  zapojila se do první výzvy Karlovarského kraje v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů svým projektem „Systém profesního vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Karlovarského kraje“.

2 Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Stav v oblasti připravenosti k čerpání prostředků z fondů EU :  Velmi nízká úroveň znalostí o možnostech využívání strukturálních fondů jak v institucích a orgánech správy nižších stupňů, tak u jednotlivých subjektů – jako komerční, tak nekomerční sféry,  příliš malý počet skutečně využitelných projektů, které mají šanci na úspěch při čerpání z jednotlivých grantových schémat,  nepřipravenost středního a vyššího managementu společností a firem jako případných příjemců grantů.

3 Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje( dále jen PC) jako účastník projektu Partnerství I.  PC Karlovarského kraje zřídí v souladu se zněním smlouvy místo manažera území,  v rámci jeho pracovní náplně připraví programovou nabídku pro realizaci vzdělávacích aktivit podle čl. VII. Smlouvy tak, aby byl splněn minimální počet proškolených zástupců subjektů sektoru Program rozvoje lidských zdrojů,  v rámci centrálních www stránek projektu bude pravidelně zveřejňovat termíny připravovaných vzdělávacích aktivit,  bude se podílet na tvorbě informačních materiálů tak, aby byla splněna podmínka smlouvy – jak v oblasti frekvence, tak v oblastech kvality a počtu.

4 Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje jako účastník projektu Partnerství II.  V rámci vlastních www stránek(www.pckvary.cz) vytvoří vlastní podstránku, která se bude věnovat výlučně problematice cílů Projektu a jejich následné realizace,www.pckvary.cz  prováže tuto podstránku s centrálními www stránkami projektu a umožní její provázání s dalšími stránkami zájemců z řad partnerů a případných zájemců o přímou spolupráci,  bezprostředně po zahájení činnosti manažera budou vytvořeny podmínky pro průběžnou tvorbu DATABÁZE : a) všech partnerů a spolupracujících organizací a institucí zapojených do projektu

5 Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. b) všech dalších organizací, které v průběhu projektu projeví o spolupráci zájem, c) vytvoření interaktivní mapy, která umožní vzájemné propojení všech spolupracujících subjektů.  V přímé spolupráci s manažerem vypracuje systém pravidelných konzultací k tvorbě a přípravě projektů jak v kanceláři manažera, tak v sídlech jednotlivých organizací a institucí, které o tuto konzultační činnost projeví zájem,  bude prostřednictvím svého vedení a manažera území ve stálém kontaktu s vedením krajského projektového týmu – bude přijímat a přenášet podněty.


Stáhnout ppt "Projekt SROP 3.3 – „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji“ Pedagogické a vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google