Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert. 1.Charakteristika kondice a KP. Základní úkoly KP ve sportovním tréninku. 2.Obecná a speciální KP. 3.Metody KP – charakteristika metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert. 1.Charakteristika kondice a KP. Základní úkoly KP ve sportovním tréninku. 2.Obecná a speciální KP. 3.Metody KP – charakteristika metod."— Transkript prezentace:

1 Michal Lehnert

2 1.Charakteristika kondice a KP. Základní úkoly KP ve sportovním tréninku. 2.Obecná a speciální KP. 3.Metody KP – charakteristika metod přerušovaného a nepřerušovaného zatížení.

3

4 KT představuje součást tréninkového procesu zaměřenou zejména na ovlivňování bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání.

5 KPKP - úzké vazby na ostatní složky, především na technickou (technicko-taktickou) přípravu. obecnéspeciální KPObsah dán požadavky sportovního výkonu a realizován v rámci obecné a speciální KP. KPKP rozvíjí rovněž psychickou odolnost na únavu a stresové podmínky.

6 Energetický, funkční a pohybový potenciál sportovce determinovaný kondičními motorickými schopnostmi, který je nezbytný pro realizaci techniky a taktiky při podávání sportovního výkonu a pro vyrovnání se s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování.

7 Výsledkem systematického tréninku (nejen kondičního), který zohledňuje požadavky sportovního výkonu. Komplex motorických schopností - úroveň a realizace je podmíněna především: -geneticky,-věkem, -dobou provádění tréninku, -koordinací, -osobnostními vlastnostmi…

8 Odlišnost požadavků na kondici ve sportovních disciplínách. Odlišné požadavky na kondici v soutěži a v tréninku. Aktuální úroveň se promítá do dalších součástí (složek) tréninku a do stavby tréninku (ovlivňuje zotavovací procesy, ladění formy).

9 Jednotlivé kondiční schopnosti zastoupeny rovnoměrně Zdůrazněny kondiční schopnosti uplatňující se při SV

10 Výsledkem adaptačníchzměn vyvolaných KPje především Výsledkem metabolických, fyziologických (funkční systémy) a morfologických adaptačních změn vyvolaných KP je především: 1. 1. Schopnost organizmu sportovce vykonávat vyšší intenzitou potřebnou intenzitoupo delší dobu. činnosti vyšší intenzitou nebo potřebnou intenzitou po delší dobu. 2. Zvýšení zatížitelnosti 2. Zvýšení zatížitelnosti organismu sportovce (adekvátně reagovat na zvyšující se tréninkové a soutěžní zatěžování při zachování zdraví).

11 1.Všestranný tělesný rozvoj. 2.Stimulace specifických motorických schopností a jejich využití při realizaci techniky. 3.Zvyšování zatížitelnosti (efektivně využívat potřebné velikosti tréninkového zatížení a vyrovnávat se s soutěžním zatížením). 4.Prevence zranění (profylaxe).

12 Ad 1) Všestranný tělesný rozvoj všestranně rozvíjející cvičení – gymnastika, atletika, plavání, cyklistika, pohybové a sportovní hry Ad 2) Stimulace specifických motorických schopností příklad hokej: rychlé starty na puk, tlačení spoluhráčů, tlaky proti mantinelu, bruslařská cvičení s závažím, cvičení se změnou směru jízdy, specifická rovnovážná cvičení…

13 Ad3) Zvyšování zatížitelnosti vhodný výběr cvičení – „jádro“ těla, vazy, šlachy, postupné zvyšování objemu a intenzity kondičních cvičení → morfologické, funkční, metabolické adaptace (obecné i specifické)… Ad 4) Prevence zranění (profylaxe) speciální posilovací cvičení zaměřená na nejvíce zatížené oblasti a slabiny, svalovou rovnováhu, běhy v terénu, protahovací cvičení, obratnostní cvičení…

14 I.Obecná kondiční příprava všestranný tělesný rozvojzaměřena na všestranný tělesný rozvoj - uplatnění všech motorických schopností v nespecifických pohybech (všechny svalové skupiny) cvičeníupřednostňuje cvičení, která, byť nepřímo, požadavky specializace respektují požadavky specializace mládeževýznam především u mládeže (zařazována rovněž u dospělých)

15

16 II.Speciální kondiční příprava II. Speciální kondiční příprava specifických motorických schopnostízaměřena na ovlivňování specifických motorických schopností v souladu s požadavky sportovního výkonu vychází z přehledu o:vychází z přehledu o: -specifických pohybech, -nejexponovanějších svalových skupinách, -polohách, ve kterých se pohyby uskutečňují, -energetickém sycení, -místech nejčastějších zranění…

17 zatížení a odpočinku.Založené na způsobech střídání zatížení a odpočinku. doby cvičení, intenzity, intervalu a druhu odpočinkumění charakter tréninkového zatíženíPodle doby cvičení, intenzity, intervalu a druhu odpočinku se mění charakter tréninkového zatížení a tím i adaptačního podnětu.

18 1.Souvislá (rovnoměrná) metoda charakteristika:charakteristika: cvičení probíhá bez přerušení (desítky minut až několik hodin) stejnou intenzitou příklad:příklad: 30 minut jízdy na kole, běh 5 km…) intenzita zatížení střední až submaximální tréninkový efekt:tréninkový efekt: vytrvalost (aerobní kapacita, silová vytrvalost) I. Metody nepřerušovaného zatížení

19 2. Střídavá metoda charakteristika:charakteristika: cvičení probíhá bez přerušení (desítky minut až několik hodin), intenzita se mění - plynulý přechod z nižší do vyšší a opačně, příklad:příklad: běh na 2 km – sportovec střídavě běží 200m na 60% a 200m na 90% kyslíkový deficit je uhrazován při snížení intenzity tréninkový efekt:tréninkový efekt: aerobní vytrvalost I. Metody nepřerušovaného zatížení

20 II. Metody přerušovaného zatížení dobadruh intervalu odpočinku Součástí metody je doba a druh intervalu odpočinku mezi jednotlivými sériemi nebo opakováními cvičení.

21 II. Metody přerušovaného zatížení a)Rozlišení intervalu odpočinku (IO) podle délky intervalu a)Rozlišení intervalu odpočinku (IO) podle délky intervalu: Plný IO Plný IO - relativně plné zotavení (cca 2-5 min) Optimální IO Optimální IO - další cvičení ve stavu neúplného zotavení (kyslíkový deficit není plně uhrazen) Zkrácený IO Zkrácený IO - umožňuje sportovci jen částečné zotavení (zařazován pouze u vyspělých sportovců)

22 b) Rozlišení intervalu odpočinku podle pohybového obsahu pohybového obsahu: Pasivní IO Pasivní IO - leh, sed… Aktivní IO Aktivní IO - pohyb nízké intenzity (strečink, klus)… II. Metody přerušovaného zatížení

23 1) Opakovaná metoda charakteristika:charakteristika: cvičení probíhá krátce a maximální intenzitou, následuje plný interval odpočinku, při nástupu únavy trénink ukončit příklad:příklad: sprinty tréninkový efekt: rychlosttréninkový efekt: rychlost a síla (maximální, rychlá a výbušná) II. Metody přerušovaného zatížení

24 ad 1) Opakovaná metoda

25 II. Metody přerušovaného zatížení 2)Intervalová metoda 2) Intervalová metoda charakteristika:charakteristika: organizmus přivykáme pracovat co nejdéle v podmínkách kyslíkového dluhu (snaha udržet intenzitu cvičení) mezi jednotlivými nástupy optimální nebo zkrácený IO příklad:příklad: 90 s běh, 90 s odpočinek tréninkový efekt:tréninkový efekt: vytrvalost (všechny druhy), síla (vytrvalostní)

26 ad 2) Intervalová metoda

27 Uplatňovat v průběhu celého ročního tréninkového cyklu! Uplatňovat funkční trénink (zaměření na pohyb, ne na svaly)! Individualizovat a diferencovat tréninkové zatížení dospělých)! Klást důraz na kvalitu činnosti! Při manipulaci se zatížením vycházet z výsledků diagnostické činnosti!

28 Funkční trénink: - cvičení, které učí ovládat tělo ve všech rovinách pohybu - trénink pohybů, ne svalů – vychází se ze specifických pohybů při sportovním výkonu - východiskem kinematické řetězce (skupiny svalů a kloubů spolupracujících na zajištění pohybu) - uzavřené svalové řetězce (chodidla v kontaktu s podložkou)

29 Funkční trénink (pokračování): - - základem zaměření na zlepšení funkce stabilizátorů - klíčové skupiny, které potřebují stabilizační trénink: hluboké břišní (příčný a vnitřní šikmý), abduktory a rotátory kyčle, stabilizátory lopatky - nejdříve zvládnout cv. v základních podmínkách, začít s jednoduchými cv., menšími odpory, končit složitými cv. (na nestabilních plochách).

30 Sportovec bez kondice je jako puška bez náboje! M. L.

31 1.Charakterizujte kondici a KP jako složku sportovního tréninku. 2.Objasněte základní úkoly ve sportovním tréninku, uveďte příklady ve zvoleném sportu. 3.Jaký je rozdíl mezi obecnou a speciální KP? 4.Charakterizujte metody KP, uveďte základní metody ze skupiny metod přerušovaného a nepřerušovaného zatížení.


Stáhnout ppt "Michal Lehnert. 1.Charakteristika kondice a KP. Základní úkoly KP ve sportovním tréninku. 2.Obecná a speciální KP. 3.Metody KP – charakteristika metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google