Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Poláková Lucie Mařanová Kateřina Operační tracheostomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Poláková Lucie Mařanová Kateřina Operační tracheostomie."— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Poláková Lucie Mařanová Kateřina Operační tracheostomie

2 Definice pojmu tracheostomie je chirurgický výkon kdy je průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchu těla je chirurgický výkon kdy je průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchu těla cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest, nejčastěji s cílem umožnění ventilace (spontánní nebo pomocí přístroje) cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest, nejčastěji s cílem umožnění ventilace (spontánní nebo pomocí přístroje) trvalá tracheostomie (permanentní) – např. po totální laryngektomii trvalá tracheostomie (permanentní) – např. po totální laryngektomii dočasná tracheostomie dočasná tracheostomie

3 Indikace tracheostomie obstrukce dýchacích cest obstrukce dýchacích cest umělá plicní ventilace u nemocných s předpokladem dlouhodobé ventilační podpory umělá plicní ventilace u nemocných s předpokladem dlouhodobé ventilační podpory zajištění dýchacích cest bez nutnosti ventilační podpory u nemocných bez možnosti vlastní kontroly a toalety dýchacích cest (např. trvající porucha vědomí, nízká svalová síla, riziko vzniku aspirace…) zajištění dýchacích cest bez nutnosti ventilační podpory u nemocných bez možnosti vlastní kontroly a toalety dýchacích cest (např. trvající porucha vědomí, nízká svalová síla, riziko vzniku aspirace…)

4 Cíle tracheostomie u dlouhodobě ventilovaného pacienta: snížit riziko poškození dýchacích cest při intubaci snížit riziko poškození dýchacích cest při intubaci usnadnit proces odvykání od umělé plicní ventilace usnadnit proces odvykání od umělé plicní ventilace zlepšit podmínky pro toaletu dýchacích cest zlepšit podmínky pro toaletu dýchacích cest zvýšit komfort nemocného zvýšit komfort nemocného

5 Provedení tracheostomie v závislosti na době trvání tracheální intubace předpoklad doby tracheální intubace menší než 10 dní: tracheostomie většinou není indikována předpoklad doby tracheální intubace menší než 10 dní: tracheostomie většinou není indikována předpoklad doby tracheální intubace 10 dní až 3 týdny: tracheostomie je zvažována podle celkového stavu nemocného předpoklad doby tracheální intubace 10 dní až 3 týdny: tracheostomie je zvažována podle celkového stavu nemocného předpoklad doby tracheální intubace delší než 3 týdny: tracheostomie je většinou indikována předpoklad doby tracheální intubace delší než 3 týdny: tracheostomie je většinou indikována

6 Výhody tracheostomie snížení odporu dýchacích cest snížení odporu dýchacích cest snadnější toaleta dýchacích cest snadnější toaleta dýchacích cest snadnější fixace a nižší riziko dislokace kanyly snadnější fixace a nižší riziko dislokace kanyly snadnější ošetření nosní a ústní dutiny snadnější ošetření nosní a ústní dutiny možnost perorálního příjmu možnost perorálního příjmu vyšší komfort nemocného vyšší komfort nemocného snadnější mobilizace nemocného snadnější mobilizace nemocného většinou nižší potřeba sedace většinou nižší potřeba sedace

7 Nevýhody tracheostomie ztráta funkce nosní dutiny (filtrace, ohřívání a zvlhčování vzduchu) ztráta funkce nosní dutiny (filtrace, ohřívání a zvlhčování vzduchu) ztráta čichu ztráta čichu ztráta nebo omezení fonace ztráta nebo omezení fonace částečná ztráta negativního nitrohrudního tlaku (ten vzniká za fyziologických okolností v důsledku odporu horních cest dýchacích v průběhu inspiria) částečná ztráta negativního nitrohrudního tlaku (ten vzniká za fyziologických okolností v důsledku odporu horních cest dýchacích v průběhu inspiria)

8 Nástroje k tracheostomii Skalpel násada Skalpel násada Žiletka skalpelu č.10 nebo 15 Žiletka skalpelu č.10 nebo 15 Chirurgické nůžky 2 ks Chirurgické nůžky 2 ks Pinzeta chirurgická 2 ks Pinzeta chirurgická 2 ks Kleště Kochlerovy (Moskyto) 4 ks Kleště Kochlerovy (Moskyto) 4 ks Kleště Peánovy 2 ks Kleště Peánovy 2 ks Hák čtyřzubý tupý 2 ks Hák čtyřzubý tupý 2 ks Retraktor se zámkem rány 3/2 1 ks Retraktor se zámkem rány 3/2 1 ks Leinbeckovy tupé háky 2 ks Leinbeckovy tupé háky 2 ks Odsávačka Odsávačka Miska 2 ks Miska 2 ks Spojovací hadice k odsávače Spojovací hadice k odsávače Injekční stříkačka 10ml 2 ks Injekční stříkačka 10ml 2 ks Jehla injekční Jehla injekční Čtverce sterilní gázy Čtverce sterilní gázy Tampon sterilní velký Tampon sterilní velký Kanyla tracheostomická s manžetou Kanyla tracheostomická s manžetou Vstřebatelný šicí materiál Vstřebatelný šicí materiál Nevstřebatelný šicí materiál Nevstřebatelný šicí materiál

9 Provedení tracheostomie 1/ Příprava pacienta informování nemocného + psychologická příprava informování nemocného + psychologická příprava souhlas s operací – není vyžadován pouze před urgentními život zachraňujícími výkony souhlas s operací – není vyžadován pouze před urgentními život zachraňujícími výkony laboratorní vyšetření – KO, biochemie, FW, koagulace laboratorní vyšetření – KO, biochemie, FW, koagulace u některých pacientů je před tracheostomií indikován rentgenový snímek plic a snímek horní hrudní apertury, zvláště je-li podezření na stenózu průdušnice útlakem z okolí nebo při atypickém uložení štítné žlázy u některých pacientů je před tracheostomií indikován rentgenový snímek plic a snímek horní hrudní apertury, zvláště je-li podezření na stenózu průdušnice útlakem z okolí nebo při atypickém uložení štítné žlázy konziliární vyšetření - zhodnocení pacienta po intenzivní stránce konziliární vyšetření - zhodnocení pacienta po intenzivní stránce zhodnocení anesteziologického rizika zhodnocení anesteziologického rizika pacient je lačný nejméně 6 hodin před výkonem pacient je lačný nejméně 6 hodin před výkonem oholení operačního místa oholení operačního místa

10 2/ Anestezie tracheostomie by měla být až na malé výjimky provedena v celkové anestézii nemocného se zajištěnými dýchacími cestami tracheální intubací tracheostomie by měla být až na malé výjimky provedena v celkové anestézii nemocného se zajištěnými dýchacími cestami tracheální intubací operace v místní anestézii je indikována u akutní dušnosti v situaci, kdy nelze bezpečně zajistit dýchací cesty intubací, nejčastěji se jedná o nemocné s rozsáhlou tumorózní infiltrací nebo anomálií, znemožňující přehled oblasti kolem epiglotis a hrtanového vchodu nebo o krvácivé stavy operace v místní anestézii je indikována u akutní dušnosti v situaci, kdy nelze bezpečně zajistit dýchací cesty intubací, nejčastěji se jedná o nemocné s rozsáhlou tumorózní infiltrací nebo anomálií, znemožňující přehled oblasti kolem epiglotis a hrtanového vchodu nebo o krvácivé stavy

11 3/ Poloha nemocného nemocný leží na zádech s podloženými lopatkami nemocný leží na zádech s podloženými lopatkami hlava je ve střední čáře a mírně zakloněna hlava je ve střední čáře a mírně zakloněna při záklonu hlavy dochází k „vytažení“ krku, zvýraznění orientačních struktur a zlepšení přístupu ke krční části průdušnice. při záklonu hlavy dochází k „vytažení“ krku, zvýraznění orientačních struktur a zlepšení přístupu ke krční části průdušnice.

12 4/ Technika operace kožní řez (vertikální nebo horizontální) kožní řez (vertikální nebo horizontální) preparace svaloviny preparace svaloviny uvolnění istmu štítné žlázy uvolnění istmu štítné žlázy přerušení istmu štítné žlázy přerušení istmu štítné žlázy incize průdušnice incize průdušnice mezi prstencovou chrupavkou a okénkem (řezem) v průdušnici by měl zůstat jeden neporušený prstenec průdušnice jako ochrana před poškozením prstencové chrupavky a prevence vzniku jizevnaté stenózy mezi prstencovou chrupavkou a okénkem (řezem) v průdušnici by měl zůstat jeden neporušený prstenec průdušnice jako ochrana před poškozením prstencové chrupavky a prevence vzniku jizevnaté stenózy otvor v průdušnici se provádí v úrovni 2.-3. prstence otvor v průdušnici se provádí v úrovni 2.-3. prstence velikost otvoru v průdušnici by měla odpovídat přibližně dvěma třetinám průměru průdušnice v místě zavedení kanyly velikost otvoru v průdušnici by měla odpovídat přibližně dvěma třetinám průměru průdušnice v místě zavedení kanyly

13 Důležité: v průběhu provedení tracheostomie používáme vždy kanyly s těsnící manžetou v průběhu provedení tracheostomie používáme vždy kanyly s těsnící manžetou prostor mezi zavedenou kanylou a stěnou průdušnice v místě otvoru má být co nejtěsnější, aby nedocházelo k úniku vzduchu mimo průdušnici. prostor mezi zavedenou kanylou a stěnou průdušnice v místě otvoru má být co nejtěsnější, aby nedocházelo k úniku vzduchu mimo průdušnici. příliš těsná sutura operační rány je spojena s rizikem hromadění vzduchu (v případě jeho úniku z průdušnice, např. při kašli) a vznikem podkožního emfyzému příliš těsná sutura operační rány je spojena s rizikem hromadění vzduchu (v případě jeho úniku z průdušnice, např. při kašli) a vznikem podkožního emfyzému

14 Pooperační péče, výměna kanyly toaleta dýchacích cest toaleta dýchacích cest případná aplikace mukolytik případná aplikace mukolytik pečlivá toaleta operační rány za sterilních podmínek pečlivá toaleta operační rány za sterilních podmínek k prevenci macerace kůže se používají ochranné pasty nebo indiferentní pasty k prevenci macerace kůže se používají ochranné pasty nebo indiferentní pasty výměna tracheostomické kanyly je prováděna v rozmezí 2. až 7. pooperačního dne výměna tracheostomické kanyly je prováděna v rozmezí 2. až 7. pooperačního dne výměna v 5. až 7. dnu po operaci je usnadněna přítomností již vytvořeného kanálu a snižuje riziko obtížného zavedení kanyly výměna v 5. až 7. dnu po operaci je usnadněna přítomností již vytvořeného kanálu a snižuje riziko obtížného zavedení kanyly u pacientů bez indikace k UPV je při první výměně zavedena již kanyla (kovová) bez těsnící manžety (výrazně snižuje riziko vzniku stenóz) u pacientů bez indikace k UPV je při první výměně zavedena již kanyla (kovová) bez těsnící manžety (výrazně snižuje riziko vzniku stenóz)

15 Péče o pomůcky po výkonu použité jednorázové pomůcky zlikvidujeme použité jednorázové pomůcky zlikvidujeme pomůcky pro opakované použití dekontaminujeme, mechanicky očistíme a uložíme pomůcky pro opakované použití dekontaminujeme, mechanicky očistíme a uložíme pomůcky ke sterilizaci po dekontaminaci a mechanickém očištění odešleme ke sterilizaci pomůcky ke sterilizaci po dekontaminaci a mechanickém očištění odešleme ke sterilizaci

16 Komplikace Peroperační Peroperační dušnost dušnost krvácení do dýchacích cest,měkkých tkání a štítné žlázy krvácení do dýchacích cest,měkkých tkání a štítné žlázy aspirace aspirace poškození manžety tracheální rourky poškození manžety tracheální rourky obtížné zavedení tracheotomické kanyly obtížné zavedení tracheotomické kanyly paratracheální zavedení tracheotomické kanyly paratracheální zavedení tracheotomické kanyly dislokace tracheotomické kanyly dislokace tracheotomické kanyly poranění průdušnice a hrtanu poranění průdušnice a hrtanu pohmoždění polykacích cest pohmoždění polykacích cest tracheoezofageální píštěl tracheoezofageální píštěl pneumotorax, pneumomediastinum pneumotorax, pneumomediastinum vzduchová embolie vzduchová embolie poškození zvratného nervu poškození zvratného nervu arytmie,vagová srdeční zástava arytmie,vagová srdeční zástava úmrtí v průběhu op.výkonu úmrtí v průběhu op.výkonu

17 Pooperační Pooperační krvácení krvácení porucha polykání porucha polykání aspirace aspirace pneumotorax, pneumomediastinum pneumotorax, pneumomediastinum podkožní emfyzém podkožní emfyzém infekce v traceostomii infekce v traceostomii tracheitida tracheitida dechová nedostatečnost dechová nedostatečnost píštěle (tracheoarteriální, tracheoezofageální) píštěle (tracheoarteriální, tracheoezofageální) zavedení tracheostomocké kanyly paratracheálně zavedení tracheostomocké kanyly paratracheálně

18 Komplikace po dekanilaci dekanilační panika dekanilační panika dysfágie dysfágie aspirace aspirace stenóza průdušnice v místě tracheostomie stenóza průdušnice v místě tracheostomie stenóza průdušnice pod tracheostomickým otvorem stenóza průdušnice pod tracheostomickým otvorem subglotická stenóza subglotická stenóza malácie průdušnice malácie průdušnice porucha hojení tracheostomického kanálu porucha hojení tracheostomického kanálu tracheokutánní píštěl tracheokutánní píštěl keloidní jizva keloidní jizva

19 Děkujeme za pozornost

20 Použitá literatura a jiné zdroje: Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Pavel Komínek a kolektiv 2003 Tracheostomie,indikace, technika, komplikace a pooperační péče Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Pavel Komínek a kolektiv 2003 Tracheostomie,indikace, technika, komplikace a pooperační péče


Stáhnout ppt "Vypracovala: Poláková Lucie Mařanová Kateřina Operační tracheostomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google