Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP.)__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP.)__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP.)__---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aleš Koranda ZZS Olomouckého kraje

2 2Hrubá Voda, 24.3.2011 Zajištění DC  Život zachraňující úkon  Je to jen jeden dílek z komplexu úkonů záchrany života  Absence znalostí a dovedností v zajištění DC záchranáře při práci stresuje a to péči o pacienta nijak neprospívá  Snížení stresu a zvýšení profitu pro pacienta narůstá při stálém SEBEVZDĚLÁVÁNÍ

3 3Hrubá Voda, 24.3.2011 RZP a jejich složení  Zdravotnický záchranář, nebo  Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Všichni výše jmenovaní mají různé kompetence !

4 4Hrubá Voda, 24.3.2011 RZP a kompetence k zajištění DC  Řidič vozidla ZZS – pracuje podle § 3 odst.2 a §36 vyhlášky 55/2011 Sb.  §36, odst. 1c) pod odborným dohledem - provádí jednoduché výkony v rámci neodkladné přednemocniční péče, a to: 1. první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 1. první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 2. neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž… 2. neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž…

5 5Hrubá Voda, 24.3.2011 RZP a kompetence k zajištění DC  Zdravotnický záchranář – pracuje podle § 3 odst. 1 a §17 vyhlášky 55/2011 Sb.  §17, odst. 2 a) bez odb. dohledu na základě indikace - zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci

6 6Hrubá Voda, 24.3.2011 RZP a kompetence k zajištění DC  Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu – pracuje podle § 3 odst.1, §17 a §109 vyhlášky 55/2011 Sb.  §17, odst. 2 a) bez odb. dohledu na základě indikace - zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci  §109, část a) bez odborného dohledu bez indikace - zajišťuje DC dostupnými pomůckami u pacientů starších 10 let při prováděné KPR

7 7Hrubá Voda, 24.3.2011 RZP a kompetence k zajištění DC  Všeobecná sestra se spec. způsobilostí – pracuje podle § 3, §4, §54, §55 a §17 vyhlášky 55/2011 Sb.  §55 odst. 1) pečuje v rámci ARO, JIP a OUP o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, přitom zejména:  §55 odst. 1 a) bez odborného dohledu a bez indikace: - zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním DC a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG - zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním DC a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG  §55 odst. 2) v PNP pracuje podle na §17

8 8Hrubá Voda, 24.3.2011 Dostupné technické vybavení v RZP  Minimální vybavení sanitního vozidla je dáno vyhláškou 221/2010 Sb., prostředky k zajištění DC jsou v sanitních vozidlech RZP ve složení:  Ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro všechny věkové kategorie  Pomůcky pro alternativní zajištění DC (LMA, kombitubus, aj.)  Sada ústních vzduchovodů Sada pro koniopunkci dětí a dospělých je doménou vozidel RLP! Sada pro koniopunkci dětí a dospělých je doménou vozidel RLP!

9 9Hrubá Voda, 24.3.2011 Základní indikace k zajištění DC  Apnoe(zástava oběhu)  Obstrukce dýchacích cest (porucha vědomí)  Nedostatečná oxygenace organismu  Ventilační selhání  PNP: 80% onemocnění vs. 20% traumata

10 10Hrubá Voda, 24.3.2011 ZAJIŠTĚNÍ DC BEZ POMŮCEK

11 11Hrubá Voda, 24.3.2011 ÚSTNÍ VZDUCHOVOD  zajištění průchodnosti DC pacientům v hlubokém bezvědomí principem oddálení kořene jazyka od spodní stěny hltanu  Volba velikosti (00 novorozenci – 5 dospělí) je dána vzdáleností mezi řezáky a mandibulárním úhlem (distální konec musí být po zavedení těsně nad epiglotis)  Způsob zavedení: zpočátku konkávou vzhůru, následně rotace o 180° (protiskusová část mezi řezáky)  Nevýhody: vyvolání zvracení,

12 12Hrubá Voda, 24.3.2011 NOSNÍ VZDUCHOVOD NOSNÍ VZDUCHOVOD  zajištění průchodnosti DC pacientům v hlubokém bezvědomí principem oddálení kořene jazyka od spodní stěny hltanu zavedením nosem  Volba velikosti (00 novorozenci – 5 dospělí): vzdálenost mezi špičkou nosu a ušním lalůčkem  Způsob zavedení: zajištění viskozity, zavádění krouživým pohybem  Nevýhody: epistaxe až aspirace krve  Bývá lépe tolerován, než ústní.

13 13Hrubá Voda, 24.3.2011 LARYNGEÁLNÍ TUBUS LARYNGEÁLNÍ TUBUS  Supraglotická pomůcka pro krátkodobou ventilaci pacienta s pozitivním dýchacím tlakem.  Volba velikosti: (0 od 5kg – 5 nad 180cm)  Výhody: snadné, rychlé zavedení i v náročných podmínkách  Nevýhody: netěsnost při ventilaci s vyššími ventilačními tlaky, KI  KI: předpoklad plného žaludku, více- násobné poranění, trauma břicha a hrudníku

14 14Hrubá Voda, 24.3.2011 LARYNGEÁLNÍ TUBUS - použití LARYNGEÁLNÍ TUBUS - použití  Kvalitní příprava pomůcek (tubus, dýchací vak, Mesocain gel, odsávačka, obturační stříkačka, fixace,…)  Správná volba velikosti  Kontrola přítomnosti obranných reflexů, při pozitivním zjištění prohloubení anestezie  Kompletní odvzdušnění obturačních balónů  Zajištění viskozity  Poloha hlavy při zavedení – hyperextenze, neutrální  Hloubka zavedení – řezáky v rozmezí černých rysek.  Ověření správné funkce = zlepšování hodnot oxygenace, auskultace, případná repozice s vyfouknutými balony  Obturace, fixace

15 15Hrubá Voda, 24.3.2011 LARYNGEÁLNÍ TUBUS – použití

16 16Hrubá Voda, 24.3.2011 KOMBITUBUS KOMBITUBUS  Pomůcka umožňující kombinaci zajištění DC tracheální intubací, nebo pomocí jícnového obturátoru.  Indikace: KCT, trauma C páteře, obtížné podmínky pro ETI, nezkušenost s ETI  Volba velikosti: jen 2 velikosti (120-200cm a nad 180cm)  Výhody: jednoduché zavedení, rychlost výkonu, minimální dovednost, ochrana před aspirací  Nevýhody: omezená nabídka velikostí, dávivý reflex,  KI: poranění jícnu (poleptání)

17 17Hrubá Voda, 24.3.2011 KOMBITUBUS - použití KOMBITUBUS - použití  Kvalitní příprava pomůcek (tubus, Mesocain gel, odsávačka, obturační stříkačka, fixace, ruční vak)  Kontrola celistvosti obturátorů,  Zajištění viskozity tubusu  Zajištění neutrální polohy hlavy  Zavedení naslepo (zpravidla do jícnu), do hloubky, kdy řezáky spočívají mezi ryskami na tubusu.  Obturace nejprve distálního (10-12ml), potom proximálního obturátoru (85-100ml)  Kontrola zavedení a správné funkce auskultací  Fixace a napojení tubusu na ventilátor, ruční dýchací vak

18 18Hrubá Voda, 24.3.2011 KOMBITUBUS použití obrazem KOMBITUBUS použití obrazem

19 19Hrubá Voda, 24.3.2011 LMA LMA  Zajištění DC v obtížných podmínkách v PNP, při vybraných chirurgických výkonech  Volba velikosti: 1-5 (od 6,5kg do +90kg)  Výhody: jednoduché zavedení, rychlost výkonu, bez nutnosti laryngoskopie, malé riziko způsobení traumatu, možnost odsávání z TT  Nevýhody: ohnutí špičky masky při zavádění, riziko aspirace, bez ochrany před laryngospasmem,  KI: plný žaludek, plicní rezistence, extraobezita, obstrukce DC

20 20Hrubá Voda, 24.3.2011 LMA - použití LMA - použití  Příprava pomůcek (Ambuvak, LMA, obturační stříkačka, Mesocain gel, fixace)  Aspirace vzduchu z manžety masky  Zajištění viskozity masky na její vnější straně  Zavádění LMA do dutiny ústní po tvrdém patře až do hloubky se zvýšeným odporem + pozice řezáků mezi ryskami tubusu = ideální kombinace  Provedení obturace, fixace  Napojení LMA na ventilátor, nebo dýchací vak

21 21Hrubá Voda, 24.3.2011 LMA – použití obrazem LMA – použití obrazem

22 22Hrubá Voda, 24.3.2011 LMA I-GEL LMA I-GEL  Supraglotická maska vyrobená z termoplastického elastomeru, s nenafukovatelným anatomickým uzávěrem struktur DC  Bezprostředně po zavedení nestabilní usazení, po chvilce vlivem vlhka a tepla zvětšení gelové manžety a tím i mnohem lepší utěsnění jak u LMA klasik  Volba velikosti: 1-5 od 2kg do +90  Výhody: velmi snadné zavedení, bez nutnosti obturace, protiskusová ochrana, vyšší stupeň utěsnění, boční stabilita, drenáž k odsávání z TT  Nevýhody: riziko aspirace i když nižší než u LMA  Použití: s výjimkou obturace shodná jako u ostatních LMA

23 23Hrubá Voda, 24.3.2011 LMA I-GEL – použití obrazem

24 24Hrubá Voda, 24.3.2011 QUICK TRACH QUICK TRACH  Invazivní, krajní, dočasná metoda zajištění DC v PNP v případech, kdy jsou ostatní metody neefektivní, nebo nemožné (popáleniny, poranění obličeje…)  Volba velikosti: Q.I – velikosti 1,5(kojenec), 2 a 4mm Q.II s obturací – velikost 4mm (dospělý) Q.II s obturací – velikost 4mm (dospělý)  Výhody: jednoduchý rychlý výkon  Komplikace: krvácení do DC, vzduchová embolie, bronchospasmus  Dle vyhlášky 221/2010 Sb. pouze ve vozech RLP!

25 25Hrubá Voda, 24.3.2011 QUICK TRACH - použití QUICK TRACH - použití  Kvalitní příprava pomůcek  U Q. II vyprázdnění obturátoru aspirací  Lokalizace krikoidní membrány (boční fix kůže palcem a ukazovákem)  Propíchnutí krikoidní membrány (incize není nutná)  Zavedení ve směru průběhu trachey po červenou pojistku,  Kontrolní aspirace, odstranění červené pojistky  Posunutí plastové kanyly hlouběji do trachey až do momentu zajištění pojistky zelené  Provedení obturace balonku 10ml, fixace  Napojení na ventilátor, dýchací vak, kontrola funkce

26 26Hrubá Voda, 24.3.2011 QUICK TRACH – použití obrazem QUICK TRACH – použití obrazem

27 27Hrubá Voda, 24.3.2011 ETI ETI  Zajištění volných DC zavedením ET kanyly do trachey „Zlatý standard“  Výhody: ochrana před aspirací, možnost odsávání DC, laváž plic, aplikace léčiv, kvalitní UPV i vysokými objemy  Známky úspěchu: vizuální kontrola průchodu kanyly mezi hlasivkovými vazy, zlepšení ventilačních parametrů, exkurze hrudníku, auskultace, rosení kanyly  Komplikace: mechanická poškození zubů, sliznice DC, krvácení, poškození hlasivkových vazů

28 28Hrubá Voda, 24.3.2011 ETI - provedení ETI - provedení  Kvalitní příprava pomůcek (laryngoskop, odsávačka, ET kanyla – viskózní +odzkoušená, zavaděč, obturační stříkačka, fixace, dýchací vak, atd.)  Volba velikosti kanyly je provedena odhadem na základě průměru malíku postiženého (2,5 – 10,0)  Esmarchův hmat, vložení laryngoskopu do DÚ levou rukou  Zavedení ET kanyly do DC do potřebné hloubky (dosp. muži 23-24cm, dosp. ženy 21-22cm)  Obturace 10 – 15ml, kontrola zavedení, fixace kanyly  Napojení na ventilátor, dýchací vak

29 29Hrubá Voda, 24.3.2011 ETI v praxi ETI v praxi

30 30Hrubá Voda, 24.3.2011 NEJLEPŠÍ TEORIE = PRAXE NEJLEPŠÍ TEORIE = PRAXE Všechny pomůcky i ty nejlepší mají jedno společné: NEUMÍ SE POUŽÍVAT SAMY !!! Aby mohly správně fungovat potřebují jedno: ZRUČNÉ RUCE VEDENÉ ZNALÝM ZÁCHRANÁŘEM … A TY SE BEZ PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU NIKDY NEOBJEVÍ

31 31Hrubá Voda, 24.3.2011 Hodně štěstí při Vaší velmi zodpovědné práci ! Děkuji za pozornost a Váš čas…


Stáhnout ppt "KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP.)__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google