Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP"— Transkript prezentace:

1 KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP
.)__ Aleš Koranda ZZS Olomouckého kraje

2 Zajištění DC Život zachraňující úkon
Je to jen jeden dílek z komplexu úkonů záchrany života Absence znalostí a dovedností v zajištění DC záchranáře při práci stresuje a to péči o pacienta nijak neprospívá Snížení stresu a zvýšení profitu pro pacienta narůstá při stálém SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Hrubá Voda,

3 Všichni výše jmenovaní mají různé kompetence !
RZP a jejich složení Zdravotnický záchranář, nebo Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Všichni výše jmenovaní mají různé kompetence ! Hrubá Voda,

4 RZP a kompetence k zajištění DC
Řidič vozidla ZZS – pracuje podle § 3 odst.2 a §36 vyhlášky 55/2011 Sb. §36, odst. 1c) pod odborným dohledem - provádí jednoduché výkony v rámci neodkladné přednemocniční péče, a to: 1. první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 2. neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž… Hrubá Voda,

5 RZP a kompetence k zajištění DC
Zdravotnický záchranář – pracuje podle § 3 odst. 1 a §17 vyhlášky 55/2011 Sb. §17, odst. 2 a) bez odb. dohledu na základě indikace - zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci Hrubá Voda,

6 RZP a kompetence k zajištění DC
Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu – pracuje podle § 3 odst.1, §17 a §109 vyhlášky 55/2011 Sb. §17, odst. 2 a) bez odb. dohledu na základě indikace - zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci §109, část a) bez odborného dohledu bez indikace - zajišťuje DC dostupnými pomůckami u pacientů starších 10 let při prováděné KPR Hrubá Voda,

7 RZP a kompetence k zajištění DC
Všeobecná sestra se spec. způsobilostí – pracuje podle § 3, §4, §54, §55 a §17 vyhlášky 55/2011 Sb. §55 odst. 1) pečuje v rámci ARO, JIP a OUP o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, přitom zejména: §55 odst. 1 a) bez odborného dohledu a bez indikace: - zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním DC a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG §55 odst. 2) v PNP pracuje podle na §17 Hrubá Voda,

8 Dostupné technické vybavení v RZP
Minimální vybavení sanitního vozidla je dáno vyhláškou 221/2010 Sb. , prostředky k zajištění DC jsou v sanitních vozidlech RZP ve složení: Ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro všechny věkové kategorie Pomůcky pro alternativní zajištění DC (LMA, kombitubus, aj.) Sada ústních vzduchovodů Sada pro koniopunkci dětí a dospělých je doménou vozidel RLP! Hrubá Voda,

9 Základní indikace k zajištění DC
Apnoe(zástava oběhu) Obstrukce dýchacích cest (porucha vědomí) Nedostatečná oxygenace organismu Ventilační selhání PNP: 80% onemocnění vs. 20% traumata Hrubá Voda,

10 ZAJIŠTĚNÍ DC BEZ POMŮCEK
Hrubá Voda,

11 ÚSTNÍ VZDUCHOVOD zajištění průchodnosti DC pacientům v hlubokém bezvědomí principem oddálení kořene jazyka od spodní stěny hltanu Volba velikosti (00 novorozenci – 5 dospělí) je dána vzdáleností mezi řezáky a mandibulárním úhlem (distální konec musí být po zavedení těsně nad epiglotis) Způsob zavedení: zpočátku konkávou vzhůru, následně rotace o 180° (protiskusová část mezi řezáky) Nevýhody: vyvolání zvracení, Hrubá Voda,

12 NOSNÍ VZDUCHOVOD zajištění průchodnosti DC pacientům v hlubokém bezvědomí principem oddálení kořene jazyka od spodní stěny hltanu zavedením nosem Volba velikosti (00 novorozenci – 5 dospělí): vzdálenost mezi špičkou nosu a ušním lalůčkem Způsob zavedení: zajištění viskozity, zavádění krouživým pohybem Nevýhody: epistaxe až aspirace krve Bývá lépe tolerován, než ústní. Hrubá Voda,

13 LARYNGEÁLNÍ TUBUS Supraglotická pomůcka pro krátkodobou ventilaci pacienta s pozitivním dýchacím tlakem. Volba velikosti: (0 od 5kg – 5 nad 180cm) Výhody: snadné, rychlé zavedení i v náročných podmínkách Nevýhody: netěsnost při ventilaci s vyššími ventilačními tlaky, KI KI: předpoklad plného žaludku, více násobné poranění, trauma břicha a hrudníku Hrubá Voda,

14 LARYNGEÁLNÍ TUBUS - použití
Kvalitní příprava pomůcek (tubus, dýchací vak, Mesocain gel, odsávačka, obturační stříkačka, fixace,…) Správná volba velikosti Kontrola přítomnosti obranných reflexů, při pozitivním zjištění prohloubení anestezie Kompletní odvzdušnění obturačních balónů Zajištění viskozity Poloha hlavy při zavedení – hyperextenze, neutrální Hloubka zavedení – řezáky v rozmezí černých rysek. Ověření správné funkce = zlepšování hodnot oxygenace, auskultace, případná repozice s vyfouknutými balony Obturace , fixace Hrubá Voda,

15 LARYNGEÁLNÍ TUBUS – použití
Hrubá Voda,

16 KOMBITUBUS Pomůcka umožňující kombinaci zajištění DC tracheální intubací, nebo pomocí jícnového obturátoru. Indikace: KCT, trauma C páteře, obtížné podmínky pro ETI, nezkušenost s ETI Volba velikosti: jen 2 velikosti ( cm a nad 180cm) Výhody: jednoduché zavedení, rychlost výkonu, minimální dovednost, ochrana před aspirací Nevýhody: omezená nabídka velikostí, dávivý reflex, KI: poranění jícnu (poleptání) Hrubá Voda,

17 KOMBITUBUS - použití Kvalitní příprava pomůcek (tubus, Mesocain gel, odsávačka, obturační stříkačka, fixace, ruční vak) Kontrola celistvosti obturátorů, Zajištění viskozity tubusu Zajištění neutrální polohy hlavy Zavedení naslepo (zpravidla do jícnu), do hloubky, kdy řezáky spočívají mezi ryskami na tubusu. Obturace nejprve distálního (10-12ml), potom proximálního obturátoru (85-100ml) Kontrola zavedení a správné funkce auskultací Fixace a napojení tubusu na ventilátor, ruční dýchací vak Hrubá Voda,

18 KOMBITUBUS použití obrazem
Hrubá Voda,

19 LMA Zajištění DC v obtížných podmínkách v PNP, při vybraných chirurgických výkonech Volba velikosti: 1-5 (od 6,5kg do +90kg) Výhody: jednoduché zavedení, rychlost výkonu , bez nutnosti laryngoskopie, malé riziko způsobení traumatu, možnost odsávání z TT Nevýhody: ohnutí špičky masky při zavádění, riziko aspirace, bez ochrany před laryngospasmem, KI: plný žaludek, plicní rezistence, extraobezita, obstrukce DC Hrubá Voda,

20 LMA - použití Příprava pomůcek (Ambuvak, LMA, obturační stříkačka, Mesocain gel, fixace) Aspirace vzduchu z manžety masky Zajištění viskozity masky na její vnější straně Zavádění LMA do dutiny ústní po tvrdém patře až do hloubky se zvýšeným odporem + pozice řezáků mezi ryskami tubusu = ideální kombinace Provedení obturace, fixace Napojení LMA na ventilátor, nebo dýchací vak Hrubá Voda,

21 LMA – použití obrazem Hrubá Voda,

22 LMA I-GEL Supraglotická maska vyrobená z termoplastického elastomeru, s nenafukovatelným anatomickým uzávěrem struktur DC Bezprostředně po zavedení nestabilní usazení, po chvilce vlivem vlhka a tepla zvětšení gelové manžety a tím i mnohem lepší utěsnění jak u LMA klasik Volba velikosti: 1-5 od 2kg do +90 Výhody: velmi snadné zavedení, bez nutnosti obturace, protiskusová ochrana, vyšší stupeň utěsnění, boční stabilita, drenáž k odsávání z TT Nevýhody: riziko aspirace i když nižší než u LMA Použití: s výjimkou obturace shodná jako u ostatních LMA Hrubá Voda,

23 LMA I-GEL – použití obrazem
Hrubá Voda,

24 QUICK TRACH Invazivní, krajní, dočasná metoda zajištění DC v PNP v případech, kdy jsou ostatní metody neefektivní, nebo nemožné (popáleniny, poranění obličeje…) Volba velikosti: Q.I – velikosti 1,5(kojenec), 2 a 4mm Q.II s obturací – velikost 4mm (dospělý) Výhody: jednoduchý rychlý výkon Komplikace: krvácení do DC, vzduchová embolie, bronchospasmus Dle vyhlášky 221/2010 Sb. pouze ve vozech RLP! Hrubá Voda,

25 QUICK TRACH - použití Kvalitní příprava pomůcek
U Q. II vyprázdnění obturátoru aspirací Lokalizace krikoidní membrány (boční fix kůže palcem a ukazovákem) Propíchnutí krikoidní membrány (incize není nutná) Zavedení ve směru průběhu trachey po červenou pojistku, Kontrolní aspirace, odstranění červené pojistky Posunutí plastové kanyly hlouběji do trachey až do momentu zajištění pojistky zelené Provedení obturace balonku 10ml, fixace Napojení na ventilátor, dýchací vak, kontrola funkce Hrubá Voda,

26 QUICK TRACH – použití obrazem
Hrubá Voda,

27 ETI Zajištění volných DC zavedením ET kanyly do trachey „Zlatý standard“ Výhody: ochrana před aspirací, možnost odsávání DC, laváž plic, aplikace léčiv, kvalitní UPV i vysokými objemy Známky úspěchu: vizuální kontrola průchodu kanyly mezi hlasivkovými vazy, zlepšení ventilačních parametrů, exkurze hrudníku, auskultace, rosení kanyly Komplikace: mechanická poškození zubů, sliznice DC, krvácení, poškození hlasivkových vazů Hrubá Voda,

28 ETI - provedení Kvalitní příprava pomůcek (laryngoskop, odsávačka, ET kanyla – viskózní +odzkoušená, zavaděč, obturační stříkačka, fixace, dýchací vak, atd.) Volba velikosti kanyly je provedena odhadem na základě průměru malíku postiženého (2,5 – 10,0) Esmarchův hmat, vložení laryngoskopu do DÚ levou rukou Zavedení ET kanyly do DC do potřebné hloubky (dosp. muži 23-24cm, dosp. ženy 21-22cm) Obturace 10 – 15ml, kontrola zavedení, fixace kanyly Napojení na ventilátor, dýchací vak Hrubá Voda,

29 ETI v praxi Hrubá Voda,

30 NEJLEPŠÍ TEORIE = PRAXE
Všechny pomůcky i ty nejlepší mají jedno společné: NEUMÍ SE POUŽÍVAT SAMY !!! Aby mohly správně fungovat potřebují jedno: ZRUČNÉ RUCE VEDENÉ ZNALÝM ZÁCHRANÁŘEM … A TY SE BEZ PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU NIKDY NEOBJEVÍ Hrubá Voda,

31 Hodně štěstí při Vaší velmi zodpovědné práci !
Děkuji za pozornost a Váš čas… Hrubá Voda,


Stáhnout ppt "KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZZS ČR ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V RZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google