Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s uplatňováním principů veřejné podpory ve Zlínském kraji Konference „Plánování a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 31.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s uplatňováním principů veřejné podpory ve Zlínském kraji Konference „Plánování a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 31.3.2015."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s uplatňováním principů veřejné podpory ve Zlínském kraji Konference „Plánování a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 31.3.2015

2 Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji 1.Datová informační základna – jednotný systém sběru dat od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb 2.Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking 3.Definovaná Síť sociálních služeb Zlínského kraje

3 1. Jednotná datová základna = Informační systém Zlínského kraje zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb působící na území ZK, kteří mají zájem být zařazeni do Sítě sociálních služeb v kraji KISSOSdata vyplňuje poskytovatel za každou sociální službu, kterou poskytuje a to prostřednictvím aplikace KISSOS = Krajský informační systém sociálních služeb ve ZK realizováno od roku 2009

4 2. Hodnocení sociálních služeb hodnocení a srovnávání jednotlivých sociálních služeb probíhá dle nastavených parametrů systém parametrů je jednotný pro všechny sociální služby, hodnoty jsou stanoveny individuálně pro jednotlivé druhy služeb při stanovování hodnot v rámci parametrů se vychází ze skutečných údajů od poskytovatelů SSL = benchmarking pouze služby, které byly na základě parametrů vyhodnoceny jako efektivní, dostupné, potřebné, mohou být zařazeny do Sítě sociálních služeb a získat finanční podporu

5 Parametry Sítě sociálních služeb ve ZK vybrané ukazatele, které slouží jako kvantitativní indikátory služby základ hodnocení služeb je postaven na jednoduchých výpočtech a)parametru efektivity b)parametru dostupnosti a potřebnosti c)parametru předpokladů kvality d)parametru specifik

6 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2012 – 2015, jehož prováděcím dokumentem je Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Akční plán obsahuje aktualizovaný finanční výhled a opatření vycházející z nastavených priorit, aktualizace příloh plánu (kategorie B,C) nezbytnou součástí je vymezení Sítě sociálních služeb kraje, která bude podporována finančními prostředky 3. Definovaná Síť sociálních služeb ZK

7 Další využití dat z aplikace KISSOS 1.modelová struktura financování sociálních služeb 2.specifikace parametrů Sítě sociálních služeb 3.elektronický katalog sociálních služeb 4.nastavení územního modelu sítě sociálních služeb (rozmístění a kapacity sociálních služeb na daném území na základě objemu disponibilních finančních prostředků)

8 Východiska k stanovení finanční podpory U každého druhu sociální služby na území Zlínského kraje, na základě analýz z dat všech poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje, zpracován mechanismus způsobu výpočtu vyrovnávací platby dle modelu: Celkem 53 modelových variant v závislosti na druhu, cílové skupině a kapacitě služby. Lůžko/ úvazek v přímé péči Náklady základní činnosti Uživatelé, zdravotní pojišťovny, ostatní zdroje Lůžko/ úvazek v přímé péči dle AP Podíl veřejných zdrojů 5.definován mechanismus výpočtu vyrovnávací platby 4.stanovena maximální kapacita služby 3.stanoveny obvyklé výnosy služby 2.stanoveny obvyklé náklady / na jednotku služby 1. stanovena jednotka služby

9 Východiska pro stanovení finanční podpory veřejné zdroje = stát, kraj, obce Nastavení předpokladu % podílů financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, rozpočtu ZK, rozpočtu obcí: zohledněn charakter, druh sociální služby a cílové skupiny soulad s principy financování definovanými MPSV

10 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Průměrná výše financování sociálních služeb z USC v % z celkových nákladů služeb.. Vstupní data: 2013 skutečnost 2014 plán 2015 projektovaný podíl 16.000.000 Kč 8.000.000 Kč 500.000 Kč Absolutní výše prostředků vynaložených z USC na financování sociálních služeb za roky 2013-2015 Financování sociálních služeb ze strany samospráv v letech 2013 – 2015 Skutečnost v roce 2013

11 Zásadním dokumentem Zlínského kraje, jež vznikl v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na Zlínský kraj od 1. 1. 2015 je „METODIKA pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ schválená Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 9. 2014, usnesením č. 0364/Z13/14. METODIKOU je řešen konkrétní proces a detaily poskytování prostředků k financování poskytovatelů sociálních služeb v roce 2015, které na jejich financování Zlínský kraj obdrží ze státního rozpočtu, tj. postup pro podání žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání.

12 Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2015 – modelová struktura - příklad DRUH SLUŽBY CÍLOVÁ SKUPINA DLE PLÁNU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA SLUŽBY OBVYKLÝ NÁKLAD/ZÁKLA DNÍ JEDNOTKA % PODÍL STÁTNÍ ROZPOČET (ZK) % PODÍL ÚSC % PODÍL UŽIVATEL É % PODÍL FZP % PODÍL OSTATNÍ VÝNOSY DOMOVY PRO SENIORY (DO 50 LŮŽEK) SENIOŘILŮŽKO290 00023%5%63%6%3% AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM LŮŽKO128 00065%5%25%0%5% NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK V PP 585 00080%15%0% 5% DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DO 50 LŮŽEK) OSOBY SE ZPLŮŽKO349 00041%2%50%4%3% TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI RODINY S DĚTMI PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK V PP 466 00080%15%0% 5% TÝDENNÍ STACIONÁŘEOSOBY SE ZPLŮŽKO278 00046%5%46%0%3%

13 Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2015 Poskytovatelé sociálních služeb, kteří zajišťují Síť sociálních služeb dle Akčního plánu pro rok 2015 jsou pověřeni k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 ( pověření na 1 rok) – od 1.1.2015 –Uvedený dokument vymezuje – zjednodušeně řečeno - vztahy mezi krajem a poskytovatelem sociálních služeb. Je schvalován vždy příslušným orgánem kraje. Financování v roce 2015 probíhá vyrovnávací platbou

14 Vyrovnávací platba Neziskové organizace: Veřejnoprávní smlouva Odkaz na pověření Poskytnutí finančních prostředků - dotace Příspěvkové organizace Veřejnoprávní smlouva Odkaz na pověření Poskytnutí finančních prostředků – příspěvek

15 Kontrola v průběhu poskytování podpory Předběžná – provádí ji pracovníci Odboru sociálních věcí KÚZK před Pověřením poskytovatele SSL a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy Průběžná – je prováděna v průběhu období trvání Veřejnoprávní smlouvy až do doby vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání Následná – je prováděna po vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání o Je prováděna jako: Administrativní kontrola Kontrola na místě

16 Kontrola v průběhu poskytování podpory Průběžná – je prováděna v průběhu období trvání Veřejnoprávní smlouvy až do doby vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání. Rozpočet sociální služby a jeho změny Poskytovatel sociální služby je povinen Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje předložit: rozpočet sociální služby ve stanovené tj. náklady a výnosy dle zdrojů v souladu s účetní legislativou) 3 x promítnutí úprav rozpočtu v termínu do 30. dubna 2015, následně jeho změny v termínech do 31. července 2015 a do 10. listopadu 2015.

17 Témata v souvislosti s poskytovanou veřejnou podporou Obvyklé náklady služeb ? Základní činnosti služeb ? Koordinační role při poskytování veřejných podpor – role kraje ? Přiměřený zisk ?

18 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje tel: 577 043 300 e-mail: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti s uplatňováním principů veřejné podpory ve Zlínském kraji Konference „Plánování a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ 31.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google