Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji."— Transkript prezentace:

1 Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

2 Setkání k individuálnímu projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ České Budějovice 31. 3. 2015

3 Obsah prezentace:  Minulost – co je za námi  Současnost – co se děje  Budoucnost – co nás čeká

4 Minulost – co je za námi  Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje začalo v roce 2006 v návaznosti na schválení nového zákona o sociálních službách.

5 Minulost – co je za námi  Aktuálně platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 byl zpracován v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a schválen samosprávou Jihočeského kraje v červnu 2013.

6 Minulost – co je za námi AKČNÍ PLÁN SPRSS JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2015  vytvořen v roce 2014 za účelem naplňování navržených priorit a opatření strategického dokumentu pro oblast sociálních služeb, zapracování změn v průběhu tříletého období,  zachována struktura SPRSS – členění podle cílových skupin uživatelů, samostatná podkapitola odborné sociální poradenství,  součástí akčního plánu je příloha – Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2015 (Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných služeb), u sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou a nocleháren je uvedena kapacita, která byla definována jako nezbytná z hlediska zajištění základní dostupnosti daných služeb.

7 Současnost – co se děje  naplňování Akčního plánu SPRSS JčK pro rok 2015,  rozdělení a výplata finančních prostředků ze státního rozpočtu k zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2015,  realizace navazujícího individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III,  příprava podkladů k vyhlášení Krajského dotačního programu k částečném spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu JčK,  probíhají jednání se zástupci ORP v JčK – zaměřeno na dostupnost služby odborného sociálního poradenství,  vyhodnocení podaných žádostí v GP Podpora PSS na území SO ORP Jihočeského kraje.

8 Financování sociálních služeb Výše dotací poskytnutých ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb v Jihočeském kraji Rok Požadavky poskytovatelů Výše poskytnuté dotace 2011618 931 957416 433 000 2012647 120 793400 097 000 2013702 846 657435 741 000 2014652 332 813501 844 800 2015801 595 822505 586 000

9 Budoucnost – co nás čeká  zpracování Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016 – předložení ke schválení samosprávě v červnu 2015,  příprava podkladů pro další IP se zaměřením na podporu vybraných sociálních služeb v Jihočeském kraji – víceleté financování,  využití výzev v rámci OPZ pro proces plánování sociálních služeb na krajské i místní úrovni,  získávání podkladů a zpracovávání SPRSS Jihočeského kraje na další období,  reagování na legislativní změny v sociální oblasti – tzv. velká novela zákona o sociálních službách, dlouhodobá péče, sociální bydlení atd.

10 Budoucnost – co nás čeká Alan Curtis Kay, americký počítačový specialista: „Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Monika Hanzelyová hanzelyova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google