Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji."— Transkript prezentace:

1 Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

2 Setkání k individuálnímu projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ České Budějovice

3 Obsah prezentace:  Minulost – co je za námi  Současnost – co se děje  Budoucnost – co nás čeká

4 Minulost – co je za námi  Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje začalo v roce 2006 v návaznosti na schválení nového zákona o sociálních službách.

5 Minulost – co je za námi  Aktuálně platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 byl zpracován v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a schválen samosprávou Jihočeského kraje v červnu 2013.

6 Minulost – co je za námi AKČNÍ PLÁN SPRSS JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2015  vytvořen v roce 2014 za účelem naplňování navržených priorit a opatření strategického dokumentu pro oblast sociálních služeb, zapracování změn v průběhu tříletého období,  zachována struktura SPRSS – členění podle cílových skupin uživatelů, samostatná podkapitola odborné sociální poradenství,  součástí akčního plánu je příloha – Přehled sociálních služeb zařazených do sítě v roce 2015 (Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných služeb), u sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou a nocleháren je uvedena kapacita, která byla definována jako nezbytná z hlediska zajištění základní dostupnosti daných služeb.

7 Současnost – co se děje  naplňování Akčního plánu SPRSS JčK pro rok 2015,  rozdělení a výplata finančních prostředků ze státního rozpočtu k zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2015,  realizace navazujícího individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III,  příprava podkladů k vyhlášení Krajského dotačního programu k částečném spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu JčK,  probíhají jednání se zástupci ORP v JčK – zaměřeno na dostupnost služby odborného sociálního poradenství,  vyhodnocení podaných žádostí v GP Podpora PSS na území SO ORP Jihočeského kraje.

8 Financování sociálních služeb Výše dotací poskytnutých ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb v Jihočeském kraji Rok Požadavky poskytovatelů Výše poskytnuté dotace

9 Budoucnost – co nás čeká  zpracování Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016 – předložení ke schválení samosprávě v červnu 2015,  příprava podkladů pro další IP se zaměřením na podporu vybraných sociálních služeb v Jihočeském kraji – víceleté financování,  využití výzev v rámci OPZ pro proces plánování sociálních služeb na krajské i místní úrovni,  získávání podkladů a zpracovávání SPRSS Jihočeského kraje na další období,  reagování na legislativní změny v sociální oblasti – tzv. velká novela zákona o sociálních službách, dlouhodobá péče, sociální bydlení atd.

10 Budoucnost – co nás čeká Alan Curtis Kay, americký počítačový specialista: „Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Monika Hanzelyová


Stáhnout ppt "Informace o plánování sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google