Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ Závěrečné setkání k realizaci projektu Lenka Sládková, Jana Moravcová 31.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ Závěrečné setkání k realizaci projektu Lenka Sládková, Jana Moravcová 31.3.2015."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ Závěrečné setkání k realizaci projektu Lenka Sládková, Jana Moravcová 31.3.2015

2 Operační program Zaměstnanost Harmonogram programu: schválení EK: červen – září 2015 první verze dokumentů pro příjemce: březen 2015 schválení harmonogramu výzev a hodnotících kritérií monitorovacím výborem: duben 2015 výzvy pro kraje: červen 2015 (po schválení vládou) výzvy pro ostatní žadatele (NNO a další): září 2015 Programovací období EU 2015 - 2020

3 Operační program Zaměstnanost → Podpora sociálních služeb možná ve více výzvách (invest. prioritách), např. koordinovaný přístup v obcích, integrované plány rozvoje území (vč. MAS) apod. → Vždy bude vyžadován soulad s krajskou sítí sociálních služeb – bez stanoviska kraje záměr vyloučen v rámci kriteriálního hodnocení (nutnost ošetření v SPRSS z hlediska vstupu subjektu do sítě z důvodu dodatečného financování na dobu určitou). → Soulad vydáván formou Pověření (na dobu realizace projektu). → Kraj obdrží od poskytovatele dotace seznam podpořených projektů. → Výzvy přímého přidělení (např. kraje) a výzvy soutěžní.

4 Navazující projekt (IP 4) Harmonogram přípravy: duben 2015: příprava projektového záměru (zákl. struktura projektu – služby, rozpočty, harmonogram), projednání v poradě vedení, předložení MPSV ke schválení květen 2015: v případě schválení záměru MPSV vyzvání k přípravě žádosti, předložení projektového záměru do RK, příprava žádosti červen 2015: vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v rámci investiční podpory 2.1, dokončení žádosti červenec 2015: příjem žádostí srpen - září 2015: hodnocení žádostí

5 Navazující projekt (IP 4) Specifika: spolufinancování projektu ve výši min. 5 – max. 15 % (rozpočet JčK) realizace max. 4 roky (ideálně od října 2015) plánovaná doba podpory služeb ideálně 2016 – 2018 vyčleněny prostředky pro Jihočeský kraj ve výši 433.550.000,- Kč pro celé programovací období (do roku 2022) průběžně sledováno čerpání jednotlivých krajů, nečerpané prostředky budou převáděny na ostatní

6 Navazující projekt (IP 4) Specifika: doporučené druhy podporovaných služeb: –AD –DNPC –IC –NDC –osobní asistence –PSB –SASRD –STD –SR (pouze ambulantní a terénní) –TP

7 Navazující projekt (IP 4) Specifika: cílové skupiny uživatelů shodné se současným projektem –osoby se zdravotním postižením –imigranti a azylanti –oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti komerčně zneužívané –etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí –osoby bez přístřeší vedlejší cílové skupiny: –poskytovatelé sociálních služeb –zadavatelé sociálních služeb

8 Navazující projekt (IP 4) Specifika: financování pouze v rozsahu zákl. činností (+ vzdělávání v rozsahu daném zákonem o sociálních službách - § 111 odst. 1), NE financování investic, NE křížové financování nově elektronická aplikace pro sledování indikátoru „účastníci“, zadání jména a data narození každého účastníka projektu

9 Navazující projekt (IP 4) Specifika: možnosti způsobu financování služeb: –veřejné zakázky (od 6.3.2015 novela ZVZ) –dotační řízení (jednotná pravidla s DŘ kraje, navíc roční kontroly celk. nákladů a výnosů, aby nedocházelo k nadměrnému financování, pokud ano – korekce platby) –formou příspěvku (např. zřizované organizace) → u všech forem princip jednotného Pověření

10 Navazující projekt (IP 4) Harmonogram projektu: závislý na výběru způsobu financování služeb říjen – prosinec 2015 řízení výběru poskytovatelů soc. sl. leden 2016 – prosinec 2018 financování sociálních služeb (záloha, platby na základě MZ, kontroly) příprava navazujícího projektu (IP 5, ideálně s financováním služeb 2019 - 2022) leden – březen 2019: ukončení IP 4, závěrečné vyúčtování

11 Navazující projekt (IP 4) Rozpočet projektu: 216.775.000,- (první odhad, polovina přidělené částky pro kraj) bude provedena podrobná analýza nákladovosti služeb zdroje dat: –AD, DNPC, IC, PSB, STD, TP – z IP 2 a 3 –NDC, SASRD, SR – z IP 1 + DŘ JčK –osobní asistence – z DŘ JčK –případně další – z DŘ důležitá spolupráce s poskytovateli soc. služeb

12 Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další! Jana Moravcová finanční manažer projektu + 420 386 720 775 + 420 724 775 678 moravcova@kraj-jihocesky.cz Lenka Sládková projektový manažer + 420 386 720 776 + 420 724 775 598 sladkova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ Závěrečné setkání k realizaci projektu Lenka Sládková, Jana Moravcová 31.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google