Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav příprav na SROP v krajích Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Ústí nad Orlicí, 20. – 21. 5. 2004 Zdeněk Semorád.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav příprav na SROP v krajích Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Ústí nad Orlicí, 20. – 21. 5. 2004 Zdeněk Semorád."— Transkript prezentace:

1 Stav příprav na SROP v krajích Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Ústí nad Orlicí, 20. – Zdeněk Semorád Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Dokumenty programový dodatek schválen 30. března 2004 příručka pro žadatele – verze 1.0 (oficiální) povinné přílohy k žádosti – příloha příručky pro žadatele do 4 mil. Kč zjednodušená SP, 4 – 10 mil. Kč základní SP, 10 – 75 mil. Kč zákl. SP + zákl. CBA alokace rozděleny na jednotlivé NUTS II a roky – pouze indikativně

3 Výzva výzvu vyhlašuje Regionální rada první výzva bude vyhlášena k termín pro příjem žádostí: , 12hod. výzvy vždy k 1. červnu, 1. říjnu, 1. únoru termín pro předkládání žádostí: 60 dnů alokace určeny pro jednotlivé NUTS II na základě počtu obyvatel, HDP na hlavu, míry nezaměstnanosti a rozlohy regionu (vyjma opatření 1.1 SROP)

4 Alokace pro opatření 2.2 Region%Veřejné zdrojeEUČR Střední Čechy11, Jihozápad11, Severozápad17, Severovýchod12, Jihovýchod14, Střední Morava14, Moravskoslezsko17, Celkem100,

5 Struktura financování 2.2 Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet KrajeObce Soukromé NNO Projekty obcí Projekty krajů Projekty NNO 9067,522,5--10 struktura alokace není závazná, pouze indikativní neexistuje maximální výše celkových uznatelných nákladů projektu, pouze minimální – Kč

6 SROP Implementační schéma Koneční příjemci Sekretariát regionální radyRegionální pobočka CRR Regionální radaVýbor regionálního rozvoje CRR Řídící orgánMonitorovací výbor NUTS III NUTS II NUTS I

7 Harmonogram výzvy kontrola přijatých projektů – 15 dnů oznámení žadatelům o vyřazení projektů – 5 dnů (20) hodnocení projektů – 17 dnů (37) zasedání RR – 20 dnů (57) kontroly ex-ante – 14 dnů (71) vypracování zprávy o administraci – 3 dny (74) návrh smlouvy včetně rozhodnutí o spolufinancování z úrovně kraje – 0 dnů (74)

8 Harmonogram výzvy rozhodnutí MMR a poskytnutí prostředků ze SF a SR – 30 dnů (104) kompletace smlouvy – 5 dnů (109) podpis smluv o financování projektů (rozhodnutí) – 25 dnů (134) systém implementace SROP bude v nejbližší době auditován

9 Postup předkládání projektů 1. pokyny pro žadatele definují jednotný postup pro předkládání žádostí. 2. výzvy pro předkládání projektů vyhlašuje Regionální rada 3. žadatelé předkládají projekty na sekretariát: - paré dokumentace projektu (vč. elektronické) - sekretariát zanese data do monitorovacího systému 4. navrhne vyřazení nezpůsobilých projektů 5. vyřazené vrátí předseda RR včetně zdůvodnění žadatelům 6. zbylé projekty, tzv. long list budou hodnoceny dle kritérií (pokyny pro žadatele) 7. sekretariát sestaví seznam vhodných projektů včetně pořadí 8. sekretariát zpracuje hodnotící zprávu a předloží seznam RR 9. RR přijmou rozhodnutí o výběru projektů se zdůvodněním

10 Postup předkládání projektů 10. schválený návrh postoupí RR Řídícímu orgánu a CRR 11. žadatelům, kteří nebyli vybráni, zašle předseda RR zdůvodnění 12. sekretariáty aktualizují data o výběru projektů v rámci monitorovacího systému 13. sekretariát připraví návrh smluv s konečným příjemcem 14. CRR provádí kontrolu návrhu 15. rozhodnutí provede ŘO SROP, smlouvu podepisuje vedoucí pracovník řídícího útvaru ministerstva 16. sekretariát zajišťuje informovanost o vybraných projektech (web, tisk) 17. MMR předá smlouvy platební jednotce a zašle platebnímu orgánu 18. smlouvy budou vloženy do monitorovacího systému

11 Poznámky metodiku uznatelných nákladů vytváří MF ČR pro všechny strukturální fondy uznatelné náklady se počítají od registrace projektu, nejdříve od , max. 3 měsíce před podáním žádosti u projektové dokumentace vše musí probíhat dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek – pro všechny zakázky u všech projektů (nad Kč) spolufinancování obce nutno přiložit k žádosti, spolufinancování kraje nutno před rozhodnutím RR, o spolufinancování ze SR je rozhodováno až po ex-ante kontrole

12 Poznámky o spolufinancování kraje rozhoduje zastupitelstvo na základě rozhodnutí rady kraje doporučení ke spolufinancování předkládá odpovědný vedoucí odboru při hodnocení bude mít pravděpodobně RR možnost posoudit význam projektu pro region

13 Děkuji za pozornost Zdeněk Semorád Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod Krajský úřad Královéhradeckého kraje tel.: ,


Stáhnout ppt "Stav příprav na SROP v krajích Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Ústí nad Orlicí, 20. – 21. 5. 2004 Zdeněk Semorád."

Podobné prezentace


Reklamy Google