Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační řízení MPSV Mgr. Petr Studenovský. Dotační řízení MPSV Setkání s poskytovateli sociálních služeb Jihočeského kraje k dotačnímu řízení Ministerstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační řízení MPSV Mgr. Petr Studenovský. Dotační řízení MPSV Setkání s poskytovateli sociálních služeb Jihočeského kraje k dotačnímu řízení Ministerstva."— Transkript prezentace:

1 Dotační řízení MPSV Mgr. Petr Studenovský

2 Dotační řízení MPSV Setkání s poskytovateli sociálních služeb Jihočeského kraje k dotačnímu řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2012 Setkání s poskytovateli sociálních služeb Jihočeského kraje k dotačnímu řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2012 2OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3 Dotační řízení MPSV 3OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Přehled OKslužby-poskytovatel 2012

4 Dotační řízení MPSV 4OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Financování sociálních služeb JčK416 433 000 Kč 2011 MPSV 6,1 mld. Kč JčK386 017 122 Kč 2012 MPSV6,1 mld. Kč

5 Dotace ze státního rozpočtu – MPSV Dotační řízení MPSV 2007 501 424 650 2008 531 627 900 2009 478 620 403 2010 460 453 333 2011 416 433 000 2012 ??? (386 017 122) 5OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

6 Dotační řízení MPSV OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 Dotační řízení MPSV

7 OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 Dotační řízení MPSV

8 Požadavky pro rok 2012 8OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční požadavky poskytovatelů Předpokládaná podpora MPSV (směrné číslo) Doporučená podpora (SPRSS) dotační komisi MPSV 644 149 729 Kč 386 017 122 Kč 492 852 000 Kč

9 Dotační řízení MPSV 9OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Granty/příspěvky Jihočeského kraje 2011 Název GP/PPAlokace GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky JčK v roce 2011 3 500 000 GP Podpora terénních sociálních služeb 2 500 000 GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 Sb.,o sociálních službách3 000 000 PP Podpora terénních sociálních služeb 3 500 000 GP Podpora soc. začleňování osob ohrožených soc. vyloučením na území JčK300 000 GP Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území JčK 20112 400 000 Celkem 15 200 000

10 Dotační řízení MPSV Zainteresované subjekty 10OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MPSVAsociace krajůKrajské úřady

11 Pozměňovací návrh poslance PaeDr. Josefa Novotného ke sněmovnímu tisku č. 498 – kapitola 313 MPSV (výňatek) 11OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Navýšení částky z 6,1 na 8,3 miliardy Kč na sociální služby vychází z potřeby pokrýt tyto oblasti: ukončené podpory z EU= 900 000 000 Kč zvýšení DPH u soc. služeb = 350 000 000 Kč zvýšení mezd o 9 % = 852 605 000 Kč

12 Asociace krajů ČR Usnesení Rady AKČR pro sociální záležitosti, dne 7. 12. 2011 12OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1) ve Vládou ČR schváleném návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2012 je pro poskytovatele sociálních služeb v rámci programů podpory A a B vyčleněna zcela nedostatečná částka 6 197 395 000 Kč. Argumentace MPSV ČR, že jde o stejnou podporu poskytovatelů sociálních služeb jako v roce 2011 není zcela pravdivá, neboť některé sociální služby byly v roce 2011 financovány z jiných zdrojů. Jde zejména o Individuální projekty sociálních služeb, jejichž prostřednictvím byl financován provoz některých sociálních služeb, které současně MPSV vyčlenilo v letech 2009, 2010 a 2011 ze svého dotačního řízení. Tyto služby byly financovány z prostředků EU a jejich podpora ve většině krajů ČR bude ukončena buďto na začátku roku 2012 nebo v průběhu roku 2012. Tento výpadek zdrojů, společně se zvýšením dolní sazby DPH od 1. 1. 2012, způsobí hluboký pokles podpory poskytovatelů sociálních služeb, který může dokonce způsobit zánik těchto poskytovatelů.

13 Asociace krajů ČR Usnesení Rady AKČR pro sociální záležitosti, dne 7. 12. 2011 13OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Je nezpochybnitelné, že sociální služby jsou v ČR dlouhodobě podfinancované, patří k nejhůře odměňovaným profesím v ČR a navrhovaná částka na sociální služby ve státním rozpočtu na rok 2012 povede k dramatickému snížení kvality sociálních služeb v ČR. Současně dojde ke snižování kapacit a dostupnosti sociálních služeb, k odlivu kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a v konečném důsledku i k zániku stovek registrovaných sociálních služeb napříč ČR. 2) MPSV stanovilo výši tzv. „směrného čísla“ jednotlivým krajům a provedlo následné rozdělení dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb netransparentním způsobem, který ohrožuje existenci stávající sítě sociálních služeb.

14 Dotační řízení MPSV Doporučení JčK vychází:  Individuální posouzení každé žádosti  SPRSS 2011 - 2013  Časovost  Rozsah poskytovaných služeb  Kapacita lůžek/míst/uživatelů  Počet pracovníků zajišťující základní činnosti  U sociálních služeb za úhradu zohledněn výběr  Efektivita a hospodárnost (Vyhl. 505/2006 Sb.) Doporučení JčK vychází:  Individuální posouzení každé žádosti  SPRSS 2011 - 2013  Časovost  Rozsah poskytovaných služeb  Kapacita lůžek/míst/uživatelů  Počet pracovníků zajišťující základní činnosti  U sociálních služeb za úhradu zohledněn výběr  Efektivita a hospodárnost (Vyhl. 505/2006 Sb.) 14OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

15 SPRSS a IP 15OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

16 Dotační řízení MPSV SPRSS Jihočeského kraje  V současné době schválený SPRSS JčK na období 2011 – 2013  V rámci OP LZZ probíhá realizace individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ (září 2011 – srpen 2013)  Individuální projekt má klíčové aktivity a jednou z nich je podpora procesů plánování sociálních služeb na úrovni kraje, v rámci které bude zpracován další SPRSS Jihočeského kraje na období 2014 - 2016  Více informací o projektu naleznete na internetové stránce www.kpjck.cz SPRSS Jihočeského kraje  V současné době schválený SPRSS JčK na období 2011 – 2013  V rámci OP LZZ probíhá realizace individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ (září 2011 – srpen 2013)  Individuální projekt má klíčové aktivity a jednou z nich je podpora procesů plánování sociálních služeb na úrovni kraje, v rámci které bude zpracován další SPRSS Jihočeského kraje na období 2014 - 2016  Více informací o projektu naleznete na internetové stránce www.kpjck.cz 16OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

17 Dotační řízení MPSV Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ II.  Listopad 2011 – projekt schválen Radou a Zastupitelstvem Jihočeského kraje  1. čtvrtletí 2012 – předpokládaný termín vyhlášení výzvy a podání projektu ke schválení  2. – 3. čtvrtletí 2012 – předpokládané schválení projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ II.  Listopad 2011 – projekt schválen Radou a Zastupitelstvem Jihočeského kraje  1. čtvrtletí 2012 – předpokládaný termín vyhlášení výzvy a podání projektu ke schválení  2. – 3. čtvrtletí 2012 – předpokládané schválení projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí 17OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

18 Dotační řízení MPSV Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ II. Doba realizace:  nejpozději do 30. 6. 2015 – délka realizace projektu bude specifikována výzvou, zahájení realizace je závislé na délce procesu schvalování žádosti Zaměření podpory:  Zajištění dostupnosti 5 druhů sociálních služeb (domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové denní centrum, intervenční centrum, terénní programy)  nejedná se o konečné rozhodnutí poskytovatele dotace!  Předmětem podpory budou především zajištění stávajících sociálních služeb na území Jihočeského kraje Průběžné informace budou zveřejňovány na stránkách projektu – www.individualni-projekt.czwww.individualni-projekt.cz Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ II. Doba realizace:  nejpozději do 30. 6. 2015 – délka realizace projektu bude specifikována výzvou, zahájení realizace je závislé na délce procesu schvalování žádosti Zaměření podpory:  Zajištění dostupnosti 5 druhů sociálních služeb (domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové denní centrum, intervenční centrum, terénní programy)  nejedná se o konečné rozhodnutí poskytovatele dotace!  Předmětem podpory budou především zajištění stávajících sociálních služeb na území Jihočeského kraje Průběžné informace budou zveřejňovány na stránkách projektu – www.individualni-projekt.czwww.individualni-projekt.cz 18OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

19 Dotační řízení MPSV 19OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

20 Děkuji za pozornost 20OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Stáhnout ppt "Dotační řízení MPSV Mgr. Petr Studenovský. Dotační řízení MPSV Setkání s poskytovateli sociálních služeb Jihočeského kraje k dotačnímu řízení Ministerstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google