Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úprava „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování soc. služeb„ ODDĚLENÍ EKONOMIKY A KONTROLY 22. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úprava „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování soc. služeb„ ODDĚLENÍ EKONOMIKY A KONTROLY 22. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Úprava „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování soc. služeb„ ODDĚLENÍ EKONOMIKY A KONTROLY 22. 9. 2015 OSV KÚ JMK

2 Dodatek č. 1 k Pravidlům  schváleno ZJMK dne 17. 9. 2015  usnesení č. 2053/15/Z21

3 Provedené změny  Způsob podání žádostí o finanční podporu (kapitola III.)  Priority JMK  Věcná kritéria hodnocení žádosti (kapitola VI.)  Mechanismus výpočtu finanční podpory (kapitola VII.)  Spolufinancování služby z úrovně ÚSC (kapitola VII.I)  Výklad pojmů (hodina přímé péče/osobohodina, intervence, kontakty)

4 Způsob podání žádosti o finanční podporu (kapitola III.) Finanční podpora pro rok 2016 se poskytuje žadatelům na základě žádosti. Žádost o finanční podporu poskytovanou dle § 101a zákona o sociálních službách musí být podána výlučně prostřednictvím počítačového programu (software) pro podávání žádostí o dotace, který zajišťuje MPSV (§ 104 odst. 6 zákona o sociálních službách). Podání žádosti o finanční podporu poskytovanou dle § 105 zákona o sociálních službách bude upřesněno ve vyhlášeném řízení o přiznání finanční podpory pro rok 2016.

5 Priority JMK a) chráněné bydlení s převažující cílovou skupinou osob se zdravotním postižením V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2015 – 2017 se za cílovou skupinu osob se zdravotním postižením považují tyto podskupiny:  osoby s tělesným postižením,  osoby se smyslovým postižením,  osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením,  osoby s poruchami autistického spektra,  osoby s duševním onemocněním (s psychiatrickou diagnózou),  osoby s chronickým onemocněním.

6 Věcná kritéria hodnocení žádosti (kapitola VI.) Kritérium 3 – Personální zajištění sociální služby  Ukazatel výkonnosti služby na 1 úvazek přímé péče bez zdrav. pracovníků  ANO – 3 body  ANO s výhradou (tj. odchylka do 5 %) – 2 body  Téměř NE (tj. odchylka do 10 %)  – 1 bod  NE (tj. odchylka víc jak 10 %)  – 0 bodů  Poměr rozsahu přímé péče služby k nepřímé péči  ANO – 3 body  ANO s výhradou (tj. odchylka do 4 procentních bodů) – 2 body  Téměř NE (tj. odchylka do 8 procentních bodů)  – 1 bod  NE (tj. odchylka víc jak 8 procentních bodů)  – 0 bodů

7 Věcná kritéria hodnocení žádosti (kapitola VI.) Kritérium 4 – Kalkulace nákladů a výnosů – zdrojů financování soc. služby  Zda je vysvětlen meziroční nárůst/pokles celkové výše plánovaných nákladů sociální služby  NENÍ nárůst/pokles (tj. odchylka do 5 %) – 3 body  ANO – 3 body  ANO s výhradou – 2 body  Téměř NE – 1 bod  NE – 0 bodů  Poměr personálních a provozních nákladů služby  ANO – 3 body  ANO s výhradou (tj. odchylka do 3 procentních bodů) – 2 body  Téměř NE (tj. odchylka do 6 procentních bodů) – 1 bod  NE (tj. odchylka víc jak 6 procentních bodů) – 0 bodů  Nerelevantní – uvede se NR

8 Mechanismus výpočtu finanční podpory (kapitola VII.) Vyrovnávací platba je celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních a osobních nákladů. Je vypočtena jako rozdíl nákladů a výnosů, které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi v rámci výkonu veřejné služby. Zákon o sociálních službách definuje financování sociálních služeb, jako financování vícezdrojové. Jednou z forem vyrovnávací platby je tedy i finanční podpora, poskytovaná v souladu s ustanovením § 101a a § 105 zákona o sociálních službách.

9 Mechanismus výpočtu finanční podpory (kapitola VII.)  Finanční podpora bude stanovena na základě reálných ukazatelů, uvedených v žádosti.  Výše vyrovnávací platby se tedy stanoví jako rozdíl mezi skutečnými náklady a výnosy, které příjemci v souvislosti s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi, v rámci výkonu veřejné služby prokazatelně vzniknou, maximálně však do výše částky vypočtené pro jednotlivou sociální službu dle kalkulačních vzorců, uvedených v oddílech A až D této kapitoly, viz níže.  Současně platí, že finanční podpora může být poskytnuta vždy maximálně do výše požadavku, uvedeného v žádosti.

10 Spolufinancování služby z úrovně ÚSC (kapitola VII.I) Spolufinancování služby z úrovně ÚSC je realizováno vždy, bez ohledu na to, zda se při výpočtu finanční podpory vychází z reálných či maximálních optimalizovaných nákladů. V praxi mohou nastat tyto varianty: a) reálné náklady služby uvedené v žádosti jsou nižší, než maximální optimalizované náklady dle kalkulačních vzorců v oddílech A až D => spolufinancování se počítá z reálných nákladů b) reálné náklady služby uvedené v žádosti jsou vyšší, než maximální optimalizované náklady dle kalkulačních vzorců v oddílech A až D => spolufinancování se počítá z maximálních optimalizovaných nákladů

11 Spolufinancování služby z úrovně ÚSC (kapitola VII.I)

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Úprava „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování soc. služeb„ ODDĚLENÍ EKONOMIKY A KONTROLY 22. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google