Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí závěrů prvního konferenčního dne. Komunitní plánování, komunitní služby – jejich dostupnost a financování v Jihočeském kraji Mgr. Petr Studenovský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí závěrů prvního konferenčního dne. Komunitní plánování, komunitní služby – jejich dostupnost a financování v Jihočeském kraji Mgr. Petr Studenovský."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí závěrů prvního konferenčního dne

2 Komunitní plánování, komunitní služby – jejich dostupnost a financování v Jihočeském kraji Mgr. Petr Studenovský Je třeba zakotvit pojem „komunitní“ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2014 – 2016 (aktuální), každý rok Akční plán SPRSS jihočeského kraje, nyní je aktuální pro rok 2015, je klíčové plánování na nižší úrovni vícezdrojové financování: státní rozpočet, krajský rozpočet, obecní rozpočet, příjmy od uživatelů, ostatní budoucnost - zpracování Akčního plánu SPRSS pro rok 2016

3 Úspěchy a praktické přínosy komunitního plánování pro region Ing. Miroslav Kotoun posílení a zásadní rozšíření komunikace mezi městem (ORP), poskytovateli i ostatními obcemi v území co se naplánovalo, bylo realizováno!!! rozvinutí spolupráce s menšími obcemi Služby jsou většinou ve větších městech, a proto díky plánování jsou zapojeny i menší obce, které by jinak neměly potenciál řešit problémy

4 Dobrá praxe v komunitních službách Hana Rabenhauptová na MÚ funkce garanta pro samosprávu a komunitní plánování vzniklo DVD a katalog o sociálních službách, zavádějí tzv. „kulaté stoly“, „veřejná projednávání“, „studentská fóra Zdravého města“ pexeso o sociálních službách propojování dokumentů do Strategického plánu rozvoje města odborné sociální poradenství komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků

5 Komunitní služby v kraji Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál plánují spolupráci se soukromým sektorem – PPP projekt v Humpolci stárnutí populace se velmi výrazně promítá do života v kraji Vysočina, narůstá počet seniorů, ale také seniorů s těžkým zdravotním postižením vysoká poptávka po pobytových zařízeních postupně budují síť chráněného bydlení zásadní průlom v zavádění komunitních služeb proces transformace ústavů sociální péče pro lidi s mentálním postižením, postupně nahrazováno sítí lůžek komunitních domácností

6 Evropský přehled služeb komunitní péče o seniory a australské zkušenosti Dale Stevenson Krize a výzvy: Rostoucí poptávka Zaostávající nabídka Přílišné spoléhání na neformální péči a následné dopady Zdroje finanční prostředky a vyškolená a flexibilní pracovní síla Přístup ke komunitní péči v některých evropských zemích Německo Malta Velká Británie Francie

7 Budoucnost komunitních služeb v České republice Ing. Radka Soukupová Klasifikace a rozdělení sociálních služeb Přínosy komunitních sociálních služeb Problémy zajištění péče v přirozeném prostředí – omezená nabídka – omezený přístup i k jiným veřejným službám – nedostatečná podpora pečujících osob – přechod ústavních prvků do komunitních služeb Podpora komunitních služeb – Operační program zaměstnanost – Integrovaný regionální operační program – priority MPSV v oblasti financování provozních nákladů – systémová podpora individuálním projektem MPSV „Život jako každý jiný“

8 Děkuji za pozornost !!! Příjemný večer Za Mgr. Veronika Láchová


Stáhnout ppt "Shrnutí závěrů prvního konferenčního dne. Komunitní plánování, komunitní služby – jejich dostupnost a financování v Jihočeském kraji Mgr. Petr Studenovský."

Podobné prezentace


Reklamy Google