Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura podnikatelského plánu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura podnikatelského plánu"— Transkript prezentace:

1 Struktura podnikatelského plánu
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Hlavní složky podnikatelského plánu
vlastní podnikatelský plán (jádro podnikatelského plánu): představení společnosti a předmětu podnikání, management, personální plán, situační analýza, marketingový plán, finanční plán a financování podnikatelského plánu, předpoklady úspěchu podnikatelského plánu, analýza rizik a jejich eliminace, časový harmonogram, přílohy. úvodní části: úvodní list (cover list), obsah podnikatelského plánu, executive summary,

4 Úvodní části cover list (úvodní list): obsah, executive summary
název společnosti, popis činnosti společnosti logo společnosti, jména zakladatelů, či partnerů, jméno kontaktní osoby, kontaktní informace, Popř. rozšířený cover list obsah, executive summary

5 Executive summary Výtah business plánu Píše se nakonec
Nejedná se o úvod Základní body (vše stručný výtah): název a adresa firmy a zakladatelů podnikatelský nápad a koncept cílová skupina, trh, konkurenční výhody strategie a její implementace manažerské dovednosti finance a předpokládaná rozvaha

6 Vlastní text podnikatelského plánu (jádro podnikatelského plánu)

7 Představení společnosti
historie společnosti: klíčové momenty, jako např.: změna právní formy podnikání, získání důležitých ocenění, patentů, apod., vstup významného investora, strategického partnera, změna vlastníka, top managementu, reorganizace, fúze, akvizice, apod. popis předmětu podnikání, popis podnikatelské příležitosti, vize, mise, cíle společnosti. představení společnosti popis společnosti: název společnosti (obchodní jméno), datum založení, zakladatelé společnosti, velikost základního kapitálu, informace o splacení vkladů, majitelé společnosti, právní forma podnikaní, sídlo firmy, obor podnikání, logo,

8 Popis podnikatelské příležitosti
popis produktu, konkurenční výhodu, hodnotu a užitek pro zákazníka.

9 Management Organizační struktura Manažerský styl

10 personální plán Personální zajištění Plán personálních potřeb
Popis pracovních míst

11 Situační analýza Analýza konkurence Analýza trhu SWOT analýza
Porterův model pěti konkurenčních sil PEST, PESTEL Benchmarking

12 Marketingová a obchodní strategie
4P Product Price Place Promotion segmentace

13 Finanční plán rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow,
plánované výnosy, plánované náklady, plánované příjmy a výdaje, plánované tržby, základní ukazatele finanční analýzy.

14 Analýza rizik Rizika a jejich eliminace Oblasti rizik: Kurzová, Tržní,
Výroba, Personální, atd.

15 Společenská odpovědnost
životní prostředí energie produkt péče o zaměstnance sociální oblast

16 Časový harmonogram Zahrnuje veškeré etapy předpokládaných aktivit
Úroveň zpracování Čtvrtletí, měsíce, týdny Období min 1 roku Využití síťových grafů, rozhodovacích stromů, Ganttových diagramů

17 Příklad – ganttův diagram
Aktivita Časový horizont (měsíce, týdny, atd) Odpovědná osoba 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 Aktivita 1 (např. příprava business plánu) Aktivita 2 (např. žádost o živnostenské oprávnění) Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6

18 Přílohy životopisy zakladatelů společnosti a manažerů,
kontaktní informace, výpis z obchodního rejstříku, reference, organizační struktura, finanční výkazy, fotodokumentace, technické výkresy, smlouvy, atd.


Stáhnout ppt "Struktura podnikatelského plánu"

Podobné prezentace


Reklamy Google