Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán struktura plánu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán struktura plánu."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán struktura plánu

2 P plán - klíčový dokument pro řízení podnikatelské činnosti, pro plánování a kontrolou všech podnikatelských cílů. Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept. Zabývá se hospodářským prostředím, stanovenými cíli a prostředky, jichž je třeba použít. Prostřednictvím jasné analýzy situace je důležitým pomocným prostředkem k překonání problémů, které vznikají při podnikatelské činnosti. Se svými jasně stanovenými cíli přispívá významně ke zvyšování efektivnosti a efektivity podniku.

3 Slouží k k prezentaci a reprezentaci firmy,
jako vnitřní dokument pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle, k posuzování stavu a rozvoje firmy, inovačních cest, vyhledávání progresivního východiska a celkového řešení vnitřních problémů, k získání úvěru a půjčky, kapitálové účasti jiné firmy, pro výhodné získání nemovitostí, pozemků a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či nenávratných půjček.

4 Cílem je provést důkladnou analýzu stavu firmy,
předložit sestavu postupů a rozvoje firmy, doložit a přesvědčit, že vytyčených cílů může být dosaženo, sestavit důkazné podklady, že budou naplněny vnější předpoklady rozvoje a zabezpečeny vlastní potřeby firmy, přesvědčit finanční investory, banky, akcionáře, vlastníky, spolupracovníky, že výsledky budou zajímavé i z jejich hledisek.

5 Popis produktu/služby
Jméno a právní forma podnikatel. subjektu Definice produktu a jeho popis (jakou potřebu zákazníka uspokojuje a co z toho zákazník má, proč bude produkt žádaný, kolik bude zákazník ochoten za něj zaplatit) Jedinečnost a výhodnost produktu na relevantním trhu

6 Představení podnikatelského týmu
Zkušenosti, kvalifikace, odborné zázemí podnikatele Organizační struktura Zaměstnanci – jejich počet, kvalifikace, druh práce, odkud se budou rekrutovat Spoluvlastníci – jejich identifikace, výše spoluvlastnického podílu, výše podílu na zisku Mzdové základy

7 Analýza trhu – popis vnějšího tržního prostředí
Popis relevantního segmentu trhu, jeho zvláštnosti Identifikace potenciálního zákazníka (kde a kdo je můj zákazník, bude mít na zaplacení?, proč bude kupovat právě u mne) Předpokládaná kvantitativní velikost trhu a jeho růstový potenciál (faktory a trendy: co bude na trh působit?) Identifikace současné a budoucí konkurence, ohrožení konkurencí (konkurenční produkty, jejich strategie, její silné a slabé stránky, reakce na můj vstup) Jak dlouho bude trvat, než se mezera na trhu zaplní? Produkt image Segmentace je soubor potencionálních zákazníků, kteří mají v podstatě stejné potřeby a na určité marketingové akce reagují podobně. Kritéria segmentace trhu konečných spotřebitelů: 1. geografické hledisko (stát, země, region, místo…) 2. demografické hledisko (pohlaví, věk, stadium životního cyklu, etnická příslušnost…) 3. socioekonomické hledisko (zaměstnání, příjem, vzdělání, sociální postavení, národnost…) 4. psychologické hledisko (osobnost, povahové vlastnosti, životní styl, zájmy…)

8 Produkční plán Technologický a výrobní proces
Popis hlavních etap výrobního procesu nebo služby

9 Marketingový plán a prodej
a) Výsledky analýzy SWOT b) Cena produktu a cenová politika c) plán prodeje (objem prodaného produktu, příjmy z prodeje – tržby, dynamika růstu) e) Politika servisu a záruk f) Distribuční řetězec (cesta ke spotřebiteli – bezprostředně/zprostředkovaně) g) Reklama a podpora prodeje h) Identifikace dodavatelů (kdo, proč právě ten)

10 Kapitálové investice Potřebné investice do strojů a technologií, budov - odhad nákladů, způsob pořízení (nákup, leasing, úvěr …)

11 Běžné náklady identifikace a odhad variabilních nákladů
identifikace a odhad fixních nákladů Jednotkové náklady Break-Even Point

12 Finanční plán a) předpovědí příslušných výdajů, příjmů a tvorby zisku, alespoň na tři příští roky b) odhad bilance (rozvahy) , která vyjadřuje struktury majetku podniku a způsob jejího krytí c) předpověď hotovostních toků (cash flow) peněz v nejbližším období

13 Postupové milníky (časové a věcné), v jakých se bude firma rozvíjet (harmonogram cílů)
Rizika – definice problémů a možných obtíží, způsob jejich řešení


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán struktura plánu."

Podobné prezentace


Reklamy Google