Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán struktura plánu. P plán - klíčový dokument pro řízení podnikatelské činnosti, pro plánování a kontrolou všech podnikatelských cílů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán struktura plánu. P plán - klíčový dokument pro řízení podnikatelské činnosti, pro plánování a kontrolou všech podnikatelských cílů."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán struktura plánu

2 P plán - klíčový dokument pro řízení podnikatelské činnosti, pro plánování a kontrolou všech podnikatelských cílů. Podnikatelský plán detailně popisuje celkový podnikatelský koncept. Zabývá se hospodářským prostředím, stanovenými cíli a prostředky, jichž je třeba použít. Zabývá se hospodářským prostředím, stanovenými cíli a prostředky, jichž je třeba použít. Prostřednictvím jasné analýzy situace je důležitým pomocným prostředkem k překonání problémů, které vznikají při podnikatelské činnosti. Prostřednictvím jasné analýzy situace je důležitým pomocným prostředkem k překonání problémů, které vznikají při podnikatelské činnosti. Se svými jasně stanovenými cíli přispívá významně ke zvyšování efektivnosti a efektivity podniku. Se svými jasně stanovenými cíli přispívá významně ke zvyšování efektivnosti a efektivity podniku.

3 Slouží k k prezentaci a reprezentaci firmy, k prezentaci a reprezentaci firmy, jako vnitřní dokument pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle, jako vnitřní dokument pro vlastní řízení firmy, a pro následnou kontrolu, toho co si podnikatel vytyčil jako cíle, k posuzování stavu a rozvoje firmy, inovačních cest, vyhledávání progresivního východiska a celkového řešení vnitřních problémů, k posuzování stavu a rozvoje firmy, inovačních cest, vyhledávání progresivního východiska a celkového řešení vnitřních problémů, k získání úvěru a půjčky, kapitálové účasti jiné firmy, k získání úvěru a půjčky, kapitálové účasti jiné firmy, pro výhodné získání nemovitostí, pozemků a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či nenávratných půjček. pro výhodné získání nemovitostí, pozemků a jiných regionálních i státních výhod, včetně podpory podnikání či nenávratných půjček.

4 Cílem je provést důkladnou analýzu stavu firmy, provést důkladnou analýzu stavu firmy, předložit sestavu postupů a rozvoje firmy, předložit sestavu postupů a rozvoje firmy, doložit a přesvědčit, že vytyčených cílů může být dosaženo, doložit a přesvědčit, že vytyčených cílů může být dosaženo, sestavit důkazné podklady, že budou naplněny vnější předpoklady rozvoje a zabezpečeny vlastní potřeby firmy, sestavit důkazné podklady, že budou naplněny vnější předpoklady rozvoje a zabezpečeny vlastní potřeby firmy, přesvědčit finanční investory, banky, akcionáře, vlastníky, spolupracovníky, že výsledky budou zajímavé i z jejich hledisek. přesvědčit finanční investory, banky, akcionáře, vlastníky, spolupracovníky, že výsledky budou zajímavé i z jejich hledisek.

5 Popis produktu/služby Jméno a právní forma podnikatel. subjektu Jméno a právní forma podnikatel. subjektu Definice produktu a jeho popis (jakou potřebu zákazníka uspokojuje a co z toho zákazník má, proč bude produkt žádaný, kolik bude zákazník ochoten za něj zaplatit) Definice produktu a jeho popis (jakou potřebu zákazníka uspokojuje a co z toho zákazník má, proč bude produkt žádaný, kolik bude zákazník ochoten za něj zaplatit) Jedinečnost a výhodnost produktu na relevantním trhu Jedinečnost a výhodnost produktu na relevantním trhu

6 Představení podnikatelského týmu Zkušenosti, kvalifikace, odborné zázemí podnikatele Zkušenosti, kvalifikace, odborné zázemí podnikatele Organizační struktura Organizační struktura Zaměstnanci – jejich počet, kvalifikace, druh práce, odkud se budou rekrutovat Zaměstnanci – jejich počet, kvalifikace, druh práce, odkud se budou rekrutovat Spoluvlastníci – jejich identifikace, výše spoluvlastnického podílu, výše podílu na zisku Spoluvlastníci – jejich identifikace, výše spoluvlastnického podílu, výše podílu na zisku Mzdové základy Mzdové základy

7 Analýza trhu – popis vnějšího tržního prostředí Popis relevantního segmentu trhu, jeho zvláštnosti Popis relevantního segmentu trhu, jeho zvláštnosti Identifikace potenciálního zákazníka (kde a kdo je můj zákazník, bude mít na zaplacení?, proč bude kupovat právě u mne) Identifikace potenciálního zákazníka (kde a kdo je můj zákazník, bude mít na zaplacení?, proč bude kupovat právě u mne) Předpokládaná kvantitativní velikost trhu a jeho růstový potenciál (faktory a trendy: co bude na trh působit?) Předpokládaná kvantitativní velikost trhu a jeho růstový potenciál (faktory a trendy: co bude na trh působit?) Identifikace současné a budoucí konkurence, ohrožení konkurencí (konkurenční produkty, jejich strategie, její silné a slabé stránky, reakce na můj vstup) Identifikace současné a budoucí konkurence, ohrožení konkurencí (konkurenční produkty, jejich strategie, její silné a slabé stránky, reakce na můj vstup) Jak dlouho bude trvat, než se mezera na trhu zaplní? Jak dlouho bude trvat, než se mezera na trhu zaplní? Produkt image Produkt image

8 Produkční plán Technologický a výrobní proces Technologický a výrobní proces Popis hlavních etap výrobního procesu nebo služby Popis hlavních etap výrobního procesu nebo služby

9 Marketingový plán a prodej a) Výsledky analýzy SWOT a) Výsledky analýzy SWOT b) Cena produktu a cenová politika b) Cena produktu a cenová politika c) plán prodeje (objem prodaného produktu, příjmy z prodeje – tržby, dynamika růstu) c) plán prodeje (objem prodaného produktu, příjmy z prodeje – tržby, dynamika růstu) e) Politika servisu a záruk e) Politika servisu a záruk f) Distribuční řetězec (cesta ke spotřebiteli – bezprostředně/zprostředkovaně) f) Distribuční řetězec (cesta ke spotřebiteli – bezprostředně/zprostředkovaně) g) Reklama a podpora prodeje g) Reklama a podpora prodeje h) Identifikace dodavatelů (kdo, proč právě ten) h) Identifikace dodavatelů (kdo, proč právě ten)

10 Kapitálové investice Potřebné investice do strojů a technologií, budov - odhad nákladů, způsob pořízení (nákup, leasing, úvěr …) Potřebné investice do strojů a technologií, budov - odhad nákladů, způsob pořízení (nákup, leasing, úvěr …)

11 Běžné náklady identifikace a odhad variabilních nákladů identifikace a odhad variabilních nákladů identifikace a odhad fixních nákladů identifikace a odhad fixních nákladů Jednotkové náklady Jednotkové náklady Break-Even Point Break-Even Point

12 Finanční plán a) předpovědí příslušných výdajů, příjmů a tvorby zisku, alespoň na tři příští roky b) odhad bilance (rozvahy), která vyjadřuje struktury majetku podniku a způsob jejího krytí c) předpověď hotovostních toků (cash flow) peněz v nejbližšímobdobí

13 Postupové milníky (časové a věcné), v jakých se bude firma rozvíjet (harmonogram cílů) Postupové milníky (časové a věcné), v jakých se bude firma rozvíjet (harmonogram cílů) Rizika – definice problémů a možných obtíží, způsob jejich řešení Rizika – definice problémů a možných obtíží, způsob jejich řešení


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán struktura plánu. P plán - klíčový dokument pro řízení podnikatelské činnosti, pro plánování a kontrolou všech podnikatelských cílů."

Podobné prezentace


Reklamy Google