Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Účel a funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Účel a funkce."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Účel a funkce.
Obsah podnikatelského plánu. Požadavky na podnikatelský plán.

2 Co je podnikatelský plán?
Podnikatelský plán je

3 Specifikace podnikatelského plánu
Písemný materiál popisující založení nového podniku, nového projektu, zavedení nového záměru v existujícím podniku. Komplexně zpracovaný dokument, tak aby uspokojil „čtenáře“ různých odborností (bankéři, investoři, zákazníci, konzultanti, nadřízení, zaměstnanci).

4 Proč? Účel podnikatelského plánu

5 Účel a funkce podnikatelského plánu
Objektivizace myšlenek. Nutí podnikatele pečlivě zkoumat a rozvíjet svoji podnikatelskou myšlenku, logicky promyslet nápad a aspekty spojené se založením a provozováním podniku. Dokončený plán může být použit jako návod a plán pro provozování podniku (pro zpětnou vazbu, monitoring spuštěného projektu). Poskytuje informace potencionálním investorům. Prosazení nové myšlenky uvnitř podniku.

6 Jak na podnikatelský plán?
Jak napsat…

7 P. Plán = zodpovědnost podnikatele
Jaký je můj výrobek (či služba)? Kdo ho bude kupovat? Kolik budou platit? Kolik mohu prodávat? Kde ten výrobek dostanu? Mohu ho koupit nebo ho musím vyrobit? Kolik to může stát? Jak rychle ho mohu dostat nebo vyrobit? Které místo si pro podnikání vyberu? Kolik prostoru budu potřebovat? Kolik to bude stát? Jaké vybavení budu potřebovat, kde ho dostanu? Kolik to bude stát? Kdo povede můj podnik? Kolik lidí budu potřebovat? Kolik jim budu muset platit? …

8 Obsah podnikatelského plánu
Titulní strana Stručný přehled (Exekutivní souhrn); Popis společnosti; Popis výrobku nebo služby; Popis odvětví průmyslu; Analýza trhu, konkurence; Konkurenční výhoda (silné a slabé stránky); Marketingový plán; Výrobní a provozní/obchodní plán, organizace; Vliv na životní prostředí; Finanční plán; Výhledy do budoucna.

9 Titulní strana Předmět podnikatelského plánu.
Název a sídlo společnosti. Kontaktní osoba. Požadovaná finanční částka (v případě projektu s žádostí o financování). Prohlášení o důvěrnosti zprávy.

10 !Hlavním úkolem je MOTIVOVOVAT!
1. Stručný přehled Stručné předložení myšlenky celého plánu podnikání, tato sekce by měla být obvykle dokončena jako poslední. Název firmy, právní forma podnikání. Cíle. Hlavní výrobky či služby. Hlavní zákazníci. Požadovaná částka peněz a klíčové finanční údaje (předpoklady), tzv. Finanční plán. !Hlavním úkolem je MOTIVOVOVAT!

11 2. Popis podniku, společnosti
Účelem této části je stručně představit firmu a její možnosti. Popsat historii podniku, účel, právní formu. Proč podnik vznikl? Jak byl získán počáteční kapitál? Kdo jsou hlavní podílníci ve společnosti? Organizační struktura podniku. Identifikace hlavního vybavení společnosti, lokalizace.

12 3. Popis výrobku nebo služby
Tato část by měla stručně popisovat: o jaký výrobek se jedná, jeho použití a jeho výhody (vysoká kvalita, nízká cena). Patenty, klíčové technologie. Tento popis by měl být jednoduchým a srozumitelným vyjádřením o výrobku či službě.

13 4. Popis odvětví průmyslu a odvětvového seskupení
Přehled jak podnikatelská činnost do tohoto průmyslového odvětví zapadá. Informace o hlavních dodavatelích a kupujících na trhu. Substituční výrobky a průmysl s tím související. Příslušné průmyslové trendy (růst za poslední 3 roky). Změny v zákonech, které mohou ovlivnit odvětví.

14 5. Analýza trhu, konkurence
Zákazníci, poptávka, struktura trhu, velikost trhu, tržní potenciál. Všechny výrobky a služby mají své konkurenty. I když výrobek není přesným duplikátem, může být posuzován konkurenčně. Týká se to i substitučních výrobků (káva x čaj). Tato sekce by měla obsahovat: Jména, počet, umístění konkurentů, jejich velkost, dle počtu zaměstnanců, ročních tržeb, tržního podílu. Dodavatele, distributory výrobků od konkurentů. Reklamu konkurentů. Ceny jejich výrobků. Slabé a silní stránky konkurentů. Jaké jsou konkurenční strategie konkurentů?

15 6. Konkurenční výhoda V této sekci by měl podnikatel popsat udržitelné konkurenční výhody, které firma má oproti ostatním společnostem v odvětví a rovněž tak i nevýhody, které by je mohly převážit. Uvést v bodech slabé a silné stránky, realistické úvahy, upozornit na známé a obecné nedostatky. Výhody vznikají většinou ve dvou oblastech: nízká cena a rozdílnost produktu nebo služby.

16 7. Marketingový plán Podnikatel musí vědět kdo jsou jeho potencionální zákazníci, kdo bude výrobek kupovat. Současně by tato část měla obsahovat popis, jak bude prováděna reklama, vztahy s veřejností, umístění a distribuce výrobků k zákazníkům, cenová politika.

17 8. Výrobní a provozní plán
By měl obsahovat detailní postup práce od dodavatele přes výrobu až k zákazníkovi. Popis výrobního procesu. Jména dodavatelů seznam vstupů, které budou poskytovat. Seznam náhradních dodavatelů. Seznam hlavního vybavení (vlastnictví, nájem, …). Odhadovaná maximální kapacita a vztahy k nákladům. Délka výrobního procesu (dny). Odhad efektivnosti využití materiálu… Nezbytné úrovně surovin, komponentů a nedokončené výroby, odpad, … Lidské zdroje. Seznam potřebných povolení…

18 9. Vliv na životní prostředí
Lokalita projektu a vliv na životní prostředí; Popis lokality projektu; Vliv projektu na životní prostředí; Sociální a ekonomické prostředí; Infrastruktura v lokalitě; Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb … Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty … Likvidace odpadů z výrobního procesu.

19 10. Finanční plán Náklady, vstupy – zdroje financování, Výdaje,
Příjmy, Plán investic, Cash flow, Cost benefit analýza (v případě ekonomické analýzy). !Konečným cílem podnikání je vytvářet zisk!

20 Finanční analýza a potřeba investičních prostředků
Předpoklady FA: časový horizont, oceňování vstupů a výstupů, úroková míra NPV, daně atd.; Náklady (náklady a odpisy, způsob financování, rozbor nákladů); Výnosy; Účetní hosp. výsledek; Peněžní toky; FRR (finanční míra návratnosti); NPV (čistá současná hodnota).

21 Ekonomická analýza Předpoklady CBA analýzy; Soci-ekonomické náklady;
Socio-ekonomické užitky; Socio-ekonomické náklady a užitky v čase; ERR (ekonomická míra návratnosti); ENPV (čistá současná hodnota); Indikátor poměru nákladů a užitků: B/C Ratio.

22 11. Výhledy do budoucna Popis dalšího vývoje výrobku, služby,
vývoj firmy ve střednědobém horizontu (3 – 5 let), marketingová strategie, právní a finanční vývoj, personální strategie, vize.

23 Přílohy Plánované roční výsledovky, rozvahy a výkazy, cash flow …
Přiložené smlouvy, ověření patentů, … Atd.


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Účel a funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google