Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80-7261-029-5, str. 464 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80-7261-029-5, str. 464 –"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN , str. 464 – 489

2 Obsah přednášky Co je to podnikatelský plán
K čemu slouží podnikatelský plán Na co je třeba dbát během zpracování Zásady úspěšného zpracování podnikatelského plánu Příklad členění podnikatelského plánu

3 Co to vlastně je podnikatelský plán?
Písemný dokument popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti s fungováním existující firmy

4 Podnikatelský plán

5 K čemu slouží podnikatelský plán?
Interní účely nástroj plánování nástroj kontroly podklad pro diskuzi o změnách Externí účely při žádosti o úvěr při hledání investora při hledání strategického partnera

6 Na co je třeba dbát během zpracování
Rozsah a způsob zpracování Formální úprava Spolupráce s poradci

7 Na co je třeba dbát během zpracování
1 Rozsah a způsob zpracování Orientační rozsah 40 stran plus přílohy velikost firmy finanční náročnost projektu Styl, rozsah, způsob výkladu by měly být sjednoceny Přečtení více osobami Použití pořadače nebo kroužkové vazby Nezapomenout na obsah v rozsahu 1 až 1,5 stran A4

8 Na co je třeba dbát během zpracování
2. Formální úprava Je třeba se vyvarovat gramatických chyb Sjednotit nadpisy, styl písma, řádkování Název firmy, adresa, kontaktní osoby, telefon, logo firmy prohlášení 3. Spolupráce s poradci V případě náročného tématu Nedostatek času Nedostatečné zkušenosti Kooperace s právníky, daňovými poradci, dalšími experty Uvedení poradců v plánu Posouzení

9 Zásady úspěšného zpracování
Orientace plánu na trh Prokázání prodejnosti výrobků (služby) Věrohodnost a průkaznost podkladů Práce s rizikem

10 Příklad členění podnikatelského plánu
1. Obsah 2. Shrnutí 3. Všeobecný popis podniku 4. Klíčové osobnosti o organizace podniku 5. Výrobky a služby 6. Analýza trhu 7. Odbyt 8. Výroba 9. Finanční plán 10. Příloha

11 Příklad podnikatelského plánu
kurzy vaření

12 2. Shrnutí Je nejdůležitější částí PP Nesmí být chápáno jako úvod
Musí zaujmout a nalákat ke čtení dalších kapitol Ne kratší než 2 strany a delší než 7 stran Je to poslední krok zpracování Umísťuje se hned za obsah

13 3. Popis podniku Historický nástin
Informace o výrobcích či službách, zákaznících Mimořádné úspěchy Budoucí rozvoj – cíle a strategie dosažení Vlastnické poměry a důležité smlouvy

14 4. Klíčové osobnosti a organizace
Vzdělání a praktické zkušenosti Stručné životopisy Dosažené úspěchy Organizační schéma Personální složení Kvalifikace personálu Strategie vyhledávání personálu

15 5. Výrobky a služby Popis výrobků a služeb Srovnávání s konkurencí
užitek pro zákazníky technické vlastnosti Srovnávání s konkurencí Množství výrobků a služeb Popis vývoje výrobku Ochrana před napodobením výrobku

16 6. Analýza trhu Popis cílového trhu
Proč se zaměřujeme právě na tento trh Hlavní faktory úspěchu na cílovém trhu Současní a potenciální zákazníci Požadavky a potřeby zákazníků Proč u nás budou zákazníci nakupovat Konkurenti Kdo jsou konkurenti? Přednosti a nedostatky konkurentů

17 7. Odbyt Strategie odbytu Cenová strategie Organizace odbytu
Způsob prodeje současných výrobků Nové výrobky Spolupráce Cenová strategie Organizace odbytu Podpora prodeje Personál odbytu Náklady na odbyt

18 8. Výroba Výrobní strategie Výrobní metody Stroje a zařízení
Vlastní postup Výroba klíčových komponent Spolupráce s dodavateli Výrobní metody Stroje a zařízení Pracovníci ve výrobě Výrobní kapacity Materiální zabezpečení

19 9. Finanční plán Předpokládaný vývoj finanční situace
Omezit se na podstatné údaje (podrobné propočty zařadit do přílohy) Obsah Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Výkaz o peněžních tocích Poměrové ukazatele Bod zvratu

20 10. Příloha podnikatelského plánu
životopisy klíčových osobností výpis z obchodního rejstříku analýzy trhu získané certifikáty a ocenění organizační schémata finanční výkazy za uplynulých 3 – 5 let finanční propočty, kalkulace

21 A teď už můžete poslat svého šéfa klidně i do …
BANKA A teď už můžete poslat svého šéfa klidně i do …

22 Shrnutí přednášky Co je to podnikatelský plán
K čemu slouží podnikatelský plán Na co je třeba dbát během zpracování Zásady úspěšného zpracování podnikatelského plánu Příklad členění podnikatelského plánu


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80-7261-029-5, str. 464 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google