Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80- 7261-029-5, str. 464 – 489 Podnikatelský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80- 7261-029-5, str. 464 – 489 Podnikatelský."— Transkript prezentace:

1

2 VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80- 7261-029-5, str. 464 – 489 Podnikatelský plán

3 Obsah přednášky Co je to podnikatelský plán K čemu slouží podnikatelský plán Na co je třeba dbát během zpracování Zásady úspěšného zpracování podnikatelského plánu Příklad členění podnikatelského plánu

4 Co to vlastně je podnikatelský plán? Písemný dokument popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související –se zahájením podnikatelské činnosti –s fungováním existující firmy

5 Podnikatelský plán

6 K čemu slouží podnikatelský plán? Interní účely nástroj plánování nástroj kontroly podklad pro diskuzi o změnách Externí účely při žádosti o úvěr při hledání investora při hledání strategického partnera

7 Na co je třeba dbát během zpracování 1.Rozsah a způsob zpracování 2.Formální úprava 3.Spolupráce s poradci

8 Na co je třeba dbát během zpracování 1 Rozsah a způsob zpracování –Orientační rozsah 40 stran plus přílohy velikost firmy finanční náročnost projektu –Styl, rozsah, způsob výkladu by měly být sjednoceny –Přečtení více osobami –Použití pořadače nebo kroužkové vazby –Nezapomenout na obsah v rozsahu 1 až 1,5 stran A4

9 Na co je třeba dbát během zpracování 2. Formální úprava –Je třeba se vyvarovat gramatických chyb –Sjednotit nadpisy, styl písma, řádkování –Název firmy, adresa, kontaktní osoby, telefon, e-mail –logo firmy –prohlášení 3. Spolupráce s poradci –V případě náročného tématu –Nedostatek času –Nedostatečné zkušenosti –Kooperace s právníky, daňovými poradci, dalšími experty –Uvedení poradců v plánu –Posouzení

10 Zásady úspěšného zpracování 1.Orientace plánu na trh 2.Prokázání prodejnosti výrobků (služby) 3.Věrohodnost a průkaznost podkladů 4.Práce s rizikem

11 Příklad členění podnikatelského plánu 1. Obsah 2. Shrnutí 3. Všeobecný popis podniku 4. Klíčové osobnosti o organizace podniku 5. Výrobky a služby 6. Analýza trhu 7. Odbyt 8. Výroba 9. Finanční plán 10. Příloha

12 Příklad podnikatelského plánu kurzy vaření

13 2. Shrnutí Je nejdůležitější částí PP Nesmí být chápáno jako úvod Musí zaujmout a nalákat ke čtení dalších kapitol Ne kratší než 2 strany a delší než 7 stran Je to poslední krok zpracování Umísťuje se hned za obsah

14 3. Popis podniku Historický nástin Informace o výrobcích či službách, zákaznících Mimořádné úspěchy Budoucí rozvoj – cíle a strategie dosažení Vlastnické poměry a důležité smlouvy

15 4. Klíčové osobnosti a organizace Vzdělání a praktické zkušenosti Stručné životopisy Dosažené úspěchy Organizační schéma Personální složení Kvalifikace personálu Strategie vyhledávání personálu

16 5. Výrobky a služby Popis výrobků a služeb –užitek pro zákazníky –technické vlastnosti Srovnávání s konkurencí Množství výrobků a služeb Popis vývoje výrobku Ochrana před napodobením výrobku

17 6. Analýza trhu Popis cílového trhu –Proč se zaměřujeme právě na tento trh Hlavní faktory úspěchu na cílovém trhu Současní a potenciální zákazníci –Požadavky a potřeby zákazníků –Proč u nás budou zákazníci nakupovat Konkurenti –Kdo jsou konkurenti? –Přednosti a nedostatky konkurentů

18 7. Odbyt Strategie odbytu –Způsob prodeje současných výrobků –Nové výrobky –Spolupráce Cenová strategie Organizace odbytu Podpora prodeje Personál odbytu Náklady na odbyt

19 8. Výroba Výrobní strategie –Vlastní postup –Výroba klíčových komponent –Spolupráce s dodavateli Výrobní metody Stroje a zařízení Pracovníci ve výrobě Výrobní kapacity Materiální zabezpečení

20 9. Finanční plán Předpokládaný vývoj finanční situace Omezit se na podstatné údaje (podrobné propočty zařadit do přílohy) Obsah –Rozvaha –Výkaz zisků a ztrát –Výkaz o peněžních tocích –Poměrové ukazatele –Bod zvratu

21 10. Příloha podnikatelského plánu životopisy klíčových osobností výpis z obchodního rejstříku analýzy trhu získané certifikáty a ocenění organizační schémata finanční výkazy za uplynulých 3 – 5 let finanční propočty, kalkulace

22 A te ď už m ů žete poslat svého šéfa klidn ě i do …

23 Shrnutí přednášky Co je to podnikatelský plán K čemu slouží podnikatelský plán Na co je třeba dbát během zpracování Zásady úspěšného zpracování podnikatelského plánu Příklad členění podnikatelského plánu


Stáhnout ppt "VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80- 7261-029-5, str. 464 – 489 Podnikatelský."

Podobné prezentace


Reklamy Google