Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."— Transkript prezentace:

1 Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Podnikatelský záměr = Plán podnikatele

3 Podnikatelský záměr předmět podnikání návratnost investice financování tržby, náklady, zisk konkurence zákazníci trh

4 je základní záměr podnikatele: ◦ v jaké oblasti bude podnikat ◦ na jakém trhu se bude pohybovat ◦ na jaké zákazníky se zaměří ◦ kdo bude jeho konkurencí, ◦ jaké očekává tržby, náklady a zisk ◦ jakým způsobem bude svůj záměr financovat ◦ kdy se mu vložené finanční prostředky vrátí

5 1.samotnému podnikateli 3.bankovním institucím 2.případným investorům

6 1.Popis záměru 4.Ekonomický propočet 3.SWOT analýza 2.Průzkum trhu

7 cílem  co je cílem podnikání a jak tohoto cíle podnikatel dosáhne  v jaké oblasti  v jaké oblasti chce podnikatel podnikat, co chce nabízet zákazníkům požadavky na majetek  jaké technické zázemí bude k realizaci potřebovat (požadavky na majetek)  časový plán  časový plán realizace podnikatelského záměru

8  analýza zákazníků  analýza zákazníků a jejich potřeb (cílem je zjistit, zda bude zájem o náš výrobek nebo služby)  analýza konkurence  analýza konkurence (počet a velikost konkurentů, jaké mají ceny a strategii)

9  dotazníky  důležitá je volba otázek, jejich forma, stylizace a sled  různé formy otázek:  otázky s uzavřeným koncem (výběr z možností)  otázky s otevřeným koncem (odpovídají vlastními slovy)  stylizace otázek – otázky by měly být jednoduché, srozumitelné a nezaujaté  sled otázek – úvodní otázky by měly vzbudit zájem, obtížné a osobní otázky raději nakonec

10 = analýza  silných stránek podniku - Strengths  slabých stránek podniku - Weaknesses  příležitostí na trhu - Opportunities  hrozeb na trhu - Threats silné a slabé stránky příležitosti hrozby

11 Faktory k posouzení – silné a slabé stránky  organizace a řízení  vnitřní konkurence  vybavenost (majetek)  finanční situace  technický rozvoj (výzkum a vývoj)  lidské zdroje  umístění podniku  image firmy

12 NákladyTržby - Zisk Kalkulace: přímé náklady nepřímé náklady zisk nepřímé daně Cash flow InvesticeFinancování

13  předpokládané výnosy, tržby (cena výrobku krát objem prodané produkce)  předpokládané náklady  kalkulace ceny  přímé náklady – přímo se týkají konkrétního výrobku (přímý materiál, přímé mzdy – výrobních dělníků)  nepřímé náklady – firma je musí vynaložit, ale nedají se vztáhnout ke konkrétnímu výrobku (výrobní a správní režie, náklady na prodej)  zisk výrobce, obchodní marže  spotřební daň, DPH  podnikatel musí brát v úvahu také zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů

14  předpokládané investice – pořízení majetku  předpokládané cash flow – tok hotových peněz (příjmy a výdaje)  financování – vlastní zdroje financování a cizí zdroje financování (potřeba úvěru a jeho splácení)

15 1. přímý materiál 2. přímé mzdy 3. ostatní přímé náklady 4. výrobní (provozní) režie 5. správní režie 6. odbytové náklady 7. zisk (ztráta) vlastní náklady výroby vlastní náklady výkonu úplné vlastní náklady výkonu cena

16 výnosy náklady hospodářský výsledek = - základ daně = hospodářský výsledek po zaokrouhlení na celé 100 dolů daň = 15% ze základu daně - slevy na dani = daň po slevách

17 Příloha Metodiky 01.15 projektu Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google