Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra"— Transkript prezentace:

1 Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra
Podnikatelský záměr Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra TENTO PROJEKT BYL V LÉTECH 2013 AŽ 2015 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Definice Podnikatelský záměr = Plán podnikatele

3 Které otázky podnikatelský záměr řeší?
trh předmět podnikání zákazníci Podnikatelský záměr konkurence návratnost investice tržby, náklady, zisk financování

4 Podnikatelský plán je základní záměr podnikatele:
v jaké oblasti bude podnikat na jakém trhu se bude pohybovat na jaké zákazníky se zaměří kdo bude jeho konkurencí, jaké očekává tržby, náklady a zisk jakým způsobem bude svůj záměr financovat kdy se mu vložené finanční prostředky vrátí

5 Komu podnikatelský záměr slouží?
samotnému podnikateli případným investorům bankovním institucím

6 Struktura podnikatelského záměru
Popis záměru Průzkum trhu SWOT analýza Ekonomický propočet

7 Popis záměru co je cílem podnikání a jak tohoto cíle podnikatel dosáhne v jaké oblasti chce podnikatel podnikat, co chce nabízet zákazníkům jaké technické zázemí bude k realizaci potřebovat (požadavky na majetek) časový plán realizace podnikatelského záměru

8 Průzkum trhu analýza zákazníků a jejich potřeb (cílem je zjistit, zda bude zájem o náš výrobek nebo služby) analýza konkurence (počet a velikost konkurentů, jaké mají ceny a strategii)

9 Nástroje průzkumu trhu
dotazníky důležitá je volba otázek, jejich forma, stylizace a sled různé formy otázek: otázky s uzavřeným koncem (výběr z možností) otázky s otevřeným koncem (odpovídají vlastními slovy) stylizace otázek – otázky by měly být jednoduché, srozumitelné a nezaujaté sled otázek – úvodní otázky by měly vzbudit zájem, obtížné a osobní otázky raději nakonec

10 SWOT analýza = analýza silných stránek podniku - Strengths
slabých stránek podniku - Weaknesses příležitostí na trhu - Opportunities hrozeb na trhu - Threats silné a slabé stránky příležitosti hrozby

11 SWOT analýza Faktory k posouzení – silné a slabé stránky
organizace a řízení vnitřní konkurence vybavenost (majetek) finanční situace technický rozvoj (výzkum a vývoj) lidské zdroje umístění podniku image firmy

12 - Ekonomický propočet Tržby Náklady Zisk Cash flow Investice
Kalkulace: přímé náklady nepřímé náklady zisk nepřímé daně Zisk Cash flow Investice Financování

13 Ekonomický propočet předpokládané výnosy, tržby (cena výrobku krát objem prodané produkce) předpokládané náklady kalkulace ceny přímé náklady – přímo se týkají konkrétního výrobku (přímý materiál, přímé mzdy – výrobních dělníků) nepřímé náklady – firma je musí vynaložit, ale nedají se vztáhnout ke konkrétnímu výrobku (výrobní a správní režie, náklady na prodej) zisk výrobce, obchodní marže spotřební daň, DPH podnikatel musí brát v úvahu také zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů

14 Ekonomický propočet předpokládané investice – pořízení majetku
předpokládané cash flow – tok hotových peněz (příjmy a výdaje) financování – vlastní zdroje financování a cizí zdroje financování (potřeba úvěru a jeho splácení)

15 Kalkulace přímý materiál přímé mzdy ostatní přímé náklady
výrobní (provozní) režie správní režie odbytové náklady zisk (ztráta) vlastní náklady výroby vlastní náklady výkonu úplné vlastní náklady výkonu cena

16 Výpočet daně z příjmů u fyzické osob (OSVČ)
základ daně = hospodářský výsledek po zaokrouhlení na celé 100 dolů výnosy - daň = 15% ze základu daně náklady - = slevy na dani hospodářský výsledek = daň po slevách

17 K O N E C Příloha Metodiky projektu Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Malý hospodářský dvůr Horšov Autor: Ing. Petr Libra"

Podobné prezentace


Reklamy Google