Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír."— Transkript prezentace:

1 Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, s tr. 349 - 379 „Chod a výsledky každé organizace ovlivňuje úroveň jejího managementu.“

2 Obsah přednášky Faktory ovlivňující prosperitu organizace Faktory ovlivňující prosperitu organizace Úloha managementu na cestě k prosperitě Úloha managementu na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Komplexní hodnocení organizace Komplexní hodnocení organizace

3 Prosperita Situace Situace ve vývoji organizace, která zabezpečuje zdárné, úplné a dlouhodobé plnění její funkce

4 Faktory ovlivňující prosperitu organizace vnitřní faktory vnitřní faktory vnější faktory vnější faktory

5 Vnitřní a vnější faktory prosperity Kultura Struktura Strategie Procesy Trh výrobků a služeb Trh kapitálu Trh práce Územní správa Zásahy státu Environmentální požadavky

6 Strategie Určit základní směr Určit základní směr –tržní strategie Kdo jsou naši zákazníci? Kdo jsou naši zákazníci? Jaké výrobky či služby vyžadují? Jaké výrobky či služby vyžadují? –zdrojová strategie Ve kterých zdrojích je naše síla? Ve kterých zdrojích je naše síla? Které zdroje nám chybějí pro další vývoj? Které zdroje nám chybějí pro další vývoj? Přesvědčit pracovníky, aby se ztotožnili se strategií Přesvědčit pracovníky, aby se ztotožnili se strategií

7 Strategie Vlastnická strategie Vlastnická strategie –Cíle finanční – hodnota firmy –Cíle marketingové a obchodní – podíl na trhu Manažerská strategie Manažerská strategie –Vychází ze strategie vlastnické –Obchodní, marketingová, finanční, výrobní, personální

8 Strategie Aspekt agresivity Aspekt agresivity –Ofenzivní –Defenzivní Porterovy generické strategie Porterovy generické strategie –Vůdčí postavení v nízkých nákladech –Diferenciace (jedinečnost) –Úzké zaměření (zaplňování mezer) Vztah k inovacích Vztah k inovacích –Reaktivní –kreativní

9 Struktura Organizační struktura Organizační struktura –co nejjednodušší –adaptabilní, schopna pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám –Nevytvářet funkce pro přebytečné pracovníky! Zdroje organizace Zdroje organizace –Vlastní – množství, kvalita, využití –Outsourcing –Roste význam pracovní síly

10 Kultura Souhrnný obraz chování organizace směrem dovnitř i vně Souhrnný obraz chování organizace směrem dovnitř i vně Budování firemní kultury Budování firemní kultury –Vnímatelné atributy Logo, firemní barvy, oblečení, kanceláře, firemní oslavy a ocenění Logo, firemní barvy, oblečení, kanceláře, firemní oslavy a ocenění –Pravidla jednání vůči zákazníkům, konkurenci, zaměstnancům… vůči zákazníkům, konkurenci, zaměstnancům… Faktor silně ovlivňující podnikovou kulturu Faktor silně ovlivňující podnikovou kulturu –Chování a přístup manažerů

11 Úloha managementu na cestě k prosperitě Top management Top management –strategie Management střední linie Management střední linie –zlepšování Management první linie Management první linie –operativa

12 Strategie Zlep š ov á n í Operativa Strategie Zlep š ov á n í Operativa top- management management první linie management první linie management střední linie management střední linie Úloha managementu na cestě k prosperitě

13 Top management oprostit se od řešení operativních úloh oprostit se od řešení operativních úloh zaměřit se na strategické řízení zaměřit se na strategické řízení pozornost věnovat inovacím pozornost věnovat inovacím

14 Management střední linie Poskytovat a zpracovávat podklady pro vrcholový management Poskytovat a zpracovávat podklady pro vrcholový management Vypracovávat stanoviska Vypracovávat stanoviska Konkretizovat strategické záměry Konkretizovat strategické záměry Připravovat plány, rozpočty Připravovat plány, rozpočty Řídit významnější projekty Řídit významnější projekty

15 Management první linie motivování lidí motivování lidí koordinace operativních činností koordinace operativních činností řešení vzniklých problémů řešení vzniklých problémů realizace drobných zlepšovacích aktivit realizace drobných zlepšovacích aktivit

16 Stadia na cestě k prosperitě 1. Zaměření na ekonomické aspekty 2. Orientace na zákazníka 3. Orientace na hodnotu

17 Stadia na cestě k prosperitě Ekonomick é aspekty Ekonomick é aspekty - redukce nákladů - růst produktivity hodnota pro zákazníka inovace/zlepšování -C- náklady -Q – kvalita -T - čas krátkodobý růst maximalizace zisku střednědobý růst tržní podíly dlouhodobý růst image Materiálové zdroje Informační zdroje, invence Orientace na zákazníka Orientace na zákazníka Orientace na hodnotu Orientace na hodnotu

18 Zaměření na ekonomické aspekty Orientace na krátkodobé cíle Orientace na krátkodobé cíle Zaměření na Zaměření na –Fungující provozní základnu Opatření Opatření –redukce nákladů –zvyšování využití zdrojů –eliminaci pokut, škod, ztrát Ukazatele Ukazatele –zisk –finanční analýza –analýza bodu zvratu

19 Orientace na zákazníka Orientace na střednědobé cíle Orientace na střednědobé cíle –Upevnění postavení firmy na trhu Zaměření na Zaměření na –potřeby zákazníka Předstihnout konkurenci v Předstihnout konkurenci v –nákladech –kvalitě –čase (termínech) Ukazatele Ukazatele –tržní podíl –struktura zákazníků –spokojenost zákazníků

20 Orientace na hodnotu pro zákazníka Orientace na dlouhodobé cíle Orientace na dlouhodobé cíle –hledáme nové výrobky pro stávající zákazníky Zaměření na Zaměření na –správnou provozní praxi –hledání konkurenční výhody – inovace, které uspokojí nové potřeby zákazníků –soutěž se přesouvá z výroby do oblasti výzkumu a vývoje –integrace, podnikové sítě Ukazatele Ukazatele –podíl ročních příjmů z výrobků ne starších než 3 roky –podíl výdajů na výzkum a vývoj –náklady na zvyšování kvalifikace pracovníků –počet realizovaných zlepšovacích návrhů

21 Inovace a proces učen í Předpoklady Výsledky Leadership Procesy Výkonnost organizace Výkonnost organizace Výsledky u zákazníků Výsledky u pracovníků Výsledky ve společnosti Partnerstv í a zdroje Partnerstv í a zdroje Pracovn í ci Politika a strategie Model EQA The European Quality Award

22 Shrnutí přednášky Faktory ovlivňující prosperitu organizace Faktory ovlivňující prosperitu organizace Úloha managementu na cestě k prosperitě Úloha managementu na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Komplexní hodnocení organizace Komplexní hodnocení organizace


Stáhnout ppt "Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír."

Podobné prezentace


Reklamy Google