Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 7. SCHODIŠTĚ I – FUNKCE, POŽADAVKY

5 LEGENDA K LÍČOVÉ POJMY schodišťové rameno, stupeň, podesta, sklon schodiště C ÍLE KAPITOLY -seznámení se s názvoslovím schodiště, -orientace v rozdělení schodišť dle různých kritérií. Č AS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 5 hodin

6 7.1.TYPOLOGIE SCHODIŠŤ 7.1.1. Schodiště - požadavky Schodiště spojují dvě různé výškové úrovně stupni, kdežto rampy plynulým vyrovnáváním. Schody patří mezi architektonické bariéry, které jsou hlavní překážkou pro pohyb osob s tělesným postižením. Názvosloví jednotlivých částí schodiště : Terminologie schodiště. WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT, str. 247. ISBN 80-01-033422-4.

7 7.1.1. SCHODIŠTĚ - POŽADAVKY Schodiště má být: pohodlné bezpečné při výstupu i sestupu snadno dostupné ze všech uvažovaných míst dobře větratelné správně osvětlené úsporně navržené (pokud není plánovanou dominantou budovy, mělo by zabírat co nejmenší plochu) staticky vyhovující odolné vůči opotřebení

8 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Schodiště lze dělit z různých hledisek následovně: podle funkce: hlavní – tvoří základní vertikální spojení v budovách pomocné – vyskytují se u veřejných budov, slouží k občasnému použití pouze malým počtem osob vyrovnávací – umisťují se mezi různé výškové stupně téhož podlaží nebo mezi 1.NP a terén podle umístění: vnitřní – k propojení jednotlivých podlaží uvnitř objektu venkovní – mimo objekt, ale půdorysně i výškově s ním souvisejí terénní – jsou samostatně mimo objekt ve volném prostoru podle počtu ramen (mezi jednotlivými podlažími): jednoramenná dvouramenná – 2 schodišťová ramena jsou oddělena mezipodestou víceramenná – několik ramen je odděleno mezipodestami rozvětvená – mají 2 výškové úrovně, které se překonávají více rameny v témže schodišťovém prostoru podle půdorysného tvaru: přímočará - mají rovné stupně se stálou šířkou stupnice. Umožňují využívat plnohodnotně celou svoji šířku k pohodlnému výstupu a sestupu. Mohou být: jednoramenná, dvouramenná, tříramenná, čtyřramenná křivočará - mají kosé stupně s různou šířkou stupnice. V důsledku toho při velkém zakřivení není možno využívat celé šířky ramene k pohodlnému výstupu a sestupu; různočará - jsou schodiště se smíšenými rameny. Nedoporučují se u budov se značným pohybem osob, neboť v jednom rameni se setkávají stupně rovné i kosé a dochází tak k proměnné šířce.

9 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Schodiště přímočaré jednoramenné Schodiště přímočaré dvouramenné

10 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Schodiště různočaré dvouramenné Schodiště přímočaré dvouramennéSchodiště dvouramenné sdružené

11 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Schodiště křivočaré točité Schodiště křivočaré kruhové dvouramenné Schodiště přímočaré čtyřramennéSchodiště přímočaré tříramenné

12 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Schodiště lze dále dělit : podle směru výstupu: přímá – schodišťová ramena nemění svůj směr pravotočivá – jsou nejčastěji používaná, otáčí se za pravou rukou levotočivá – otáčí se za levou rukou podle sklonu: rampová se sklonem: 10 – 20° a výškou stupně: 8 – 13 cm mírná 20 – 25° 13 – 15 cm normální 25 – 35° 15 – 18 cm strmá 35 – 45° 18 – 20 cm žebříková 45 – 60° 20 – 25 cm

13 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ Rozdělení schodiště podle sklonu. WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT, str. 266. ISBN 80-01-033422-4.

14 7.1.2. DRUHY SCHODIŠŤ podle technologie: tradiční – monolitická montovaná – používají se hlavně u panelové výstavby kombinovaná podle použitého materiálu: dřevěná kamenná cihlová betonová a železobetonová kovová kombinovaná podle podepření schodišťových ramen: vřetenová – ramena jsou oboustranně podepřena vřetenovou zdí schodnicová – ramena jsou podepřena schodnicemi vetknutými do podestových nosníků pilířová – podestové nosníky a schodnice jsou podepřeny pilíři visutá – ramena jsou tvořena jednotlivě vetknutými stupni do schodišťových stěn desková – ramena tvoří šikmé desky osazené na podestovém nosníku nebo jsou spojené s podestou do zalomené desky zavěšená – jednotlivé stupně nebo celá ramena jsou zavěšená na táhlech ze stropní konstrukce smíšeně podepřená – schodišťová ramena jsou podepřena kombinací dvou nebo více výše uvedených způsobů pažená – většinou venkovní schodiště, kde je podstupnice vytvořena pažením (např. betonové dílce osazené přímo do terénu) pohyblivá – ramena tvoří dopravníkový pás opatřený stupni (eskalátory)

15 LEGENDA S TUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT, str. 246-260. ISBN 80-01-033422-4. Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA,L. a kol.. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava, ALFA, SNTL,1988. 063-568-88 KPS MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8 O TÁZKY A ÚKOLY 1) Jaké má být schodiště? 2) Jaké známe schodiště dle funkce? 3) Zamyslete se nad závislostí sklonu schodiště na výšce stupně

16 LEGENDA K LÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-033422-4. ŠILAROVÁ, Š. a kol., 2005. Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-002678-7. ČSN 73 4130:2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. HORNIAKOVA, L. a kol., 1988. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL. 063-568-88 KPS. MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8. Přednášky doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.


Stáhnout ppt "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google