Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-04 Téma vzdělávacího materiálu: SCHODIŠTĚ 4. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje konstrukci deskových a visutých schodišť; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: 16. 9. 2013 Ověření ve výuce: 14. 10. 2013

2 S C H O D I Š T Ě 4. K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V Á V I S U T Á

3 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V É - M O N O L I T I C K É provádějí se jako monolitická železobetonová schodiště nosnou konstrukcí ramene je železobetonová deska stupně se osazují nebo betonují současně s deskou nebo na desku betonují dodatečně deska podporující stupně se upíná do podestových nosníků, nebo tvoří s podestovými deskami společnou lomenou desku

4 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V É - M O N O L I T I C K É Obr. 1 Jednoramenné schodiště z lomené ŽB desky

5 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V É - M O N T O V A N É pro hromadnou výstavbu byla panelová schodiště nejvýhodnější – využívala nosnost zdvihacího zařízení sestavovala se z velkoplošných, většinou schodišťových panelů – rameno i podesty tvořily jeden prvek – obr. 2 schodišťový panel byl kompletizovaný povrch stupňů byl opatřen teracem nebo byl dodatečně obkládán povlakem z PVC

6 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V É - M O N T O V A N É Obr. 2a Schodišťový panel

7 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť D E S K O V É - M O N T O V A N É Obr. 2b Schéma konstrukce montovaného schodiště v objektu z montovaného skeletu 1 - panel schodišťového ramene, 2 - mezipodestový panel, 3 - schodišťové bloky

8 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť V I S U T Á S C H O D I Š T Ě bývají nejčastěji v domech postavených před druhou světovou válkou – obr. 3 stupně jsou nejčastěji žulové, zazděné do cihelných schodišťových zdí nejvyšší přípustná šířka ramene tohoto schodiště s kamennými stupni byla 1 500 mm hloubka zazdění byla minimálně 1/6 volné délky stupně (visuté stupně vyložené do 1,2 m se u zdí tlustých 450 mm zazdívaly nejméně 220 mm, u zdí 300 mm na celou tloušťku zdi) – obr. 4

9 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť V I S U T Á S C H O D I Š T Ě Obr. 3 Schéma visutého schodiště 1 – schodišťová zeď, 2 – zazděná část stupně, 3 – výstupní stupeň, 4 – zrcadlo, 5 – ukončující stupeň

10 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť V I S U T Á S C H O D I Š T Ě Obr. 4 Zazdění stupňů a – 220 mm do schodišťové zdi 450 mm tlusté, b – 300 mm do schodišťové zdi 300 mm tlusté

11 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN 80-859-2059-X. Obrazový materiál Obr. 1 - 4 HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN 80-859-2059-X

12 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

13 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 4 1.Jak se osazují schodišťové stupně u deskového schodiště? 2.Kde se u deskového schodiště upíná deska podporující stupně? 3.Jaká je minimální délka zazdění schodišťových stupňů u visutých schodišť? 4.Z jakého materiálu se často prováděly schodišťové stupně visutých schodišť?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google