Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-01 Téma vzdělávacího materiálu: Schodiště 1. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje účel schodiště a názvosloví schodiště; žáci mají k dispozici učebnice a maketu schodiště. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 S C H O D I Š T Ě 1 . Ú Č E L N Á Z V O S L O V Í

3 S C H O D I Š T Ě Ú Č E L, P O Ž A D A V K Y
schodiště je konstrukce, která spojuje dvě výškové úrovně budovy schodiště má umožnit osobám pohodlný a bezpečný výstup i sestup s ohledem na druh provozu (včetně přemísťování předmětů a zařízení) schodiště má být snadno přístupné, bezpečné, snadno čistitelné, dobře osvětlené a větratelné, dostatečně široké, má odolávat opotřebení a má vyhovovat statickým a požárním předpisům

4 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í schodišťové rameno - je konstrukce, která spojuje dvě výškové úrovně (má nejméně tři stupně); ramena jsou nástupní, výstupní a mezilehlá podesta - je plošná vodorovná konstrukce, která je umístěna v úrovni podlaží; součástí podest jsou podestové nosníky a podestové desky mezipodesta (odpočívadlo)- je umístěna mezi schodišťovými rameny; je mezipodlažní

5 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í schodišťový prostor - je celý komunikační prostor, ohraničený schodišťovými zdmi a vymezený schodištěm schodišťové zrcadlo - je volný prostor po výšce schodiště, vymezený schodišťovými rameny a podestami schodišťové stupně - jsou umístěny na rameni; podle polohy ve schodišťovém rameni se dělí na stupně jalové, nástupní, výstupní a ukončující (užší pásek)

6 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í výstupní čára - je myšlená čára schodiště, na níž mají všechny stupně téhož ramena stejnou šířku (u schodišť s přímými rameny leží v ose ramene, u schodišť se zakřivenými rameny je umístěna ve vzdálenosti 300 až 400 mm od vnějšího okraje ramena) - obr. 3 vřetenová zeď - je svislá nosná stěna v místě schodišťového zrcadla, která podporuje, nebo do které jsou vetknuta schodišťová ramena a odpočívadla

7 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í vřeteno - je svislá nosná konstrukce uprostřed točitých schodů, která podporuje jednotlivé schody, nebo do které jsou tyto vetknuty - obr. 4 schodnice - je šikmá nosná konstrukce schodišťového ramene, která podepírá jednotlivé stupně, nebo do které jsou stupně vetknuty - obr. 5 sklon schodišťového ramene - je úhel, který svírá výstupní čára s vodorovnou rovinou

8 S C H O D I Š T Ě NÁZVOSLOVÍ - AXONOMETRICKÉ ZOBRAZENÍ
1 - schodišťový prostor, 2 - schodišťová zeď, 3a - rameno nástupní, 3b - rameno výstupní, 4 - zrcadlo, 5 - hlavní podesta, 6 - podestový nosník, 7 - stupeň, 8 - výstupní čára, 9 - zábradlí, 10 - madlo

9 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í Obr. 2 Popis části schodiště v půdorysu 1- výstupní čára, 2 - mezipodesta, 3 - podesta, 4 - zrcadlo, 5 - vřetenová zeď

10 Obr. 3 Poloha výstupní čáry
S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í Obr. 3 Poloha výstupní čáry 1 – výstupní čára v ose ramena, 2 – výstupní čára ve vzdálenosti v od líce stěny – 30 až 40 cm

11 S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í Obr. 4 Vřeteno Obr. 5 Schodnice

12 Obr. 6 Ocelové víceramenné schodiště
S C H O D I Š T Ě N Á Z V O S L O V Í Obr. 6 Ocelové víceramenné schodiště

13 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN Obrazový materiál Obr. 1 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obr. 2, 3 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN Obr. 4, 5 HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN Obr. 6 MICHALČÍKOVÁ, Pavla.

14 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

15 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 1 Jaký je účel schodiště?
Vyjmenuj požadavky na schodiště. Kolik má schodišťové rameno minimálně stupňů? Jak nazýváme nosnou konstrukci uprostřed točitých schodů? Kde je umístěno schodišťové zrcadlo? Jak se nazývá myšlená čára schodiště, na níž mají všechny stupně téhož ramena stejnou šířku? Kde tuto čáru umístíme u schodiště s přímými rameny?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google