Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r výukovou prezentaci : odborný učitel uvádí pro T1 tuto D Ř E V Ě N É S C H O D Y a

2 Schodiště Schodiště slouží k překonávání výšek jak ve volném prostoru, tak i v budovách, přičemž dřevěná schodiště se používají téměř výhradně v budovách. Konstrukce a provedení schodišť mohou být řešeny různým způsobem. Kromě estetických a architektonických hledisek je nutno respektovat bezpečnostní předpisy..

3 Schodiště Estetické řešení schodiště bylo dříve důležitější, než vlastní účel schodiště, totiž dostat se bezpečně a pohodlně z jedné výškové úrovně v budově na úroveň jinou. V době baroka byla schodiště především prestižními objekty. Později, zejména po druhé světové válce, když se zničené budovy musely co nejdříve a nejlaciněji opět postavit. Bylo tvůrčí řešení schodišť zanedbáváno. Schodiště byla vyráběna tak, aby vyhovovala předpisům. Teprve od poloviny 60.let se opět přihlíží k estetickým možnostem, které schodiště skýtají. Zejména dřevěná schodiště nabízejí zvláštní možnosti. To lze dokázat i tím, že se právě v posledních letech častěji staví dřevěná schodiště.

4 Pojmy a značení V normě DIN se jednoznačně definují pojmy a značení schodišť. Znalost pojmů a značení usnadňuje porozumění mezi investorem a stavebními odborníky, a také mezi odborníky navzájem.

5 Základní pojmy - schodiště
Jako schodiště se označuje konstrukce, sloužící k vertikálnímu komunikačnímu spojení, a skládající se ze schodišťových ramen a z podest.

6 Mezipodlažní schodišťové rameno
Mezipodlažní schodišťové rameno spojuje dvě podlaží

7 Vyrovnávací schodišťové rameno
Vyrovnávací schodišťové rameno většinou spojuje prostory s různou úrovní podlah ve stejném podlaží.

8 Hlavní schodiště – schodišťové rameno
Hlavní schodiště musí být bezpodmínečně postaveno podle závazných předpisů. Schodišťové rameno : Schodišťové rameno je definováno jako nejméně tři na sebe navazující stupně mezi dvěma podestami.

9 Výstupní čára Výstupní čára je myšlená přímka probíhající od nástupu až do výstupu ze schodiště. Na výstupní čáře se měří stoupací poměr. U přímých schodišťových ramen probíhá výstupní čára v ose, u točitých nebo křivočarých schodišť může probíhat mimo střed schodišťového ramene.

10 Podesta – mezipodesta - stupeň
Podesty neboli odpočívadla umožňují spojení nebo přechod mezi koncem a začátkem jednotlivých schodišťových ramen. Podlažní podesty jsou většinou součástí stropů. Mezipodesta leží mezi schodišťovými rameny, u dvouramenných schodišť většinou v poloviční výšce mezi výškovou úrovní jednotlivých podlaží. Schodišťový stupeň je částí schodišťového ramene na nějž lze vstoupit a překonat příslušnou část výškového rozdílu.

11 Stupnice a podstupnice
Stupnice je vodorovná část schodišťového stupně. Je to horní plocha schodišťového stupně, na kterou se našlapuje. Podstupnice je svislá část schodišťového stupně (přední stěna). U dřevěných schodišť se často obejdeme bez podstupnic.

12 Schodišťové zrcadlo Schodišťové zrcadlo je volný prostor, ohraničený schodišťovými rameny a podestami téhož schodiště.

13 Schodišťový otvor a prostor, zábradlí , madlo
Schodišťový otvor je otvor ve stropě, který musí být proveden kvůli schodišti. Schodišťový prostor je komunikační prostor vymezený schodištěm. Zábradlí je ochranná konstrukce na volných stranách schodišťových ramen a podest. Madlo je konstrukce sloužící k přidržování při chůzi po schodišti. Může být samostatné (na stěnách), nebo součástí zábradlí.

14 Schodnice Schodnice je šikmou nosnou konstrukcí schodišťového ramene, která podporuje nebo do níž jsou vetknuty schodišťové stupně. Podle polohy rozlišujeme schodnici u schodišťového zdiva a schodnici u zrcadla. Schodnice nese schodišťové stupně osazené na sedlech.

15 Schodišťové vřeteno Nosnou konstrukci točitých schodišť, která podporuje nebo do níž jsou vetknuty schodišťové stupně nazýváme vřeteno.

16 Druhy schodišťových stupňů
Schodišťové stupně rozdělujeme podle jejich polohy ve schodišti a podle jejich průřezu. Rozdělení schodišťových stupňů podle polohy : Nástupní stupeň je první dolní stupeň ve schodišťových ramenech. Výstupní stupně jsou běžné stupně ve schodišťových ramenech. Ukončující stupeň je poslední stupeň ve schodišťových ramenech se stupnicí v rovině podesty.

17 Rozdělení schodišťových stupňů podle průřezu
U dřevěných schodišť se vyskytují pouze dva typy průřezů. Snímaný stupeň Stupně s trojúhelníkovým průřezem se označují jako snímané stupně. Snímané stupně se mohou vyrábět z hraněného řeziva nebo z lepeného vrstveného deskového řeziva. Snímané stupně se při stavbě schodišť ze dřeva vyskytují velmi zřídka.

18 Rozdělení schodišťových stupňů podle průřezu
Deskové stupně Mají obdélníkový průřez, přičemž tloušťka stupnice je u dřevěných schodišť většinou 40 až 80 mm. Až na několik výjimek se u dřevěných schodišť používají téměř výhradně deskové stupně.

19 Rozměrové pojmy Rozměrové pojmy jsou určeny ve stavebních předpisech a v normách DIN. Podle těchto pojmů lze jednoznačně navrhnout části schodišť a konstrukce související se schodištěm

20 Rozměrové pojmy

21 Rozměrové pojmy Šířka stupnice
Šířka stupnice (a) je vodorovný rozměr od přední hrany jednoho stupně až po přední hranu dalšího stupně. Šířka stupnice se měří ve výstupní čáře. Výška schodišťového stupně (podstupnice) Výška schodišťového stupně (s) je svislá vzdálenost mezi stupnicemi sousedních schodišťových stupňů.

22 Rozměrové pojmy Stoupací poměr Přesah
je definován jako poměr výšky stupně a šířky stupnice (s/a) ve výstupní čáře. Přesah Jestliže je přední hrana horního stupně předsazena před zadní hranu spodního stupně (nebo podstupnice), pak této vzdálenosti říkáme přesah.

23 Rozměrové pojmy Délka schodišťového ramene Šířka schodišťového ramene
Délka schodišťového ramene je vzdálenost od přední hrany nástupního stupně až po přední hranu ukončujícího stupně, měřená v půdoryse na výstupní čáře. Šířka schodišťového ramene Šířka schodišťového ramene odpovídá délce schodišťových stupňů daného schodiště. Průchodná šířka schodišťového ramene se měří jako světlá vzdálenost mezi stavebními konstrukcemi omezujícími průchod ramenem (madlo smí zasahovat do průchozí šířky nejvíce 10 cm).

24 Rozměrové pojmy Světlá průchozí výška Výška zábradlí
Svisle měřená nejmenší vzdálenost mezi přední hranou schodišťových stupňů a spodní hranou nad nimi ležících konstrukcí další schodišťová ramena, průvlaky, atd.) se označuje jako světlá průchozí výška. Výška zábradlí Svislá vzdálenost mezi přední hranou stupnice nebo úrovní podesty až po horní hranu zábradlí se nazývá výškou zábradlí.

25 Druhy schodišť Norma DIN rozlišuje druhy schodišť podle jejich tvaru. Tvar schodiště je určen hlavně velikostí a významem stavby a prostorem, který je pro schodiště k dispozici. Podle tvaru schodišťových ramen rozlišujeme : přímé, křivočaré, smíšenočaré a točité schodiště

26 Druhy schodišť U dřevěných schodišť se nejčastěji vyskytují :
Jednoramenná přímá schodiště Provádějí se obvykle pro svou jednoduchou konstrukci v obytných budových s normální výškou patra (asi 2,75 m).

27 Druhy schodišť Dvouramenné schodiště s mezipodestou
Také toto schodiště se v obytných budovách často vyskytuje. Mezipodesta umožňuje řešit schodiště i při větších výškách pater. Schodiště tohoto druhu se rovněž vyrábí relativně jednoduše.

28 Druhy schodišť Jednoramenné schodiště smíšenočaré ( v nástupu otočené o čtvrtinu ). Schodiště tohoto tvaru se používá při omezeném schodišťovém prostoru.

29 Druhy schodišť Jednoramenné schodiště smíšenočaré (s otočením o polovinu) Také toto schodiště má výhodu, že potřebuje menší půdorys než přímé schodiště (tedy dvouramenné s mezipodestou).

30 Druhy schodišť Točité schodiště se zrcadlem
Tomuto schodišti postačí menší půdorysná plocha a hlavním důvodem pro jeho provedení bývají důvody estetické. Točitá schodiště se ze všech druhů schodů vyrábějí nejobtížněji.

31 Druhy schodišť Vřetenová schodiště
Vřetenové schodiště zabírá nejméně místa. Nosné vřeteno uprostřed umožňuje, aby schodiště stálo volně v prostoru. Tato možnost i dekorativní účinek způsobily, že se v posledních letech taková schodiště stále častěji používají. Menší šířka stupnic zejména blízko zrcadla nebo vřetena způsobuje, že se točitá schodiště procházejí obtížněji než přímá schodiště.

32

33


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google