Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technologie – 3. ročník Téma: Stavebně truhlářské výrobky - postup výroby dřevěných schodů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Speciální schodiště Ke speciálním schodištím patří křivočará schodiště se zrcadlem a křivočará schodiště se schodišťovým vřetenem, nazývaná také vřetenová schodiště. Oba dva typy konstrukce mají zpravidla v půdorysu kruhový tvar. Tato schodiště slouží téměř výlučně k vnitřnímu spojení dvou podlaží.

3 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Speciální schodiště Mezi speciální schodiště patří schodiště nenáročná na prostor, nazývaná také strmá schodiště nebo „mlynářské schody“. Mají speciální tvar stupňů. Úhel stoupání těchto schodišť může činit 60˚. Mohou se vestavět do malých chat, aby se zajistil přístup do podstřešního prostoru. U těchto schodišť je vysoké nebezpečí úrazu. Není dovoleno je používat do obytných prostor.

4 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Speciální schodiště

5 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem U tohoto typu konstrukce jsou stupnice položeny na krákorcích, které jsou zavrtané nebo začepované do dřevěného vřetene a zaklínované.Stupnice jsou zadlabané do vřetene, takže je zabráněno tomu, aby z krákorce nespadly. Vřeteno procházející celým schodištěm má průměr 150 až 200 mm.

6 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem Stupnice mohou být také upnuty na ocelovou trubku. Výšky stoupání se docílí montáží distančních kroužků ze dřeva nebo oceli vždy mezi dvě stupnice. Distanční kroužky a stupně, které se nacházejí mezi nimi, se spolu ukotvují pomocí upínacího prvku do pevné jednotky

7 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem Pokud se schodiště nachází mezi kruhovými obvodovými zdmi, tak jsou stupnice často u zdi zadlabány do schodnice u zdi nebo leží na stěnové konzoli. Tyto konzole jsou většinou ocelové. Na volných konzolích schodiště mohou být umístěna transparentní schodišťová zábradlí, se kterými vypadají velmi lehce.

8 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem

9 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se zrcadlem Tento typ konstrukcí odpovídá schodišti se zadlabanými stupnicemi nebo zadlabanými stupnicemi a podstupnicemi. Podstatný rozdíl spočívá v průběhu schodnice a v konstrukci schodnic. V půdorysu jsou schodnice kruhovité, jejich rozvinutí vytváří rovinu s paralelními hranami.

10 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Křivočaré schodiště se zrcadlem

11 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Připevnění schodišť Schodnice a nosná ramena se připevňují ke stropům a podestám. Stropy a podesty musejí jako opěry zachycovat síly působící ze schodnic a nosných ramen. Nevhodné připevnění vede u schodnic a nosných ramen k tvorbě trhlin.

12 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Připevnění schodišť

13 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Připevnění schodišť Jednotlivé systémy uložení zachycují síly rozdílně. Především nosná ramena musejí být zajištěna na horní podpěře proti bočnímu překlopení. Nebezpečí překlopení je velmi vysoké u schodišť s jedním nosným ramenem.

14 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Připevnění schodišť

15 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Děkuji za pozornost

16 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Seznam použité literatury: Nutsch, W. a kolektiv: Příručka pro truhláře, Sobotáles, 1999 Křupalová: Technologie pro 1. ročník SOU učebních oborů zpracování dřeva, Sobotáles, 2000 Křupalová: Technologie pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, 2002 Křupalová: Technologie pro 3. ročník SOU učebních oboru truhlář, Sobotáles, 2003 Panáčková, Pánáček: Technologie obrábění dřeva, Sobotáles, 1998 Blanc, G.: Dřevo od A do Z, Rebo, 2006 Ing. Wolfgang Nutsch, Prof.Dr.Ing. Walter Ehrmann: Dřevěná schodiště, Sobotáles, 2002 Odborné časopisy: Truhlářské listy Stolařský magazín Propagační materiály: Letáky a prospekty Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Na prezentaci spolupracovali: žáci oborů vzdělávání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské 33-56-H/01 Truhlář učitelé odborných předmětů a odborného výcviku (tým projektu) Milan Sluka Bc. Václav Pihera Bc. Václav Jakubčík Luboš Makrlík Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google