Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technologie – 3. ročník Téma: Stavebně truhlářské výrobky - postup výroby dřevěných schodů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Funkce schodišť Schodiště jsou konstrukce k překonávání výškových rozdílů určené pro chůzi. V budovách spojují jednotlivá podlaží a zajišťují tak komunikaci ve svislém směru. V rodinných domcích mohou být vyrobena ze dřeva. Schodiště se skládá z minimálně tří po sobě následujících stupňů, tzn. ze tří stoupání a dvou nášlapů.

3 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce

4 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Účel schodišť Schodiště má při chůzi umožnit pohodlný a bezpečný výstup a sestup osob, přemísťování předmětů a zařízení. Proto musí bezpečně přenášet zatížení osobami, předměty a zařízení, musí splňovat bezpečnostní požadavky a požadavky na osvětlení a větrání. Jeho poloha v budově musí odpovídat účelnému využívání budovy.

5 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce

6 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Působení schodiště Schodiště musí působit esteticky a musí být zkonstruováno odborně. Zatímco výsledná podoba předpokládá dostatečné zkušenosti získané při výrobě dřevěných schodišť, požadavky na bezpečnost a pohodlí lze splnit relativně snadno, dle fyzikálních a geometrických zákonitostí. Ty si lze také snadno osvojit.

7 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Nároky a požadavky na schodiště Konstrukce včetně druhu dřeva a rozměrů, spojení a napojení musí být přizpůsobena namáhaní schodiště. Konstrukce musí brát v úvahu bezpečnost při chůzi po schodišti, protipožární ochranu a protihlukovou ochranu. Průchodná šířka schodišťového ramene, šířka stupně a vzhled stupňů a podest musí být přiměřené účelu a významu schodiště.

8 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Nároky a požadavky na schodiště Z hlediska pohodlí a bezpečné chůze je důležitý druh,počet a délka jednotlivých ramen. Schodišťová zábradlí musejí odpovídat předpisům, musejí být dostatečná a bezpečně upevněná. Schodiště má být dostatečně osvětleno přirozeným, popř. umělým osvětlením.

9 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Schodiště podle tvaru ramen Přímočará ramena Smíšenočará ramena Křivočará ramena Schodiště zatočená o 180° Schodiště zatočená o 90° Podle výstupní čáry na pravotočivá nebo levotočivá

10 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Pojem označující část schodišť Prostor schodiště Podlažní schodiště Vyrovnávací schodiště Schodišťové rameno Délka ramene Šířka ramene Výstupní čára Podesta Zrcadlo Zábradlí

11 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Prostor schodiště Nazývaný také schodišťový prostor, je určený pro schodiště, musí být větrán a osvětlen.

12 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce

13 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Podlažní schodiště Spojují dvě podlaží, například přízemí s 1. patrem Vyrovnávací schodiště Spojující zpravidla úroveň vstupu s prvním plnohodnotným podlažím.

14 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Schodišťové rameno Spojuje dvě úrovně a skládá se z minimálně tří stupňů, maximálně 18 stupňů. Je tvořeno stupni a podpěrnými konstrukcemi.

15 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Délka ramene Je délka schodišťového ramene v půdorysu. Šířka ramene Je šířka schodišťového ramene v půdorysu.

16 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce

17 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Děkuji za pozornost

18 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Seznam použité literatury: Nutsch, W. a kolektiv: Příručka pro truhláře, Sobotáles, 1999 Křupalová: Technologie pro 1. ročník SOU učebních oborů zpracování dřeva, Sobotáles, 2000 Křupalová: Technologie pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, 2002 Křupalová: Technologie pro 3. ročník SOU učebních oboru truhlář, Sobotáles, 2003 Panáčková, Pánáček: Technologie obrábění dřeva, Sobotáles, 1998 Blanc, G.: Dřevo od A do Z, Rebo, 2006 Ing. Wolfgang Nutsch, Prof.Dr.Ing. Walter Ehrmann: Dřevěná schodiště, Sobotáles, 2002 Odborné časopisy: Truhlářské listy Stolařský magazín Propagační materiály: Letáky a prospekty Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

19 Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Na prezentaci spolupracovali: žáci oborů vzdělávání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské 33-56-H/01 Truhlář učitelé odborných předmětů a odborného výcviku (tým projektu) Milan Sluka Bc. Václav Pihera Bc. Václav Jakubčík Luboš Makrlík Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google