Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: H/01 Truhlář Předmět: Technologie – 3. ročník Téma: Stavebně truhlářské výrobky - postup výroby dřevěných schodů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Funkce schodišť Schodiště jsou konstrukce k překonávání výškových rozdílů určené pro chůzi. V budovách spojují jednotlivá podlaží a zajišťují tak komunikaci ve svislém směru. V rodinných domcích mohou být vyrobena ze dřeva. Schodiště se skládá z minimálně tří po sobě následujících stupňů, tzn. ze tří stoupání a dvou nášlapů.

3 Technologie hodina číslo SŠ Oselce

4 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Účel schodišť Schodiště má při chůzi umožnit pohodlný a bezpečný výstup a sestup osob, přemísťování předmětů a zařízení. Proto musí bezpečně přenášet zatížení osobami, předměty a zařízení, musí splňovat bezpečnostní požadavky a požadavky na osvětlení a větrání. Jeho poloha v budově musí odpovídat účelnému využívání budovy.

5 Technologie hodina číslo SŠ Oselce

6 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Působení schodiště Schodiště musí působit esteticky a musí být zkonstruováno odborně. Zatímco výsledná podoba předpokládá dostatečné zkušenosti získané při výrobě dřevěných schodišť, požadavky na bezpečnost a pohodlí lze splnit relativně snadno, dle fyzikálních a geometrických zákonitostí. Ty si lze také snadno osvojit.

7 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Nároky a požadavky na schodiště Konstrukce včetně druhu dřeva a rozměrů, spojení a napojení musí být přizpůsobena namáhaní schodiště. Konstrukce musí brát v úvahu bezpečnost při chůzi po schodišti, protipožární ochranu a protihlukovou ochranu. Průchodná šířka schodišťového ramene, šířka stupně a vzhled stupňů a podest musí být přiměřené účelu a významu schodiště.

8 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Nároky a požadavky na schodiště Z hlediska pohodlí a bezpečné chůze je důležitý druh,počet a délka jednotlivých ramen. Schodišťová zábradlí musejí odpovídat předpisům, musejí být dostatečná a bezpečně upevněná. Schodiště má být dostatečně osvětleno přirozeným, popř. umělým osvětlením.

9 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Schodiště podle tvaru ramen Přímočará ramena Smíšenočará ramena Křivočará ramena Schodiště zatočená o 180° Schodiště zatočená o 90° Podle výstupní čáry na pravotočivá nebo levotočivá

10 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Pojem označující část schodišť Prostor schodiště Podlažní schodiště Vyrovnávací schodiště Schodišťové rameno Délka ramene Šířka ramene Výstupní čára Podesta Zrcadlo Zábradlí

11 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Prostor schodiště Nazývaný také schodišťový prostor, je určený pro schodiště, musí být větrán a osvětlen.

12 Technologie hodina číslo SŠ Oselce

13 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Podlažní schodiště Spojují dvě podlaží, například přízemí s 1. patrem Vyrovnávací schodiště Spojující zpravidla úroveň vstupu s prvním plnohodnotným podlažím.

14 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Schodišťové rameno Spojuje dvě úrovně a skládá se z minimálně tří stupňů, maximálně 18 stupňů. Je tvořeno stupni a podpěrnými konstrukcemi.

15 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Délka ramene Je délka schodišťového ramene v půdorysu. Šířka ramene Je šířka schodišťového ramene v půdorysu.

16 Technologie hodina číslo SŠ Oselce

17 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Děkuji za pozornost

18 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Seznam použité literatury: Nutsch, W. a kolektiv: Příručka pro truhláře, Sobotáles, 1999 Křupalová: Technologie pro 1. ročník SOU učebních oborů zpracování dřeva, Sobotáles, 2000 Křupalová: Technologie pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, 2002 Křupalová: Technologie pro 3. ročník SOU učebních oboru truhlář, Sobotáles, 2003 Panáčková, Pánáček: Technologie obrábění dřeva, Sobotáles, 1998 Blanc, G.: Dřevo od A do Z, Rebo, 2006 Ing. Wolfgang Nutsch, Prof.Dr.Ing. Walter Ehrmann: Dřevěná schodiště, Sobotáles, 2002 Odborné časopisy: Truhlářské listy Stolařský magazín Propagační materiály: Letáky a prospekty Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

19 Technologie hodina číslo SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Na prezentaci spolupracovali: žáci oborů vzdělávání L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské H/01 Truhlář učitelé odborných předmětů a odborného výcviku (tým projektu) Milan Sluka Bc. Václav Pihera Bc. Václav Jakubčík Luboš Makrlík Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Technologie hodina číslo 64 - 78 SŠ Oselce Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google