Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Definování cíle a hypotézy. P ROCES PSANÍ DP Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Definování cíle a hypotézy. P ROCES PSANÍ DP Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Definování cíle a hypotézy

2 P ROCES PSANÍ DP Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely - Koncepty - Vazby a závislosti Výběr tématu práce Definování problému, řešené problematiky práce Zasazení tématu do teoretického rámce, teorie či koncepce Definování cíle práce Hypotéza práce Strategie řešení práce (metodika) Sběr dat (studium literatury, empirické šetření) Analýza a interpretace výsledků

3 D EFINOVÁNÍ CÍLE PRÁCE Výchozí bod práce, výchozí otázka práce Spojovací článek, „společná nit“ práce Východisko pro strukturaci práce Vyjadřuje co chceme analyzovat, hodnotit, komparovat NIKOLIV : seznámení, osvětlení, přehled, pochopení Pro definování cíle je nutné znát PROČ dané téma zpracovávám a ČEHO chci dosáhnout 3

4 D EFINOVÁNÍ CÍLE PRÁCE Aktuální znalost Nedostatečné poznatky Zkoumané poznání Problém, který řeším 4

5 D EFINOVÁNÍ CÍLE PRÁCE : KRITÉRIA CÍLE Jednoduchý a jasný, srozumitelný, jasné vyjádření toho co chceme Ne příliš široký, jen jedno téma! Nehodnotit, nemoralizovat Pozor na vlastní dohady, předvídání Ne popis – ne na zaměření deskripce Cíl musí být specifický – vymezí nám hranice práce Je zaměřen na poznání procesů a vzájemných vazeb Indikátory, kritéria řešení ! – jak budeme věci hodnotit NAPŘ: Jaký je dopad pozitivního hodnocení zaměstnanců na zvyšování celkové efektivity úřadu? 5

6 JAK BY CÍL NEMĚL BÝT DEFINOVÁN: 1. Jaký je dopad současných proměn v organizaci veřejného prostoru na život obyvatel? 2. Do jaké míry šéfové velkých evropských firem spolupracují při získávání veřejných zakázek? 3. Jak se rozvíjí obchodní vztahy mezi EU a USA ? 4. Je způsob fiskálního uspořádání v ČR sociálně spravedlivý ? 5. Jaké změny ovlivní strukturu vzdělávání v příštích dvaceti letech? 6. Jsou mladí absolventi škol více ovlivněni nezaměstnaností než dospělá generace? 6

7 D EFINOVÁNÍ HYPOTÉZY Hypo: podle, níže, pod These: návrh k posouzení, prostudování Hypóthesis: předpoklad, domněnka, navržená teorie Jedná se o podmíněný výrok (předběžnou domněnku) o vztahu mezi jevy nebo jejich určitými stránkami Na základě sledování, zkušeností, dedukce nebo výzkumu tvrdíme, že něco platí v určitém případě hypotéza je výrok strukturálně založený na předpokladu budoucího ověření Např.: - Každá ekonomická krize přináší významné zvyšování počtu sebevražd. - Stupeň byrokratizace v organizaci je tím vyšší čím je daná organizace větší. - V nejbohatších skupinách společnosti jsou rozvody daleko častější než u nejchudších skupin společnosti. 7

8 D EFINOVÁNÍ HYPOTÉZY Uvést způsob ověření hypotézy vztahy mezi proměnnými Nezávislá proměnná ---- závislá proměnná Např. Růst počtu zájmových skupin ----- zvýšené výdaje veřejných rozpočtů Ekonomická závislost jednoho státu na druhém ---- harmonizace obchodních politik Zvyšování VČ aktivit pro mládež ---- snižování sociálně patologických jevů Přenesení kompetencí na kraje ---- lepší dostupnost služeb Zavedení placeného parkovného ---- migrace obyvatel 8

9 FUNKCE HYPOTÉZY objasnění jevů daného oboru/problému – ukazuje na vzájemné vztahy mezi zkoumanými otázkami, mezi teoriemi apod. Naznačuje možné směry zkoumání a řešení cíle práce východisko dedukce nových poznatků – pomáhá v orientaci při výběru dat a ukazatelů, které budeme zpracovávat může být stavebním prvkem budoucí teorie, možným zákonem

10 DP VERSUS BP náročnější cíl práce, dílčí cíle hypotéza, pracovní hypotéza Teoreticko-metodologická část obsahuje základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému – co studuji, musím vsadit do obecného stavu poznání Literární rešerše a samostatné zhodnocení Případová studie – metody, ověření teoretické části Vlastní argumentace vycházející z faktů Větší rozsah prostudované literatury, vč. cizojazyčné 10

11 11 PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ODBORNÁ VĚDECKÁ ČINNOST JEDNÁ SE O DOSAHOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ, JEŽ NIKDY ZCELA NEOBSÁHNEME JEDNÁ SE O NIKDY NEKONČÍCÍ PROCES VYTVÁŘENÍ A ZÁROVEŇ ZPOCHYBŇOVÁNÍ NAŠICH ZNALOSTÍ


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Definování cíle a hypotézy. P ROCES PSANÍ DP Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely."

Podobné prezentace


Reklamy Google