Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus

2 2012 / 2013 Fiscus Cestovní náhrady Oblast upravena sm ě rnicí k proplácení cestovních náhrad Vztahuje se na Junák jako celek, i na jeho OJ Vyplácení cestovní náhrady č inovník ů m, p ř ípadn ě dalším osobám, které vykonávají č innost ve prosp ě ch Junáka

3 2012 / 2013 Fiscus Cestovní náhrady Nutné mít: – Uzav ř enou smlouvu o proplácení cestovních náhrad –Ř ádn ě vypln ě n ý cestovní p ř íkaz – další nále ž itosti vyplývající ze zp ů sobu cestování Hromadná doprava (autobus, vlak, MHD) – jízdenky Auto – Kopie velkého technického průkazu ( Ø spotřeba pohonných hmot) – Doklad o ceně pohonných hmot (účtenka z benzínky) – Náhrada za použití vozidla

4 2012 / 2013 Fiscus Cestovní příkaz Identifikace toho, kdo koná cestu Informace o konané cest ě Údaje o spolucestujících Ur č ený dopravní prost ř edek Informace o záloze Datum a podpis č inovníka oprávn ě ného k povolení cesty

5 2012 / 2013 Fiscus Výpo č et sazby náhrady na 1 km Ø spot ř eba vozidla na 100 km (6,5l) Cena pohonné hmoty za 1 litr (39,40 K č ) Č ástka náhrady za opot ř ebení (0 K č ) Po č et ujetých km (2x122 km) Sazba náhrady = (6,5/100*39,40) + 0 = 2,56 Celková sazba náhrady = sazba náhrady * po č et ujetých km = 2,56*244 = 624,8 = 625

6 2012 / 2013 Fiscus Vy účtování pracovní cesty Fiscus

7 2012 / 2013 Fiscus Telekomunika č ní náhrady Náhrady poplatk ů za u ž ívání telefonu (pevné linky, mobilu) a poplatky za p ř ipojení k internetu ve prosp ě ch č innosti Junáka Dle Sm ě rnice o proplácení telekomunika č ních poplatk ů se náhrady d ě lí na: – Jednorázové – Opakované (dochází k proplácení pravideln ě ) Pravidla pro proplácení stanoví rada OJ U jednorázové úhrady je v ž dy t ř eba, aby na prvotním dokladu bylo vyzna č eno schválení statutárním orgánem nebo vedoucím akce a informace o ú č elu pou ž ití telekomunika č ních slu ž eb

8 2012 / 2013 Fiscus Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."

Podobné prezentace


Reklamy Google