Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B6_Cestovní_příkaz_procvičování AutorIng. Věra Štverková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B6_Cestovní_příkaz_procvičování AutorIng. Věra Štverková."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B6_Cestovní_příkaz_procvičování AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník, 3. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Integrovaný ekonomický předmět, účetnictví Anotace Žáci využijí materiál k orientaci při vyplňování předtisku a ověří si své obecné znalosti z výuky

2 vera.stverkova@oa-porubavera.stverkova@oa-poruba

3  Na služební cestu nastupuje zaměstnanec na základě cestovního příkazu podepsaného oprávněným vedoucím pracovníkem.  Musí zde být uvedeny údaje o zaměstnanci, místo jednání, počátek, konec a účel cesty, spolucestující, povolený dopravní prostředek, předpokládaná výše výdajů a povolená záloha.  Zaměstnanec musí se služební cestou souhlasit.  Na služební cestu nastupuje zaměstnanec na základě cestovního příkazu podepsaného oprávněným vedoucím pracovníkem.  Musí zde být uvedeny údaje o zaměstnanci, místo jednání, počátek, konec a účel cesty, spolucestující, povolený dopravní prostředek, předpokládaná výše výdajů a povolená záloha.  Zaměstnanec musí se služební cestou souhlasit.

4 Zaměstnanci, který je vysílán na pracovní cestu, přísluší náhrady jeho výdajů:  náhrada prokázaných jízdních výdajů  náhrada prokázaných výdajů za ubytování  stravné, za stanovených podmínek  náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

5  Sazby stravného  Sazby stravného od 1.1.2012 od 5 - 12 hod. 12 - 18 hod. nad 18 hod. 64 - 76 Kč 96 - 116 Kč 151 - 181 Kč Předpis č. 429/2011 Sb.

6 Firma - razítkoC E S T O V N Í P Ř Í K A Z Osobní číslo Útvar Telefon, linka 1. Příjmení, jméno, titul Normální pracovní doba 2. Bydliště od do Počátek cesty (místo, datum, hodina)Místo jednáníÚčel a průběh cesty Konec cesty (místo, dat.) 3. Spolucestující 4. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, obsah válců) 5. Předpokládaná částka výdajů Kč 6. Povolená záloha Kč vyplacená dne pokl. doklad číslo Podpis pokladníkaDatum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y 7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne Se způsobem provedení souhlasí: Datum a podpis odpovědného pracovníka 8. VÝDAJOVÝ A PŘÍJMOVÝ DOKLAD číslo Účtovací předpis Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Má dátiDal ČástkaStřediskoZakázka Kč Vyplacená záloha Kč Doplatek - Přeplatek Kč Slovy: Poznámka o zaúčtování Datum a podpis pracovníka,Datum a podpis pokladníka Datum a podpisSchválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování(průkaz totožnosti)

7 V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y Použitý dopr. prostředek 2) počet hodin ztráty času Vzdálenost v km 3) PočátekJízdné StravnéNocležné Nutné CelkemUpraveno Odjezd - příjezd 1) a koneca míst.vedlejší DatumMísto jednání podtrhněte pracovníhopřepravavýdaje výkonu v hod. (hodina) Kč 123456789101112 Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Stravování bylo poskytnuto bezplatně:ano - ne Celkem0,00 Pobírám odlučné:ano - ne Záloha Doplatek - Přeplatek 0,00 Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. O - osobní vlakAUS - auto služební R - rychlíkAUV - auto vlastní A - autobusMOS - motocykl služební L - letadlo 1) Dobu odjezdu a příjezdu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního řádu. 2) Uvádějte ve zkratce. 3) Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného doprav. prostředkuDatum a podpis pracovníka

8 Společnost s ručením omezeným BOTIČKA vysílá na jednodenní pracovní cestu Michala Ševce (bytem Maďarská 1202, 708 00 Ostrava 8 ‑ Poruba, osobní číslo 200104, výrobní útvar, tel. 596 222 445, normální pracovní doba 7:00 ‑ 15:00 h) za účelem návštěvy výstavy "Ekologie ve výrobě bot", která se koná v Olomouci dne 15. září t. r.

9 Vyjel rychlíkem IC/EC z nádraží Ostrava-Svinov cca v 6 h. Odjezd z Ostravy a příjezd na hlavní nádraží do Olomouce a cenu jízdenky zjistěte na www.idos.cz. K místní přepravě v Olomouci zakoupil 2 ks jízdenek MHD Olomouc po 16 Kč za 1 ks. Vrátil se tentýž den rychlíkem IC/EC z Olomouce (odjezd cca v 17 h). Odjezd z Olomouce a příjezd do Ostravy a cenu jízdného vyhledejte opět na Internetu.

10 Dále přikládá vstupenku v hodnotě 300 Kč. Zprávu o výsledku pracovní cesty podává současně s vyúčtováním pracovní cesty dne 17. září t. r.

11  Další údaje:  zálohu na služební cestu nečerpal  předpokládané výdaje 1 000 Kč  ceny jízdného jsou uvedeny vč. DPH 14 %  služební cestu schválil Ing. Jan Daněk  vnitřní účetní směrnice stanoví pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v nejvyšší možné sazbě

12 Firma – razítko Botička,C E S T O V N Í P Ř Í K A Z Osobní číslo200104 Útvar výrobní útvar Telefon, linka596222445 1. Příjmení, jméno, titulMichal Švec Normální pracovní doba 2. BydlištěMaďarská 1202, Ostrava-Poruba od 7:OOdo 15:00 Počátek cesty (místo, datum, hodina)Místo jednáníÚčel a průběh cesty Konec cesty (místo, dat.) Ostrava-Svinov, 15.9.,6:OO Olomouc Výstava Ekologie ve výrobě bot Ostrava-Svinov, 15.9. 3. Spolucestující 4. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, obsah válců) 5. Předpokládaná částka výdajů Kč1000,- 6. Povolená záloha Kč vyplacená dne pokl. doklad číslo Ing. Jan Daněk, 13. 9. Podpis pokladníkaDatum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y 7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne17.9. Se způsobem provedení souhlasí: 17.9. Ing. Jan Daněk Datum a podpis odpovědného pracovníka 8. VÝDAJOVÝ A PŘÍJMOVÝ DOKLAD číslo Účtovací předpis Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Má dátiDal Částka Zakázka Kč556 512211 641672 Vyplacená záloha Kč0 343 31 Doplatek - Přeplatek Kč556 Slovy: PětsetpadesátšestKč Poznámka o zaúčtování Datum a podpis pracovníka,Datum a podpis pokladníka Datum a podpisSchválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování(průkaz totožnosti)

13 V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y Použitý dopr. prostředek 2) počet hodin ztráty času Vzdálenost v km 3) PočátekJízdné Stravné Nocležné Nutné CelkemUpraveno Odjezd - příjezd 1) a koneca míst. Nocležné vedlejší Datum Místo jednání podtrhn ěte pracovníhopřeprava výdaje výkonu v hod.(hodina)Kč 123456789101112 OdjezdOstrava 6:16 R 101 146 116 300.56200 15.9.PříjezdOlomouc 7:15 OdjezdOlomouc 17:01 R 101 110,00 15.9.Příjezd Ostrava17:57 Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Odjezd 0,00 Příjezd Stravování bylo poskytnuto bezplatně:ano - neCelkem256,00116,000,00 672,00 Pobírám odlučné:ano - neZáloha Doplatek - Přeplatek 672,00 Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. O - osobní vlakAUS - auto služební R - rychlíkAUV - auto vlastní A - autobusMOS - motocykl služební L - letadlo 1) Dobu odjezdu a příjezdu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního řádu. 2) Uvádějte ve zkratce. 17.9. Michal Švec 3) Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného doprav. prostředkuDatum a podpis pracovníka Sazby náhrad cestovních výdajů jsou zveřejňovány ve Sb. zákonů podle systému § 8 zák. 119/92 Sb.

14 Šťastnou cestu

15  ŠTOHL,P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost -2. díl, 13. vyd., Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012. ISBN 978-80-87237-59-5.  Předpis č. 429/2011 Sb. o cest. náhradách  Microsoft PowerPoint, klipart  http://www.dovolena.eu/media/img/gallery/img_1258102916.jpg (accessed Jan 01, 2013). http://www.dovolena.eu/media/img/gallery/img_1258102916.jpg Autorem ostatních materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Věra Štverková, vera.stverkova@oa-poruba.cz


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B6_Cestovní_příkaz_procvičování AutorIng. Věra Štverková."

Podobné prezentace


Reklamy Google