Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B6_Cestovní_příkaz_procvičování Autor Ing. Věra Štverková Období vytvoření Říjen 2012 Ročník/věková kategorie 4. ročník, 3. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Integrovaný ekonomický předmět, účetnictví Anotace Žáci využijí materiál k orientaci při vyplňování předtisku a ověří si své obecné znalosti z výuky

2 Cestovní pŘÍkAZ příklady k ŘeŠení

3 Cestovní příkaz Na služební cestu nastupuje zaměstnanec na základě cestovního příkazu podepsaného oprávněným vedoucím pracovníkem. Musí zde být uvedeny údaje o zaměstnanci, místo jednání, počátek, konec a účel cesty, spolucestující, povolený dopravní prostředek, předpokládaná výše výdajů a povolená záloha. Zaměstnanec musí se služební cestou souhlasit.

4 Cestovní příkaz Zaměstnanci, který je vysílán na pracovní cestu, přísluší náhrady jeho výdajů: náhrada prokázaných jízdních výdajů náhrada prokázaných výdajů za ubytování stravné, za stanovených podmínek náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

5 Cestovní příkaz Sazby stravného Sazby stravného od 1.1.2012
od hod hod. nad 18 hod.     Kč Kč Kč Předpis č. 429/2011 Sb.  

6 Cestovní příkaz Firma - razítko C E S T O V N Í P Ř Í K A Z
Firma - razítko C E S T O V N Í P Ř Í K A Z Osobní číslo Útvar Telefon, linka 1. Příjmení, jméno, titul Normální pracovní doba 2. Bydliště od do Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel a průběh cesty Konec cesty (místo, dat.) 3. Spolucestující 4. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, obsah válců) 5. Předpokládaná částka výdajů Kč 6. Povolená záloha Kč vyplacená dne pokl. doklad číslo Podpis pokladníka Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y 7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne Se způsobem provedení souhlasí: Datum a podpis odpovědného pracovníka 8. VÝDAJOVÝ A PŘÍJMOVÝ DOKLAD číslo Účtovací předpis Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka Vyplacená záloha Doplatek - Přeplatek Slovy: Poznámka o zaúčtování Datum a podpis pracovníka, Datum a podpis pokladníka Datum a podpis Schválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování (průkaz totožnosti)

7 V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y
Cestovní příkaz V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y Použitý dopr. prostředek 2) počet hodin ztráty času Vzdálenost v km 3) Počátek Jízdné Stravné Nocležné Nutné Celkem Upraveno Odjezd - příjezd1) a konec a míst. vedlejší Datum Místo jednání podtrhněte pracovního přeprava výdaje výkonu v hod. (hodina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odjezd 0,00 Příjezd Stravování bylo poskytnuto bezplatně: ano - ne Pobírám odlučné: Záloha Doplatek - Přeplatek Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. O - osobní vlak AUS - auto služební R - rychlík AUV - auto vlastní A - autobus MOS - motocykl služební L - letadlo 1)Dobu odjezdu a příjezdu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního řádu. 2)Uvádějte ve zkratce. 3)Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného doprav. prostředku Datum a podpis pracovníka

8 PŘÍklad k procvičení Společnost s ručením omezeným BOTIČKA vysílá na jednodenní pracovní cestu Michala Ševce (bytem Maďarská 1202, 708 00 Ostrava 8‑Poruba, osobní číslo , výrobní útvar, tel. 596 222 445, normální pracovní doba 7:00‑15:00 h) za účelem návštěvy výstavy "Ekologie ve výrobě bot", která se koná v Olomouci dne 15. září t. r.

9 PŘÍklad k procvičení Vyjel rychlíkem IC/EC z nádraží Ostrava-Svinov cca v 6 h. Odjezd z Ostravy a příjezd na hlavní nádraží do Olomouce a cenu jízdenky zjistěte na K místní přepravě v Olomouci zakoupil 2 ks jízdenek MHD Olomouc po 16 Kč za 1 ks. Vrátil se tentýž den rychlíkem IC/EC z Olomouce (odjezd cca v 17 h). Odjezd z Olomouce a příjezd do Ostravy a cenu jízdného vyhledejte opět na Internetu.

10 PŘÍklad k procvičení Dále přikládá vstupenku v hodnotě 300 Kč. Zprávu o výsledku pracovní cesty podává současně s vyúčtováním pracovní cesty dne 17. září t. r.

11 PŘÍklad k procvičení Další údaje: zálohu na služební cestu nečerpal
předpokládané výdaje 1 000 Kč ceny jízdného jsou uvedeny vč. DPH 14 % služební cestu schválil Ing. Jan Daněk vnitřní účetní směrnice stanoví pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v nejvyšší možné sazbě

12 Firma – razítko Botička, C E S T O V N Í P Ř Í K A Z Osobní číslo
Firma – razítko Botička, C E S T O V N Í P Ř Í K A Z Osobní číslo 200104  Útvar  výrobní útvar Telefon, linka   1. Příjmení, jméno, titul Michal Švec  Normální pracovní doba 2. Bydliště Maďarská 1202, Ostrava-Poruba  od  7:OO do  15:00 Počátek cesty (místo, datum, hodina) Místo jednání Účel a průběh cesty Konec cesty (místo, dat.) Ostrava-Svinov, 15.9.,6:OO  Olomouc  Výstava Ekologie ve výrobě bot  Ostrava-Svinov, 15.9.  3. Spolucestující 4. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, obsah válců) 5. Předpokládaná částka výdajů Kč 1000,-  6. Povolená záloha Kč vyplacená dne pokl. doklad číslo Ing. Jan Daněk,   Podpis pokladníka Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y 7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne 17.9.  Se způsobem provedení souhlasí: 17.9. Ing. Jan Daněk Datum a podpis odpovědného pracovníka 8. VÝDAJOVÝ A PŘÍJMOVÝ DOKLAD číslo Účtovací předpis Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Má dáti Dal Částka Zakázka 556  512 211  641 672  Vyplacená záloha  343  31 Doplatek - Přeplatek Slovy:  PětsetpadesátšestKč Poznámka o zaúčtování Datum a podpis pracovníka, Datum a podpis pokladníka Datum a podpis Schválil (datum a podpis) který upravil vyúčtování (průkaz totožnosti)

13 V Y Ú Č T O V Á N Í P R A C O V N Í C E S T Y
Použitý dopr. prostředek 2) počet hodin ztráty času Vzdálenost v km 3) Počátek Jízdné Stravné Nocležné Nutné Celkem Upraveno Odjezd - příjezd1) a konec a míst. vedlejší Datum Místo jednání podtrhněte pracovního přeprava výdaje výkonu v hod. (hodina) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odjezd Ostrava   6:16  R  101 146  116   300 .56200  15.9. Příjezd Olomouc  7:15  17:01 101  110,00  Ostrava 17:57  0,00 Stravování bylo poskytnuto bezplatně: ano - ne 256,00 116,00 672,00 Pobírám odlučné: Záloha Doplatek - Přeplatek Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně. O - osobní vlak AUS - auto služební R - rychlík AUV - auto vlastní A - autobus MOS - motocykl služební L - letadlo 1)Dobu odjezdu a příjezdu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního řádu. 2)Uvádějte ve zkratce. 17.9. Michal Švec 3)Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného doprav. prostředku Datum a podpis pracovníka Sazby náhrad cestovních výdajů jsou zveřejňovány ve Sb. zákonů podle systému § 8 zák. 119/92 Sb.

14 Šťastnou cestu

15 ZDROJE ŠTOHL,P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost -2. díl, 13. vyd., Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, ISBN Předpis č. 429/2011 Sb. o cest. náhradách Microsoft PowerPoint, klipart   (accessed Jan 01, 2013). Autorem ostatních materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Věra Štverková,


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google