Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus

2 2014 / 2015 Fiscus Kompetence Zn á nezbytné náležitosti dokladů tak, aby byly použitelné v účetnictví. Ví, jaké typy dokladů se používají k vyúčtování obvyklých výdajů (paragon, cestovní příkaz, smlouva, …)

3 2014 / 2015 Fiscus Cestovní náhrady Vyplácení cestovní náhrady č inovník ů m, p ř ípadn ě dalším osobám, které vykonávají č innost ve prosp ě ch Junáka Oblast upravena sm ě rnicí k proplácení cestovních náhrad Vztahuje se na Junák jako celek, i na jeho OJ

4 2014 / 2015 Fiscus Cestovní náhrady Nutné mít: –Uzavřenou smlouvu o proplácení cestovních náhrad for_proplaceni_cestovnich_nahrad_vzor_smlouvy_2014.doc for_proplaceni_cestovnich_nahrad_vzor_smlouvy_2014.doc –Řádně vyplněný cestovní příkaz for_k_proplaceni_cestovnich_nahrad.xls for_k_proplaceni_cestovnich_nahrad.xls –další náležitosti vyplývající ze způsobu cestování Hromadná doprava (autobus, vlak, MHD) – jízdenky Auto –Kopie velkého technického průkazu (Ø spotřeba pohonných hmot) –Doklad o ceně pohonných hmot (účtenka z benzínky) –Náhrada za použití vozidla

5 2014 / 2015 Fiscus Cestovní příkaz Identifikace toho, kdo koná cestu Informace o konané cest ě Údaje o spolucestujících Ur č ený dopravní prost ř edek Informace o záloze Datum a podpis č inovníka oprávn ě ného k povolení cesty

6 2014 / 2015 Fiscus Výpo č et sazby náhrady na 1 km Ø spot ř eba vozidla na 100 km (6,5l) Cena pohonné hmoty za 1 litr (39,40 K č ) Č ástka náhrady za opot ř ebení (0 K č ) Po č et ujetých km (2x122 km) Sazba náhrady = (6,5/100*39,40) + 0 = 2,56 Celková sazba náhrady = sazba náhrady * po č et ujetých km = 2,56*244 = 624,8 = 625

7 2014 / 2015 Fiscus Vy účtování pracovní cesty Fiscus

8 2014 / 2015 Fiscus Telekomunika č ní náhrady Náhrady poplatk ů za u ž ívání telefonu (pevné linky, mobilu) a poplatky za p ř ipojení k internetu ve prosp ě ch č innosti Junáka Dle Sm ě rnice o proplácení telekomunika č ních poplatk ů se náhrady d ě lí na: – Jednorázové – Opakované (dochází k proplácení pravideln ě ) Pravidla pro proplácení stanoví rada OJ Způsoby stanovení pravidelně proplácené částky –Porovnání Ø za 6 měsíců před a 6 měsíců po nástupu do fce –Na základě podrobného výpisu za 2 měsíce U jednorázové úhrady je v ž dy t ř eba, aby na prvotním dokladu bylo vyzna č eno schválení statutárním orgánem nebo vedoucím akce a informace o ú č elu pou ž ití telekomunika č ních slu ž eb STS - benefit pro členy Junáka

9 2014 / 2015 Fiscus Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."

Podobné prezentace


Reklamy Google