Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_12 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_12 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:1."— Transkript prezentace:

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_12 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:1. září 2012 Vzdělávací oblast:Vnitropodnikové písemnosti I Předmět:Písemná a elektronická komunikace Ročník(y):4. ročník – denní forma vzdělávání 4., 5. ročník – dálková forma vzdělávání PRACOVNÍ CESTA

2 ANOTACE Výukový materiál obsahuje stručnou charakteristiku pracovních cest a jejich dělení dle různých kritérií. Dále se zabývá právní úpravou pracovních cest, obsahuje přehled a charakteristiku jednotlivých typů náhrad vznikajících při pracovních cestách. VY_32_INOVACE_01_12

3 PRACOVNÍ CESTA (služební cesta) vzniká v rámci plnění pracovně-právních povinností jedná se o cestu zaměstnance k výkonu práce do jiného místa než je jeho pravidelné pracoviště (sjednané v pracovní smlouvě) Pracovní cesta je časově omezena - dobou nástupu zaměstnance na prac. cestu - vlastním výkonem práce - dobou návratu zaměstnance. VY_32_INOVACE_01_12 Fáze pracovní cesty z pohledu zaměstnance: příprava, průběh, vyúčtování.

4 PODLE MÍSTA tuzemské zahraniční PODLE DÉLKY jednodenní vícedenní PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ jeden pracovník skupina pracovníků (2 a více pracovníků) PODLE POUŽITÉHO DOPRAV. PROSTŘEDKU hromadné dopr. prostředky služební osobní automobil vlastní osobní automobil DĚLENÍ PRACOVNÍCH CEST VY_32_INOVACE_01_12

5 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍCH CEST zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (Část sedmá) ve znění pozdějších právních předpisů - poslední novely č. 365/2011 Sb.zákoník práce vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro r. 2012Vyhláška č. 429/2011 Sb.Vyhláška č. 429/2011 Sb. (výše náhrad se každoročně mění v závislosti na vývoji cen – účinnost novely vždy od 1. ledna dalšího kalendářního roku) VY_32_INOVACE_01_12 VNITROPODNIKOVÁ ÚPRAVA PRAC. CEST (platná pro zaměstnance dané organizace) směrnice pro pracovní cesty a cestovní náhrady

6 DRUHY CESTOVNÍCH NÁHRAD Na pracovní cestě náleží zaměstnanci ze zákona (viz § 156 zákoníku práce) tyto druhy cestovních náhrad: VY_32_INOVACE_01_12 1. jízdních výdajů,jízdních výdajů 2. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny 3. výdajů za ubytování,výdajů za ubytování 4. zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“) 5. nutných vedlejších výdajů.nutných vedlejších výdajů

7 1.NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ (§ 157 – 160) Jedná se o veškeré výdaje spojené s dopravou. např.: jízdenky z vlaku, autobusu, jízdenky z MHD, letenky, místenky, použití taxi Zaměstnanec musí předložit doklady. VY_32_INOVACE_01_12 Zaměstnavatel má právo stanovit zaměstnanci způsob přepravy (tj. stanovit, za jakých podmínek může zaměstnanec použít letadlo, taxi, služební vůz, vlak - stanovení třídy). Dle dohody se zaměstnavatelem může za- městnanec použít služební vozidlo nebo vlastní osobní automobil.

8 1. NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ – pokrač. VY_32_INOVACE_01_12 V případě použití soukromého vozidla náleží zaměstnanci tyto náhrady (viz zákoník práce, § 157, odst. 4): 1. základní náhrada za 1 km jízdy, 2. náhrada za spotřebované pohonné hmoty. V případě použití služebního vozidla náleží za- městnanci: 1. náhrada za spotřebované pohonné hmoty. (pokud pracovník během cesty nakupoval pohonné hmoty a předložil doklad o koupi)

9 2. NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ K NÁVŠTĚVĚ ČLENA RODINY (§ 161) Trvá-li pracovní cesta déle než 7 kalendářních dní. Bez ohledu na rodinný stav zaměstnance přísluší pracovníkovi náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny nebo do místa trvalého bydliště. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu jízdného nejvýše v částce odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce. (zaměstnanci připadne částka, která je pro za- městnance nejvýhodnější) Zaměstnanec musí předložit doklady. VY_32_INOVACE_01_12

10 3. NÁHRADA VÝDAJŮ ZA UBYTOVÁNÍ (§ 162) VY_32_INOVACE_01_12 Zaměstnavatel může zaměstnanci určit způsob ubytování, popř. cenové hranice výdajů. (vždy tak, aby zaměstnanec měl možnost si v daném místě ubytování zajistit) Zaměstnanec musí předložit doklady. Pokud v dokladu za ubytování je uvedena cena např. včetně snídaně, bude zaměstnavatel krátit pracovníkovi stravné. (dle délky pracovní cesty se jedná o částku odpovídající až 25 % (35 %, 70 %) sazby stravného.

11 VY_32_INOVACE_01_12 4. NÁHRADA VÝDAJŮ ZA STRAVNÉ (§ 163 – zaměstnavatel je podnikatelský subjekt) Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na délce jeho pracovní cesty. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 h, b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 h, nejdéle však 18 h, c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 h. (výše stravného může být upravena (zvýšena) vnitropodnikovou směrnicí)

12 VY_32_INOVACE_01_12 4. NÁHRADA VÝDAJŮ ZA STRAVNÉ – pokrač. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskyt- nuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepři- spívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu: 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 h, 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 h, nejdéle však 18 h, 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 h.

13 4. NÁHRADA VÝDAJŮ ZA STRAVNÉ – pokrač. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů se stravné stanovuje: 1. za každý kalendářní den, 2. za celou dobu pracovní cesty dohromady. Zaměstnanci náleží výše stravného, která je pro něj výhodnější (tzv. optimalizace výše stravného). VY_32_INOVACE_01_12

14 5. NÁHRADA VEDLEJŠÍCH NUTNÝCH VÝDAJŮ (§ 164) VY_32_INOVACE_01_12 V případech, pokud zaměstnanci během prac. cesty vznikají další výdaje. např.: parkovné, dálniční poplatek, poplatky za telefon, poplatky za úschovnu zavazadel, vstu- penky na veletrh Zaměstnanec musí předložit doklady. Nutnost každého výdaje posuzuje výhradně zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel výdaj neuzná, má právo odmítnout jeho proplacení.

15 POUŽITÉ ZDROJE LEVOVÁ, J., VALEŠOVÁ, I. Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů + Sbírka úloh. 2. aktual. vyd. Praha: NÚOV, 2008. 53 s. ISBN 80-85118-93-9 VY_32_INOVACE_01_12 MPSV ČR. 2011. Vyhláška č. 429/2011. [online] URL: Všechny obrázky z prostředí programu MS PowerPoint. MPSV ČR. 2006. Zákon č. 262/2006 Sb. [online] URL: SALAČOVÁ, M. Cestovní náhrady v praxi. 1. vyd. Praha: BOVA POLY- GON, 2012. 127 s. ISBN 978-80-7273-167-1 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. velebova@sosptu.cz


Stáhnout ppt "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_12 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:1."

Podobné prezentace


Reklamy Google