Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automobil a daň z mezd Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně firemní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automobil a daň z mezd Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně firemní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se."— Transkript prezentace:

1 Automobil a daň z mezd Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně firemní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výší 1 % vstupní ceny vozidla Částka však musí činit nejméně 1 000 Kč.

2 Osvobozené od daně náhrady cestovních výdajů
hodnota osobních ochranných pomůcek, čistících prostředků včetně nákladů na jejich udržování a hodnota stejnokrojů za podmínky, že použití těchto prostředků je předepsáno ve vnitřním předpise či kolektivní smlouvě, náhrady za opotřebení vlastního nářadí za podmínky, že použití těchto prostředků je předepsáno ve vnitřním předpise či kolektivní smlouvě.

3 Není předmětem daně hodnota stravování (do výše 55 % hodnoty hlavního jídla, maximálně však do výše 70 %) hodnota nealkoholických nápojů na pracovišti nepeněžní plnění z FKSP (poskytnutí rekreačního zařízení zaměstnavatele, vstupné na kulturu, zahraniční zájezd do výše Kč/rok) hodnota nepeněžních darů z FKSP do výše 2 000 Kč stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního předpisu - Zákon č. 119/92 Sb., např. od ledna 2006 činí stravné při pracovní cestě 5 až 12 hodin v rozmezí 53 až 65 Kč, z čehož 70 % činí 45,50 Kč, přičemž pokud zaměstnavatel přispěje na stravování zaměstnanci 45,50 Kč za směnu, může si tento náklad zahnout mezi daňově uznatelný výdaj a pro zaměstnance je tento příjem od daně osvobozen)

4 Pracovní cesta Pracovní cesta = doba nástupu k výkonu práce do jiného pracoviště, než je uvedeno v pracovní smlouvě, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu z této cesty.

5 Zaměstnavatel určí místo nástupu na pracovní cestu místo výkonu práce
dobu trvání pracovní cesty způsob dopravy (zaměstnavatel určí buď přímo druh dopravního prostředku, nebo nechá tuto volbu na zaměstnanci s tím, že vyloučí některý druh prostředku, např. letadlo) ukončení pracovní cesty.

6 Cestovní náhrady tvoří
Náhrada prokázaných jízdních výdajů (jizdenka, letenka …), vlastní vozidlo. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování. Stravné (diety). Neprokazuje se, nárokové ze zákona. Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (poštovné, telefon atd.) Náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny, trvá-li pracovní cesta více než sedm kalendářních dnů.

7 Stravné tuzemské (2011) Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné: 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

8

9 Náhrady za použití vlastního vozidla pro služební účely
tzv. základní náhrada (náhrada za opotřebení automobilu) za 1 km jízdy - u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč/km (2011, v r byla 3,90 )  náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Vychází se z aritmetického průměru spotřeb uvedených v technickém průkazu vozidla, vynásobenou počtem kilometrů a cenou pohonných hmot.

10 Cestovní náklady podnikatele
Jsou daňově uznatelným výdajem, snižují základ daně z příjmu. Jsou to výdaje na ubytování a dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované autem, které je v obchodním majetku podniku nebo v nájmu, parkovné, úhradu za použití internetu a další služby. Tyto výdaje je nutno prokázat dokladem o zaplacení.

11 Výdaje spojené s provozem vozidla jsou rozdílné v případě vozidla zahrnutého a nezahrnutého do obchodního majetku podnikatele.

12 Výdaje na vozidlo v obchodním majetku
výdaje na spotřebované pohonné hmoty, výdaje na údržbu a opravy vozidla, odpisy automobilu, havarijní pojištění, povinné ručení, dálniční známka.

13 Výdaje na vlastní vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku
Nelze uplatnit výdaje na opravy, náhradní díly, údržbu, havarijní pojištění či povinné ručení. Všechny výdaje jsou shrnuty do základní náhrady která je stanovena za každý kilometr jízdy. Základní náhradu nelze uplatnit, pokud bylo dříve vozidlo zahrnuto v majetku podniku. Mimo základní náhrady lze do cestovného zahrnout výdaje za spotřebované pohonné hmoty, a to buď: doložením ceny pohonných hmot dokladem o nákupu, průměrnou cenou pohonných hmot, kterou každoročně stanoví ministerstvo financí.

14 Kniha jízd Pro uznání cestovních nákladů vedou podnikatelé, kteří používají automobil k podnikatelským účelům tzv. Knihu jízd Obsah knihy jízd: identifikace vozidla, datum jízdy, trasa jízdy (odkud – kam), cíl a účel jízdy, počet ujetých km, stav tachometru v případě, že se nejedná o soukromé vozidlo podnikatele či zaměstnance.

15 Paušální cestovní výdaje
Podnikatel si může do nákladů započítat paušální odpočet 5000 korun měsíčně na jedno služební vozidlo. Paušál na dopravu je možné využít v příslušném kalendářním měsíci maximálně na kterákoliv 3 vozidla. Jestliže je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je možné uplatnit pouze část paušálního výdaje, a to ve výši 80 % z této částky.

16 Stravné podnikatele U tuzemské služební cesty může uplatnit podnikatel stravné v případě, že jeho cesta trvala déle než 12 hodin. Výši sazeb zahraničního stravného určuje každoročně vyhláška. Při zahraniční služební cestě je možné do nákladů zahrnout i kapesné maximálně do výše 40 % stravného. Tuzemské stravné se poskytuje podle § 163 zákoníku práce a zahraniční podle § 170 zákoníku práce.


Stáhnout ppt "Automobil a daň z mezd Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně firemní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se."

Podobné prezentace


Reklamy Google