Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní cesty a cestovní náhrady JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní cesty a cestovní náhrady JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 Pracovní cesty a cestovní náhrady JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Základní rámec úpravy cestovních náhrad § 151 – 189 zákoníku práce Vyhláška č. 435/2013 Sb. – tuzemské stravné, náhrady za použití silničních motorových vozidel Vyhláška č. 354/2013 Sb. – zahraniční stravné Očekává se vydání nových prováděcích vyhlášek pro rok 2015 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 Východiska úpravy cestovních náhrad Náklady s výkonem závislé práce nese zaměstnavatel. U zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce (například příspěvkové organizace) nesmí být cestovní náhrady poskytnuty jiné náhrady nebo náhrady v jiné výši, než podle zákona. Zaměstnanec se nemůže platně vzdát práva na cestovní náhrady. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 Cesty, při nichž vzniká právo na cestovní náhrady Právo na náhrady cestovních výdajů vzniká zaměstnanci v souvislosti s: – pracovní cestou – cestou mimo pravidelné pracoviště, – cestou v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, – přeložením, – přijetím do zaměstnání v pracovním poměru, – výkonem práce v zahraničí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 Pracovní cesta Pracovní cestou je krátkodobé vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. Klíčový je způsob a rozsah ujednání místa výkonu práce. Cesty v rámci sjednaného místa výkonu práce nejsou pracovními cestami. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 Cesta mimo pravidelné pracoviště Od místa výkonu práce musí být odlišeno pravidelné pracoviště. Pokud bylo místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, musí být zjištěno pravidelné pracoviště, jímž je: – místo sjednané v pracovní smlouvě, nebo – místo, ve kterém nejčastěji začínají cesty za účelem výkonu práce. Při cestách mimo pravidelné pracoviště přísluší cestovní náhrady stejně jako při pracovní cestě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 Cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce Jde o případ, kdy zaměstnanec musí vykonat práci mimo rámec svých směn. Nejčastěji jde o práci přesčas a práci v době pracovní pohotovosti. Pokud zaměstnanec v souvislosti s výkonem této práce musí vykonat mimořádnou cestu, má právo na cestovní náhrady. Mimořádnou cestou je cesta, kterou by nemusel konat, nebýt výkon práce mimo rozvrh směn. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Podmínky konání pracovní cesty, které ovlivňují výši cestovních náhrad, určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel určuje i způsob dopravy. Zaměstnavatel musí přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Podmínky cesty musí být určeny písemně před zahájením cesty (tzv. cestovní příkaz). Předchozí písemné určení se nevyžaduje, pokud je výše cestovních náhrad vzhledem k okolnostem nezpochybnitelná. Podmínky konání pracovní cesty © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Pokud dojde ke změně skutečnosti, která je významná pro poskytnutí cestovních náhrad, musí zaměstnanec zaměstnavatele bezodkladně informovat. Pokud šlo o okolnosti nezávislé na vůli (dopravní zácpy, zpoždění apod.), není pro poskytnutí cestovních náhrad rozhodný plánovaný, nýbrž skutečný průběh. Pokud zaměstnanec o své vůli změnil okolnosti konání pracovní cesty, aniž by tu byl objektivní důvod, pro cestovní náhrady je rozhodný plánovaný průběh cesty. Změna podmínek pracovní cesty © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Nejčastěji je před zahájením pracovní cesty poskytnuta záloha, kterou musí zaměstnanec vyúčtovat. Lze se dohodnout, že záloha nebude poskytnuta. Lze uplatnit paušalizaci cestovních náhrad: – měsíční nebo denní paušál, – výše paušálu určená na základě průměrných podmínek, – zaměstnavatel musí na žádost zaměstnance předložit doklady, podle nichž určil výši paušálu. Způsob poskytování cestovních náhrad © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Konkrétní postup pro vyplácení cestovních náhrad může určit vnitřní předpis. K vyúčtování zálohy musí dojít do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty. Zaměstnanec je povinen poskytovat součinnost a plnit stanovené povinnosti. Zaměstnavatel má právo jednostranně srazit nevyúčtovanou zálohu. Způsob poskytování cestovních náhrad © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Zaměstnanec je povinen ve stanovených případech výši výdaje prokázat. Pokud zaměstnanec výdaj neprokáže, může zaměstnavatel poskytnout náhradu v jím uznané výši. K uznání neprokázaného výdaje zpravidla dochází na základě čestného prohlášení zaměstnance. Způsob poskytování cestovních náhrad © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Při tuzemské pracovní cestě přísluší zaměstnanci náhrada: – jízdních výdajů, – jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, – zvýšených stravovacích výdajů (stravné), – nutných vedlejších výdajů. Druhy náhrad při tuzemské pracovní cestě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 V případě použití hromadného dopravního prostředku musí zaměstnanec prokázat cenu jízdného. Zaměstnanec mže požádat o použití jiného než určeného dopravního prostředku. Pokud zaměstnavatel žádosti vyhoví, poskytne náhradu ve výši odpovídající jízdnému za určený dopravní prostředek. Použití jiného dopravního prostředku může mít vliv na stravné. Náhrada jízdních výdajů © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Na základě žádosti zaměstnavatele může zaměstnanec použít vlastní motorové vozidlo. S ohledem na pravidla odpovědnosti za škodu se doporučuje trvat na tom, aby mělo zaměstnancovo vozidlo kromě tzv. povinného ručení ještě tzv. havarijní pojištění. Zaměstnanci přísluší: – základní náhrada za každý kilometr jízdy (3,70 Kč), – náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada jízdních výdajů © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se určuje na základě: – počtu ujetých kilometrů, – průměrné spotřeby vozidla, – ceny pohonné hmoty. Průměrná spotřeba: – podle technického průkazu, – údaj o tzv. kombinované spotřebě. Cena pohonné hmoty: – skutečná cena doložená dokladem, nebo – průměrná cena stanovená vyhláškou 435/2013. Náhrada jízdních výdajů © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Stravné se krátí za poskytnuté jídlo, na které zaměstnanec nepřispívá a má charakter snídaně, oběda nebo večeře (bezplatné jídlo). Zaměstnanec je povinen uvést ve vyúčtování pracovní cesty poskytnutá bezplatná jídla. Stravné se krátí za každé bezplatné jídlo: – o 70 % u cesty 5 až 12 hodin, – o 35 % u cesty 12 až 18 hodin, – o 25 % u cesty nad 18 hodin. Krácení stravného © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 Stravné přísluší v paušální výši stanovené zákonem: – cesta 5 až 12 hodin – 67 Kč, – cesta 12 až 18 hodin – 102 Kč, – cesta delší než 18 hodin – 160 Kč. Jde o minimální úroveň, která může být navýšena. Pokud cesta spadá do 2 dnů, upustí se od odděleného posuzování, je-li to pro zaměstnance výhodnější. Stravné © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Náhrada nákladů za ubytování přísluší v prokázané výši. Nutné vedlejší výdaje musí být posouzeny případ od případu: – výdaj, který má souvislost s cestou, – vydání bylo objektivně nutné a potřebné. Další cestovní náhrady © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 Zahraniční cestou je cesta mimo území České republiky. Zaměstnanec musí oznámit dobu přechodu státní hranice. V případě letecké přepravy se za přechod hranice považuje doba příletu a odletu. Cestovní náhrady při zahraniční cestě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Výši zahraničního stravného stanoví pro jednotlivé státy vyhláška č. 435/2013 Sb. Zahraniční stravné přísluší: – v plné výši při době strávené v zahraniční nad 18 hodin, – ve výši dvou třetin při době strávené v zahraničí nad 12 hodin a nejvýše 18 hodin, – ve výši jedné třetiny při době strávené v zahraničí nad 1 hodinu a nejvýše 12 hodin, pokud v tomtéž dni nevzniklo právo na tuzemské stravné, – ve výši jedné třetiny při době strávené v zahraničí nad 5 hodin a nejvýše 12 hodin, pokud v tomtéž dni vzniklo právo na tuzemské stravné. Stravné při zahraniční cestě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Pracovní cesty a cestovní náhrady JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google