Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní cesty a cestovní náhrady"— Transkript prezentace:

1 Pracovní cesty a cestovní náhrady
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Základní rámec úpravy cestovních náhrad
§ 151 – 189 zákoníku práce Vyhláška č. 435/2013 Sb. – tuzemské stravné, náhrady za použití silničních motorových vozidel Vyhláška č. 354/2013 Sb. – zahraniční stravné Očekává se vydání nových prováděcích vyhlášek pro rok 2015 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 Východiska úpravy cestovních náhrad
Náklady s výkonem závislé práce nese zaměstnavatel. U zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce (například příspěvkové organizace) nesmí být cestovní náhrady poskytnuty jiné náhrady nebo náhrady v jiné výši, než podle zákona. Zaměstnanec se nemůže platně vzdát práva na cestovní náhrady. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 Cesty, při nichž vzniká právo na cestovní náhrady
Právo na náhrady cestovních výdajů vzniká zaměstnanci v souvislosti s: pracovní cestou cestou mimo pravidelné pracoviště, cestou v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, přeložením, přijetím do zaměstnání v pracovním poměru, výkonem práce v zahraničí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 Pracovní cesta Pracovní cestou je krátkodobé vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. Klíčový je způsob a rozsah ujednání místa výkonu práce. Cesty v rámci sjednaného místa výkonu práce nejsou pracovními cestami. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 Cesta mimo pravidelné pracoviště
Od místa výkonu práce musí být odlišeno pravidelné pracoviště. Pokud bylo místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, musí být zjištěno pravidelné pracoviště, jímž je: místo sjednané v pracovní smlouvě, nebo místo, ve kterém nejčastěji začínají cesty za účelem výkonu práce. Při cestách mimo pravidelné pracoviště přísluší cestovní náhrady stejně jako při pracovní cestě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 Cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce
Jde o případ, kdy zaměstnanec musí vykonat práci mimo rámec svých směn. Nejčastěji jde o práci přesčas a práci v době pracovní pohotovosti. Pokud zaměstnanec v souvislosti s výkonem této práce musí vykonat mimořádnou cestu, má právo na cestovní náhrady. Mimořádnou cestou je cesta, kterou by nemusel konat, nebýt výkon práce mimo rozvrh směn. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Podmínky konání pracovní cesty
Podmínky konání pracovní cesty, které ovlivňují výši cestovních náhrad, určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel určuje i způsob dopravy. Zaměstnavatel musí přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Podmínky cesty musí být určeny písemně před zahájením cesty (tzv. cestovní příkaz). Předchozí písemné určení se nevyžaduje, pokud je výše cestovních náhrad vzhledem k okolnostem nezpochybnitelná. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Změna podmínek pracovní cesty
Pokud dojde ke změně skutečnosti, která je významná pro poskytnutí cestovních náhrad, musí zaměstnanec zaměstnavatele bezodkladně informovat. Pokud šlo o okolnosti nezávislé na vůli (dopravní zácpy, zpoždění apod.), není pro poskytnutí cestovních náhrad rozhodný plánovaný, nýbrž skutečný průběh. Pokud zaměstnanec o své vůli změnil okolnosti konání pracovní cesty, aniž by tu byl objektivní důvod, pro cestovní náhrady je rozhodný plánovaný průběh cesty. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Způsob poskytování cestovních náhrad
Nejčastěji je před zahájením pracovní cesty poskytnuta záloha, kterou musí zaměstnanec vyúčtovat. Lze se dohodnout, že záloha nebude poskytnuta. Lze uplatnit paušalizaci cestovních náhrad: měsíční nebo denní paušál, výše paušálu určená na základě průměrných podmínek, zaměstnavatel musí na žádost zaměstnance předložit doklady, podle nichž určil výši paušálu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Způsob poskytování cestovních náhrad
Konkrétní postup pro vyplácení cestovních náhrad může určit vnitřní předpis. K vyúčtování zálohy musí dojít do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty. Zaměstnanec je povinen poskytovat součinnost a plnit stanovené povinnosti. Zaměstnavatel má právo jednostranně srazit nevyúčtovanou zálohu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Způsob poskytování cestovních náhrad
Zaměstnanec je povinen ve stanovených případech výši výdaje prokázat. Pokud zaměstnanec výdaj neprokáže, může zaměstnavatel poskytnout náhradu v jím uznané výši. K uznání neprokázaného výdaje zpravidla dochází na základě čestného prohlášení zaměstnance. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Druhy náhrad při tuzemské pracovní cestě
Při tuzemské pracovní cestě přísluší zaměstnanci náhrada: jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, zvýšených stravovacích výdajů (stravné), nutných vedlejších výdajů. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Náhrada jízdních výdajů
V případě použití hromadného dopravního prostředku musí zaměstnanec prokázat cenu jízdného. Zaměstnanec mže požádat o použití jiného než určeného dopravního prostředku. Pokud zaměstnavatel žádosti vyhoví, poskytne náhradu ve výši odpovídající jízdnému za určený dopravní prostředek. Použití jiného dopravního prostředku může mít vliv na stravné. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Náhrada jízdních výdajů
Na základě žádosti zaměstnavatele může zaměstnanec použít vlastní motorové vozidlo. S ohledem na pravidla odpovědnosti za škodu se doporučuje trvat na tom, aby mělo zaměstnancovo vozidlo kromě tzv. povinného ručení ještě tzv. havarijní pojištění. Zaměstnanci přísluší: základní náhrada za každý kilometr jízdy (3,70 Kč), náhrada za spotřebované pohonné hmoty. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Náhrada jízdních výdajů
Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se určuje na základě: počtu ujetých kilometrů, průměrné spotřeby vozidla, ceny pohonné hmoty. Průměrná spotřeba: podle technického průkazu, údaj o tzv. kombinované spotřebě. Cena pohonné hmoty: skutečná cena doložená dokladem, nebo průměrná cena stanovená vyhláškou 435/2013. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Krácení stravného o 70 % u cesty 5 až 12 hodin,
Stravné se krátí za poskytnuté jídlo, na které zaměstnanec nepřispívá a má charakter snídaně, oběda nebo večeře (bezplatné jídlo). Zaměstnanec je povinen uvést ve vyúčtování pracovní cesty poskytnutá bezplatná jídla. Stravné se krátí za každé bezplatné jídlo: o 70 % u cesty 5 až 12 hodin, o 35 % u cesty 12 až 18 hodin, o 25 % u cesty nad 18 hodin. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 Stravné Jde o minimální úroveň, která může být navýšena.
Stravné přísluší v paušální výši stanovené zákonem: cesta 5 až 12 hodin – 67 Kč, cesta 12 až 18 hodin – 102 Kč, cesta delší než 18 hodin – 160 Kč. Jde o minimální úroveň, která může být navýšena. Pokud cesta spadá do 2 dnů, upustí se od odděleného posuzování, je-li to pro zaměstnance výhodnější. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Další cestovní náhrady
Náhrada nákladů za ubytování přísluší v prokázané výši. Nutné vedlejší výdaje musí být posouzeny případ od případu: výdaj, který má souvislost s cestou, vydání bylo objektivně nutné a potřebné. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 Cestovní náhrady při zahraniční cestě
Zahraniční cestou je cesta mimo území České republiky. Zaměstnanec musí oznámit dobu přechodu státní hranice. V případě letecké přepravy se za přechod hranice považuje doba příletu a odletu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Stravné při zahraniční cestě
Výši zahraničního stravného stanoví pro jednotlivé státy vyhláška č. 435/2013 Sb. Zahraniční stravné přísluší: v plné výši při době strávené v zahraniční nad 18 hodin, ve výši dvou třetin při době strávené v zahraničí nad 12 hodin a nejvýše 18 hodin, ve výši jedné třetiny při době strávené v zahraničí nad 1 hodinu a nejvýše 12 hodin, pokud v tomtéž dni nevzniklo právo na tuzemské stravné, ve výši jedné třetiny při době strávené v zahraničí nad 5 hodin a nejvýše 12 hodin, pokud v tomtéž dni vzniklo právo na tuzemské stravné. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Pracovní cesty a cestovní náhrady"

Podobné prezentace


Reklamy Google