Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímá podpora kapitola rozpočtu 7 Denisa Kolouchová 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímá podpora kapitola rozpočtu 7 Denisa Kolouchová 1."— Transkript prezentace:

1 Přímá podpora kapitola rozpočtu 7 Denisa Kolouchová Email: Denisa.Kolouchova@msmt.czDenisa.Kolouchova@msmt.cz 1

2 Obsah 1. Definice přímé podpory 2. Rozpočet kapitoly 3. Mzdové příspěvky 4. Přílohy monitorovací zprávy vztahující se k přímé podpoře 5. Cestovné, ubytování a stravné Jízdní výdaje Ubytování Stravování 6. Doprovodné aktivity 7. Prezenční listiny 2

3 Definice přímé podpory Přímá podpora → výdaje týkající se přímo cílové skupiny: Mzdové výdaje Cestovné, ubytování, stravné Doprovodné aktivity Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Pouze výdaje prokazované jednotlivými doklady. Kapitola rozpočtu 5 Služby Výdaje prokazované fakturou od dodavatele. 3

4 Rozpočet kapitoly Limit kapitoly 7 Přímá podpora je stanoven do maximální výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu při závěrečném vyúčtování projektu. 4

5 Mzdové příspěvky Příručka pro příjemce, verze 2 a 3 Náhrada mzdových nákladů (hrubá mzda + zákonné odvody) do maximální výše 70% skutečně vyplacených mzdových nákladů (30% hradí zaměstnavatel), nejvýše však do výše dvojnásobku minimální mzdy.  Pedagogové  Akademici smlouva o vzdělávání  Další pracovníci ve školství Náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu, kdy se školené osoby skutečně účastnily školení. Cesta na školení a zpět se do doby školení nezapočítává. Náhrada nenáleží náhradnímu pracovníkovi. 5

6 Mzdové příspěvky Příručka pro příjemce, verze 4 a 5 Náhrada mzdových nákladů (hrubá mzda + zákonné odvody) do výše 100% skutečně vyplacených mzdových nákladů, nejvýše však do výše trojnásobku minimální mzdy.  Pedagogové  Akademici smlouva  Další pracovníci ve školství o vzdělávání  Pracovníci výzkumu a vývoje Náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu, kdy se školené osoby skutečně účastnily školení. Cesta na školení a zpět se do doby školení nezapočítává. Náhrada nenáleží náhradnímu pracovníkovi. 6

7 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby 7

8 Seznam školení 8

9 Cestovné, ubytování a stravné Příručka pro příjemce, verze 2, 3, 4, 5 Pokrytí nákladů spojených s realizací:  praxí,  stáží,  exkurzí  vzdělávacích pobytů. Účastníkům kurzů vyslaným na základě cestovního příkazu zaměstnavatelem a uzavřené smlouvy o vzdělávání je možno proplácet výdaje dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.. Dětem, žákům a studentům je možno výdaje proplácet na základě doložení jednotlivých výdajových dokladů. 9

10 Jízdní výdaje Způsobilé výdaje na základě předložení cestovních dokladů na hromadnou dopravu 2. třídy. Použití silničního motorového vozidla → způsobilé jsou výdaje ve výši jízdenky 2. třídy hromadné dopravy * počet přepravovaných osob. Výjimky: nemožnost použití hromadné dopravy z důvodu přepravy handicapovaných osob, nebo neexistujícího spoje → způsobilé výdaje jsou cestovní náhrady (viz kapitola 2 Cestovní náhrady). 10

11 Ubytování Příručka verze 2 a 3 V ČR max. 1.200 Kč za osobu a noc. Zahraničí: dospělý → hotel kategorie *** žáci a studenti → ubytování v rodinách, hostelech, internátech, turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích. 11

12 Ubytování Příručka verze 4 a 5 V ČR max. 1.500 Kč za osobu a noc ( Praha max. 2.000 Kč za osobu a noc). Zahranničí: dospělý → hotel kategorie ***, žáci a studenti → ubytování v rodinách, hostelech, internátech, turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích. 12

13 Stravování Příručka pro příjemce verze 2, 3, 4 300 Kč za osobu/ celodenní stravování → trvání akce min. 8 hodin Možnost poskytnout stravenky pouze pokud není možné zajistit stravování jiným způsobem. Příručka pro příjemce verze 5 300 Kč za osobu/ celodenní stravování → trvání akce min. 8 hodin 400 Kč osobu/ celodenní stravování v případě, že se jedná o výjezdní akci spojenou s ubytováním účastníků. Možnost poskytnout stravenky pouze pokud není možné zajistit stravování jiným způsobem. 13

14 Doprovodné aktivity Příručka pro příjemce, verze 2, 3 Výdaje na asistenta cílových skupin. Musí být uzavřena smlouva na asistentské služby. Příručka pro příjemce, verze 4, 5 Výdaje na asistenta cílových skupin. Musí být uzavřena smlouva na asistentské služby. Náklady na pedagogický dozor cílové skupiny (dětí, žáků, studentů) Další výdaje související se zapojením cílové skupiny (vstupenky na akce). 14

15 Prezenční listiny Doklad o účasti cílové skupiny na podpořené akci. V případě vícedenní akce musí být účast konkrétní osoby doložena podpisem za každý den konání akce. Náležitosti: Logolink, identifikace projektu, název akce, datum a místo konání, délka trvání akce, jméno školené osoby, zaměstnavatel/ bydliště a podpis. 15


Stáhnout ppt "Přímá podpora kapitola rozpočtu 7 Denisa Kolouchová 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google