Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení podniku 1. př

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení podniku 1. př"— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení podniku 1. př kaderabb@fsv.cvut.cz

2 1.Podstata podniku a podnikání 2.Typologie podnik 3.Cíle a funkce podniku

3 1. Podstata podniku a podnikání a)Podnikání – zisk uspokojení zákazníků riziko kapitál Stakeholders 2 filosofie podniku

4 b) Podnikatel: - tvořivost - inovátor - využití příležitostí Podnikatel Manager Lídr

5 c) Definice podniku: Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání

6 d) Právní úprava podnikání zákon 531/1991 zákon 455/1991 Podnik je souhrn hmotných, osobních, nehmotných složek podnikání. K podniku náleží: - věci - práva - obchodní majetek

7 Ad 2)Typologie podniků Podle právní formy: -Podniky jednotlivců -Osobní společnosti -Kapitálové společnosti -Družstva -Stání (veřejné) podniky

8 Podle sektorů. - zemědělské - průmyslové -služby

9 Podle velikosti: -malé -střední -Velké Literatura doplňková: Frková,J.,Udržitelný rozvoj malých a středních podniků na jednotném trhu EU, FinEco, Praha, 2009

10 Podle typu výroby -Hromadná -Vázaná -Druhová -Sériová -Plynulá -Kusová

11 Sdružení podniků: a)Zájmová sdružení - konsorcia - společný podnik - kartel - trust - franchising

12 b) Koncentrace - koncern - holding

13 c) Fůze - horizontální - vertikální - konglomerátní

14 Nadnárodní společnosti Trans nacionální společnosti

15 Ad 3)CÍLE A FUNKCE RODNIKU a)Okolí podniku b)Cíle podniku c)Funkce podniku

16 Ad a)Okolí podniku -globalizace, EU -Okolí podniku: hmotné a nehmotné -Prvky okolí:

17 Geografické Sociální Politické Legislativní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

18 ad ) ekonomické okolí Dostupnost a ceny VF Daně Ekonomický růst Měnová politika a inflace Devizová politika Odběratelé Dodavatelé Finanční instituce

19 Úloha státu: - ovlivňuje prvky okolí podniku -ekonomický liberalismus -autonomie podniku –za kolik kolik komu kde - omezení -veřejné statky -lobbing x korupce

20 Okolí je dynamické Nová ekonomika, znalostní ekonomika E – commerce: B2C, B2B, C2C Vlastní představa vývoje

21 Informace: prognózy, informace svazů a sdružení, informace o trzích, cenách zákaznících, konkurenci, o vývoji techniky a technologie Obchodní věstní Burzovní informace, tisk

22 Ad b) Cíle podniku a)Primární b)Druhořadé

23 Primární cíle: -maximalizace zisku -růst tržní ceny akcií -ROI,ROE,EPS

24 Příklad: 100 tis. akcií, 40 mil zisku, 100 tis akcií 20 mil zisku. 400 Kč / akcie x 300 Kč/ akcie Cíl- zisk na akcii ne celkový zisk

25 Příklad: dva investiční projekty: 1.5let zisk na akcii 8 Kč /rok 2.3roky zisk na akcii 12 Kč/rok Úroková míra 10% 1.Projekt vynese 30,3 na akci 2.Projekt vynese 29,8 na akcii Cíl: růst ceny akcie ne zisk na akcii

26 Příklad:dva projekty: 1.Projet má diskontní sazbu 11% 2.Projekt má diskontní sazbu 9% V diskontní sazbě zohledněno riziko Čím větší riziko, tím větší musí být výnos

27 Dividenda – dividendová politika Reinvestovaný kapitál

28 Růst ceny akcií – zisk/akcie - tok výnosů - riziko - dluhy - dividendová politika

29 Maximalizace shareholders value - Hodnota podniku z hlediska cíle

30 Malý x velký podnik Velký: oddělení vlastnictví od řízení corporate governance ? Vlastní cíle managentu

31 Malý podnik – velký význam v ekonomice V ČR – podíl na zaměstnanost MSP 62% - podíl na celk. počtu podniků 99,8 Odlišnosti – vlastník řídí, forma vlastnictví, forma řízení, přístup ke kapitálu

32 MVA, Market value added EVA, Economic value added EVA = NOPAT – C.WACC MVA = Tržní hodnota podniku – obch.kapitál

33 CVA- customer value added PVA- poeple value added

34 Druhy cílů: -hiererchie: vrcholové podřadné - velikosti: neomezené omezené -času -vztahu mezi cíli -obsahu MBO – management by objectives

35 Ad c) Funkce podniku a)Primární : - prodejní - zásobovací - výrobní

36 b) podpůrné: -Personální -Investiční -Finanční -VT -Správa Dnes i controling a interní audit Všechy funce jsou vzájemně propojeny


Stáhnout ppt "Finanční řízení podniku 1. př"

Podobné prezentace


Reklamy Google