Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální patologie SCPT SCPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální patologie SCPT SCPA"— Transkript prezentace:

1 Sociální patologie SCPT SCPA
5. přednáška Šikana Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni

2 Terminologie Šikanování – zvláštní, samoúčelný, asymetrický typ agrese
Agrese při šikanování není pouze prostředkem ale i cílem chování Šikana - jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu osob. Je to cílené, nevyprovokované užití síly jedincem nebo skupinou, obvykle opakovaně (Kolář) chicane = zlomyslné obtěžování, týrání bulling, mobbing, bossing

3 Přístupy k šikaně přístupy: z trestně právního pohledu: jev zásadně narušující lidská práva (zejména trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti – hlava 7 a 8 TrZ) z psychologického pohledu: projev psychopatologie jedince ze sociopatologického pohledu jako projev patologických sociálních vztahů

4 Šikana Z etiologického pohledu: 1. Šikana jako nemocné chování
2. Šikana jako závislost 3. Šikana jako porucha vztahů ve skupině Typy šikanování: - fyzická agrese a používání zbraní - slovní šikanování a zastrašování zbraněmi - krádeže, ničení a manipulace s věcmi - násilné manipulativní příkazy

5 Fáze šikanování 1. Vznik ostrakismu - vytěsňováním šikanovaného jedince na okraj skupiny 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace - ostrakizovaný jedinec slouží často jako obětní beránek, ventil v zátěžových situacích 3. Vytvoření jádra - vybuduje se jasná hierarchie „plnohodnotných a bezcenných“ členů skupiny 4. Většina přijímá normy agresorů - normy agresorů se stanou normami většiny 5. Totalita neboli dokonalá šikana - chování agresorů i oběti je ritualizováno - představuje formu brutálního násilí, na kterou oběť reaguje často absencemi, útěkem do nemoci, psychicky se zhroutí a někdy se dokonce pokusí o sebevraždu

6 Charakteristika oběti a agresora
oběť: jedinec odlišný fyzicky, psychicky nebo sociálně jedinec s nízkým sebehodnocením agresor: podle Koláře 3 typy: Typ hrubý, primitivní, impulzivní: s kázeňskými problémy, má narušený vztah k autoritě. Někdy je zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. Šikanuje nelítostně a tvrdě, užívá zastrašování. U těchto agresorů se často vyskytuje agrese a brutalita v rodině. Typ kultivovaný, slušný: zvýšeně úzkostný, někdy má sadistické tendence v sexuálním smyslu. Jeho násilí probíhá beze svědků, je cílené a rafinované. V rodinách těchto agresorů je časté uplatňování náročného přístupu, někdy až vojenského vyžadování kázně. Typ optimistický: výmluvný, dobrodružný, oblíbený agresor. Šikanuje pro pobavení sebe a ostatních. Snaží se, aby vynikla “humorná” stránka věci. V rodině tohoto agresora bývá vysledována subdeprivace a chybění morálních hodnot

7 Řešení šikany Optimální řešení šikany je prevence - výchova k empatii a kooperativním vztahům Pokud již k šikanování dojde - důležité zasáhnout v raných stádiích Běžnými prostředky je šikana řešitelná šikana do 3. stádia. Základní strategie - ochrana oběti a svědků Vyšetřování šikany – odpovědi na konkrétní otázky: Kdo? Kdy? Kde? Jak?.... Strategie vyšetřování Metodický pokyn č / K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

8 Konec páté přednášky


Stáhnout ppt "Sociální patologie SCPT SCPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google