Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizikové chování Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizikové chování Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček."— Transkript prezentace:

1 Rizikové chování Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček

2 Rizikové chování = chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost

3 Společné znaky rizikového chování  Směřuje proti sobě samému nebo proti skupině.  Míra rizika je v přímém vztahu k věku, k sociální a profesní příslušnosti.  Rizikové chování zahrnuje zejména narušení vztahů (k sobě, vrstevníkům, příslušníkům rodiny, společnosti…)  Rizikové chování je založeno na agresivních klíčích, které mají emocionální povahu.  Rizikové chování je proniknuto kulturní ritualizací, která není vždy uvědomovaná.

4 Oblasti rizikového chování  Agresivní chování  Závislostní chování  Záškoláctví  Sexuálně-rizikové chování  Poruchy příjmu potravy  Rasismus a xenofobie  Sekty  Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

5 Agresivita x Agrese Tendence člověka k útočnému jednání Přirozená sebeobranná lidská vlastnost Je třeba naučit se ji využívat konstruktivně Jednání narušující integritu druhého člověka Ničení věcí, ubližování druhým nebo zvířatům,

6 Zdroje agrese Agrese jako reakce na nenaplnění potřeb Agrese jako projev potlačovaných emocí Agrese jako důsledek hyperprotektivní výchovy Agrese jako nápodoba

7 Agrese vůči sobě – sebepoškozování (volání o pomoc, můžeme sem zařadit i závislosti a PPP, komplexnější problémy) Agresivní chování jako norma ve skupině (šikana)

8 Závislosti Závislost - silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving) Syndrom závislosti – užívání nějaké látky nebo třídy látek má u jedince mnohem větší přednost než jednání, kterého si cenil dříve

9 Závislost a rodina Některé rizikové faktory na úrovni rodiny jakékoli neléčené závislosti u rodičů neexistující jasná pravidla týkající se chování dítěte nedostatek času na dítě v raném dětství nesoustavná a přehnaná přísnost, nepřiměřené fyzické násilí vůči dětem, sexuální zneužívání schvalování pití alkoholu a užívání drog malá očekávání od dítěte a podceňování špatné duševní a společenské fungování rodiny vážná duševní choroba rodičů těžké hmotné podmínky rodiny časté stěhování někdo blízký funguje jako umožňoval, tedy osoba, která zametá stopy, žehlí problémy, tedy oslabuje motivaci k pozitivní změně

10 Dospívání – rizikové faktory vedoucí ke vzniku závislostí závislost na návykových látkách se vytváří rychleji, to co dospělému může trvat roky, je u dospívajícího záležitost řádově měsíců vyšší riziko otrav výrazné zaostávání v psychosociálním vývoji tendence zneužívat širší spektrum návyk. látek časté recidivy, prognóza je však příznivá

11 Prevence oddálit kontakt dospívajících s návykovou látkou co nejdéle do budoucnosti !návyk vrátí dospívajícího v psych. vývoji až o několik let zpět!

12 Rozdíly mezi skutečnou a zdánlivou dospělostí dokáže si vydělat na živobytíje závislý na druhých a nechává se živit vnímá silné i slabé stránky rodičůrodiče odmítá a neumí si najít vzory ani jinde vzdělává seje nepřipravený má vytvořené dobré pracovní návykynemá vytvořeny prac. návyky dokáže se vyrovnat se životními problémylibuje si v sebelítosti, špatně se vyrovnává s problémy má dobré vztahy i mimo rodinunemívá skutečné přátele, spíše pochybné známosti

13 Děkujeme za pozornost Pražské centrum primární prevence Rumunská 1 Praha 2 – Vinohrady www.prevence-praha.cz


Stáhnout ppt "Rizikové chování Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google