Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček
Rizikové chování Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček

2 Rizikové chování = chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost

3 Společné znaky rizikového chování
Směřuje proti sobě samému nebo proti skupině. Míra rizika je v přímém vztahu k věku, k sociální a profesní příslušnosti. Rizikové chování zahrnuje zejména narušení vztahů (k sobě, vrstevníkům, příslušníkům rodiny, společnosti…) Rizikové chování je založeno na agresivních klíčích, které mají emocionální povahu. Rizikové chování je proniknuto kulturní ritualizací, která není vždy uvědomovaná.

4 Oblasti rizikového chování
Agresivní chování Závislostní chování Záškoláctví Sexuálně-rizikové chování Poruchy příjmu potravy Rasismus a xenofobie Sekty Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

5 Agresivita x Agrese Tendence člověka k útočnému jednání
Přirozená sebeobranná lidská vlastnost Je třeba naučit se ji využívat konstruktivně Jednání narušující integritu druhého člověka Ničení věcí, ubližování druhým nebo zvířatům,

6 Zdroje agrese Agrese jako reakce na nenaplnění potřeb
Agrese jako projev potlačovaných emocí Agrese jako důsledek hyperprotektivní výchovy Agrese jako nápodoba

7 Agrese vůči sobě – sebepoškozování (volání o pomoc, můžeme sem zařadit i závislosti a PPP, komplexnější problémy) Agresivní chování jako norma ve skupině (šikana)

8 Závislosti Závislost - silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving) Syndrom závislosti – užívání nějaké látky nebo třídy látek má u jedince mnohem větší přednost než jednání, kterého si cenil dříve

9 Závislost a rodina Některé rizikové faktory na úrovni rodiny
jakékoli neléčené závislosti u rodičů neexistující jasná pravidla týkající se chování dítěte nedostatek času na dítě v raném dětství nesoustavná a přehnaná přísnost, nepřiměřené fyzické násilí vůči dětem, sexuální zneužívání schvalování pití alkoholu a užívání drog malá očekávání od dítěte a podceňování špatné duševní a společenské fungování rodiny vážná duševní choroba rodičů těžké hmotné podmínky rodiny časté stěhování někdo blízký funguje jako umožňoval, tedy osoba, která zametá stopy, žehlí problémy, tedy oslabuje motivaci k pozitivní změně

10 Dospívání – rizikové faktory vedoucí ke vzniku závislostí
závislost na návykových látkách se vytváří rychleji, to co dospělému může trvat roky, je u dospívajícího záležitost řádově měsíců vyšší riziko otrav výrazné zaostávání v psychosociálním vývoji tendence zneužívat širší spektrum návyk. látek časté recidivy, prognóza je však příznivá

11 Prevence oddálit kontakt dospívajících s návykovou látkou co nejdéle do budoucnosti !návyk vrátí dospívajícího v psych. vývoji až o několik let zpět!

12 Rozdíly mezi skutečnou a zdánlivou dospělostí
dokáže si vydělat na živobytí je závislý na druhých a nechává se živit vnímá silné i slabé stránky rodičů rodiče odmítá a neumí si najít vzory ani jinde vzdělává se je nepřipravený má vytvořené dobré pracovní návyky nemá vytvořeny prac. návyky dokáže se vyrovnat se životními problémy libuje si v sebelítosti, špatně se vyrovnává s problémy má dobré vztahy i mimo rodinu nemívá skutečné přátele, spíše pochybné známosti

13 Pražské centrum primární prevence
Děkujeme za pozornost Pražské centrum primární prevence Rumunská 1 Praha 2 – Vinohrady


Stáhnout ppt "Mgr. Jolana Polzová Mgr. Jan Žufníček"

Podobné prezentace


Reklamy Google