Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální patologie SCPT SCPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální patologie SCPT SCPA"— Transkript prezentace:

1 Sociální patologie SCPT SCPA
4. přednáška Agrese a agresivita Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni

2 Terminologie Agrese - násilný způsob dosahování cíle
- destruktivní chování, směřující k fyzickému, slovnímu nebo symbolickému útoku (gesty) vůči jinému jedinci (předmětu) Agresivita - tendence k útočnému jednání Asertivita - schopnost prosadit se bez zjevné agresivity, založená na dostatečném seběvědomí Násilné chování - agrese se záměrem poškodit nebo zničit 3 druhy: epizodická porucha kontroly chování antisociální porucha osobnosti násilnická menšina

3 Klasifikace agrese podle intenzity: 1) bez vnějších projevů (pouze v myšlení) 2) projevená navenek slovně 3) destrukce předmětů 4) fyzické napadení druhé osoby podle aktivity: aktivní (útok) pasivní (neúčast, přehlížení)

4 Autoagresivní chování:
Autoagrese Autoagresivní chování: Sebevražda (suicidum)- úmyslné usmrcení sama sebe, porucha pudu sebezáchovy Sebezabití - zničení vlastního života bez vědomého úmyslu (např. vynucené) Sebeobětování - dobrovolné a svobodné rozhodnutí obětovat život Sebevražedný pokus - parasuicidium Sebevražedné pokusy : sebevraždy: 10 – 20 : 1 Výskyt sebevražd: v ČR - 16 osob na obyvatel odlišné charakteristiky u žen a u mužů odlišné motivy u žen a mužů: muži - konflikty v práci, bída, unik před trestem ženy - mezilidské vztahy sebevraždy v historii Typy sebevražd: demonstrativní sebevražda (častější u žen, volání o pomoc, vydírání) bilanční sebevražda impulsivní sebevražda skupinová sebevražda autopunitivní jednání

5 Sebevražda z pohledu různých oborů
medicínský přístup: 90% psychopatologické souvislosti (hypochondrie, deprese, hysterie, porucha osobnosti, psychózy, neurózy), zkratové jednání, drogová závislost neurofyziologické poruchy mozku (serotonin)- dědičné vlivy vnější vlivy (pohlavní zneužití, broken home) sociologický přístup: Durkheim - teorie anomie: s. altruistická s. egoistická s. anomická Masaryk - sekularizace společnosti sociálně - psychologický přístup: neuspokojivé vztahy vykořenění, sociální otřesy ekonomické faktory psychologický přístup: posttraumatická stresová porucha dispozice: rigidní kognitivní styl, až nutkavé myšlenky silná tendence k nápodobě (Wertherův efekt) emoční prožívání- depresivní, pocit beznaděje, zúžení emočního prožívání psychoanalytický: trestající superego, (Thanatos, Eros)

6 Geneze sebevražedného jednání
vývoj sebevražedného jednání: 1. fáze počátečních úvah „Mohl bych to udělat?“ 2. fáze konkretizace „Jak bych to mohl udělat?“ 3. fáze realizace „Udělám to“ bezprostřední motiv presuicidální syndrom – pocit neperspektivnosti života sebevražedné chování ve vývojových fázích: dětství adolescence mladá dospělost střední věk stáří

7 Příčiny agrese základní obranné mechanismy: agrese a únik
vztah k psychickým potřebám: potvrzení vlastního osobně sociálního významu (sebeprosazení) psychická deprivace (subdeprivace) řešení náročné životní situace (agrese, únik) vztah biologických a sociálních faktorů: teorie behavioristické instinktivistické (etologické) neopsychoanalytické neurofyziologie agrese: - vývojově starší centra - agrese společná se zvířaty: limbický systém amygdala hypothalamus hippocampus nuclei septi - vývojově nejmladší centra - specifky lidská promyšlená agrese: čelní laloky

8 Konec čtvrté přednášky


Stáhnout ppt "Sociální patologie SCPT SCPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google