Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová."— Transkript prezentace:

1 Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová

2 Příčiny konfliktu Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity) Rozdíly v motivech chování Neslučitelnost rolí Zápas o uznání Obtížné mezilidské vztahy

3 Základní strategie řešení konfliktů
Přizpůsobivý styl – neasertivní, vstřícný k druhé straně s nedostatečným ohledem na vlastní zájmy. Konfrontační styl – agresivní a nekooperativní, sledující pouze vlastní zájmy, v duchu principu výhra/prohra. Únikový styl – neasertivní a nekooperativní, vedený především snahou se konfliktní situaci vyhnout. Kompromisní styl – je pro něj typická střední míra sebeprosazení i spolupráce, je založen na principu „dej a ber“ , tj. na principu postupných ústupků zúčastněných stran. Kooperativní styl – respektuje zájmy vlastní i druhé strany a přitom dostatečně asertivní, založený na principu výhra/výhra.

4 Druhy jednání v konfliktních situacích
Agrersivní jednání Prosazuje sebe na úkor druhých Užívá manipulativních technik Sráží sebedůvěru ostatních Ze svých neúspěchů obviňuje okolí Často používá hlasitá a silná slova Pasivní jednání Neumí se adekvátně prosadit Nedovede jasně sdělit svá práva Chybí mu dostatečná sebejistota Za své chování se omlouvá a vysvětluje Nerad otevřeně vyjadřuje své názory Asertivní jednání Umí se bez problémů prosadit Dokáže vyjádřit své přání Věří si Umí naslouchat ostatním Je připraven uzavírat kompromisy Umí přiznat chybu a je schopen změnit svůj názor Vystupuje klidně a uvolněně

5 Několik doporučení Zajímejte se o situaci z druhé strany.
Přistupujte k jednání s promyšlenou strategií. Začněte navozením dobré atmosféry pro jednání. Čelte problémům, nikoliv osobám. Zaměřte se na věcné, racionální postupy k dosahování cíle. Vstupní nabídku neberte jako jedinou možnost, která je ve hře. Zdůrazňujte možnosti dosažení vzájemně výhodného výsledku. Trvejte na užívání objektivních kritérií.

6 Agrese Zlost Zuřivost Verbální agrese Neverbální agrese Pasivní agrese
Agresivní násilný čin Agrese jako projev nemoci

7 Cvičení Agresi má v sobě každý, každý s ní jinak zachází. Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů. Popište situaci a své vlastní agresivní projevy, které z ní vyplynuly. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Co považujete za zdroj své agrese? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8 Možná řešení vlastní agrese:
Vybití (sport, práce, předmět) Rozpuštění (relaxace, jóga, zpomalení dechu) Fantazie (řízená i neřízená představa) Verbální (počítání do deseti, nadávání sám pro sebe, postěžování si) Řešení – přímé sdělení pocitů tomu, koho se to týká (bez urážek, značkování a hledání viny)

9 Cvičení Popište situaci, kdy jste se setkal(a) ve vaší profesi s agresivním projevem někoho jiného? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Co považujete za zdroj jeho agrese? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 Možnosti řešení agrese druhého
Asertivita (nejúčinnější je technika otevřených dveří umožňující uznání chyby) Emocionální zklidnění Odpojení (možnost dát si prostor a čas) Výpověď o vlastních emocích Obrana nikoliv útok v případě napadení

11 Několik doporučení Nepotřebujeme dominovat!
Zpomalte tempo,klidný hlas, pomalejší tempo, respekt k prostoru, ne dlouhý oční kontakt, pozor na smích Sledujte projevy klienta, akceptujte klienta a jeho hněv Sleduji neverbální projev.Verbální sdělení není vnímáno!! Snaha o zklidnění Neironizujeme, nevtipkujeme Pokuste se klienta posadit Zanechte ústupovou cestu všem zúčastněným, nenarušujte osobní zónu Nedotýkejte se Nekřičte Udržujte bezpečnou vzdálenost Buďte všímaví k potřebám klienta Odvraťte pozornost od nepříjemných témat ŽÁDEJTE O POMOC!! BRAŇTE SE, NEÚTOČTE

12 Zvládání vlastního strachu
Zhluboka dýchejte Přemýšlejte o postupu Snažte se zmírnit svou zlost, odpor, obavy Dejte najevo akceptaci člověka Odmítejte jen chování

13 Děkuji za pozornost a přeji hodně pracovních úspěchů.


Stáhnout ppt "Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google