Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová. Příčiny konfliktu  Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová. Příčiny konfliktu  Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké."— Transkript prezentace:

1 Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová

2 Příčiny konfliktu  Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity)  Rozdíly v motivech chování  Neslučitelnost rolí  Zápas o uznání  Obtížné mezilidské vztahy

3 Základní strategie řešení konfliktů  Přizpůsobivý styl – neasertivní, vstřícný k druhé straně s nedostatečným ohledem na vlastní zájmy.  Konfrontační styl – agresivní a nekooperativní, sledující pouze vlastní zájmy, v duchu principu výhra/prohra.  Únikový styl – neasertivní a nekooperativní, vedený především snahou se konfliktní situaci vyhnout.  Kompromisní styl – je pro něj typická střední míra sebeprosazení i spolupráce, je založen na principu „dej a ber“, tj. na principu postupných ústupků zúčastněných stran.  Kooperativní styl – respektuje zájmy vlastní i druhé strany a přitom dostatečně asertivní, založený na principu výhra/výhra.

4 Druhy jednání v konfliktních situacích  Agrersivní jednání  Prosazuje sebe na úkor druhých  Užívá manipulativních technik  Sráží sebedůvěru ostatních  Ze svých neúspěchů obviňuje okolí  Často používá hlasitá a silná slova  Pasivní jednání  Neumí se adekvátně prosadit  Nedovede jasně sdělit svá práva  Chybí mu dostatečná sebejistota  Za své chování se omlouvá a vysvětluje  Nerad otevřeně vyjadřuje své názory  Asertivní jednání  Umí se bez problémů prosadit  Dokáže vyjádřit své přání  Věří si  Umí naslouchat ostatním  Je připraven uzavírat kompromisy  Umí přiznat chybu a je schopen změnit svůj názor  Vystupuje klidně a uvolněně

5 Několik doporučení  Zajímejte se o situaci z druhé strany.  Přistupujte k jednání s promyšlenou strategií.  Začněte navozením dobré atmosféry pro jednání.  Čelte problémům, nikoliv osobám.  Zaměřte se na věcné, racionální postupy k dosahování cíle.  Vstupní nabídku neberte jako jedinou možnost, která je ve hře.  Zdůrazňujte možnosti dosažení vzájemně výhodného výsledku.  Trvejte na užívání objektivních kritérií.

6 Agrese  Zlost  Zuřivost  Verbální agrese  Neverbální agrese  Pasivní agrese  Agresivní násilný čin  Agrese jako projev nemoci

7 Cvičení  Agresi má v sobě každý, každý s ní jinak zachází. Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.  Popište situaci a své vlastní agresivní projevy, které z ní vyplynuly. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………….  Co považujete za zdroj své agrese? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………

8 Možná řešení vlastní agrese:  Vybití (sport, práce, předmět)  Rozpuštění (relaxace, jóga, zpomalení dechu)  Fantazie (řízená i neřízená představa)  Verbální (počítání do deseti, nadávání sám pro sebe, postěžování si)  Řešení – přímé sdělení pocitů tomu, koho se to týká (bez urážek, značkování a hledání viny)

9 Cvičení  Popište situaci, kdy jste se setkal(a) ve vaší profesi s agresivním projevem někoho jiného? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..  Co považujete za zdroj jeho agrese? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

10 Možnosti řešení agrese druhého  Asertivita (nejúčinnější je technika otevřených dveří umožňující uznání chyby)  Emocionální zklidnění  Odpojení (možnost dát si prostor a čas)  Výpověď o vlastních emocích  Obrana nikoliv útok v případě napadení

11 Několik doporučení  Nepotřebujeme dominovat!  Zpomalte tempo,klidný hlas, pomalejší tempo, respekt k prostoru, ne dlouhý oční kontakt, pozor na smích  Sledujte projevy klienta, akceptujte klienta a jeho hněv  Sleduji neverbální projev.Verbální sdělení není vnímáno!!  Snaha o zklidnění  Neironizujeme, nevtipkujeme  Pokuste se klienta posadit  Zanechte ústupovou cestu všem zúčastněným, nenarušujte osobní zónu  Nedotýkejte se  Nekřičte  Udržujte bezpečnou vzdálenost  Buďte všímaví k potřebám klienta  Odvraťte pozornost od nepříjemných témat  ŽÁDEJTE O POMOC!!  BRAŇTE SE, NEÚTOČTE

12 Zvládání vlastního strachu  Zhluboka dýchejte  Přemýšlejte o postupu  Snažte se zmírnit svou zlost, odpor, obavy  Dejte najevo akceptaci člověka  Odmítejte jen chování

13 Děkuji za pozornost a přeji hodně pracovních úspěchů.


Stáhnout ppt "Konflikt a agrese Mgr. Gabriela Mahrová. Příčiny konfliktu  Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké."

Podobné prezentace


Reklamy Google