Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFLIKT ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFLIKT ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ."— Transkript prezentace:

1 KONFLIKT ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

2 OPAKOVÁNÍ Co jsou základní lidská práva? Jaká práva máme? Nemáme pouze práva, ale také povinnosti. Jaké povinnosti? Zároveň se ve společnosti musíme řídit určitými pravidly. Jaká pravidla musíme dodržovat? V každé společnosti existují určitá pravidla, která usnadňují život lidem v ní žijícím a zároveň je chrání.

3 KONFLIKT NAPIŠ VŠE CO SE TI VYBAVÍ POD POJMEM KONFLIKT (slova, pocity, představy…)

4 CO JE KONFLIKT? Slovo konflikt: conflictus – „srazit se spolu“
srážka, soutěž nebo vzájemný střet proti sobě stojících sil: vlastností, myšlenek, zájmů, postojů nedorozumění mezi dvěma nebo více osobami

5 CO JE KONFLIKT? Konflikt je neoddělitelnou součástí našeho života
Setkáváme se s ním např. v televizi, která nás informuje o různých mezinárodních konfliktech, politických sporech nebo sousedských sporech Konflikt může vzniknout také mezi spolužáky, spolupracovníky, přáteli, příbuznými, partnery atd.

6 PŘÍČINY PŘÍČIN ZPŮSOBUJÍCÍ KONFLIKT VELKÉ MNOŽSTVÍ Špatná komunikace
Zvýšená hranice stresu Některé osobní vlastnosti Konflikty kvůli majetku Konflikty rozdílných zájmů, postojů, hodnot

7 KLADY Učí nás překonávat překážky při jednání s druhými lidmi
Rozvíjí tvořivé myšlení, neboť jsme nuceni hledat nové řešení Rozvíjí schopnost komunikace Podporuje vzájemné pochopení odlišných postojů a hodnot Podporuje toleranci

8 ZÁPORY Stres Únava Snižuje výkonnost práce Stojí čas a energii
Narušuje týmovou práci Vyvolává nepříjemné pocity

9 DRUHY KONFLIKTŮ 1. Vnitřní konflikty – osobní konflikty jedné osoby
1. Vnitřní konflikty – osobní konflikty jedné osoby 2. Meziosobní konflikt – mezi 2 nebo více osobami  3. Konflikt uvnitř skupiny 4. Konflikt mezi skupinami

10 PŘÍSTUPY Přístupy ke konfliktům velmi rozmanité:
Únik, vyhýbání se konfliktu, jeho popření Přizpůsobení se názoru protistrany, ústup ze svého stanoviska Konfrontace, agrese Kompromis Dohoda

11 Jak jednáme v konfliktní situaci?
ŽELVA: vyhýbání se konfliktu, únik, vzdání svých cílů MEDVÍDEK: ustupuje ze svých cílů, aby udržel uspokojivé vztahy, přizpůsobivý ŽRALOK: útočný, soutěživý, agrese, snaha o prosazení svých zájmů, nevzdá se LIŠKA: vyjednávání, kompromis: „něco za něco“ SOVA: předcházení konfliktům; pokud konflikt - snaha urovnat, tak aby byl pro obě strany vítězný, dohoda

12 Jak předcházet konfliktům?
Lépe komunikovat navzájem mezi sebou Jasněji se vyjadřovat Lépe a pozorně naslouchat Konstruktivněji řešit vzniklé spory – hledat přijatelná řešení Tolerance = respekt k odlišnostem

13 Řešení konfliktů Uskutečnitelné Přijatelné pro obě strany
Předchází dalšímu objevení se konfliktu Zúčastněným stranám přinese určitý zisk Znalost co nejvíce možných variant řešení

14 KONFLIKT Rozdělení do skupin po 4-5 lidech
Každá skupinka vytvoří scénku dle přiděleného scénáře, bude jí opakovat se 2 různými zakončeními, které se shodují s těmito přístupy ke sporu: 1. ÚNIK: ústup, vyhnutí se konfliktu NEBO KONFRONTACE: útok, snaha dosáhnout svého 2. ŘEŠENÍ SITUACE: kompromis, dohoda

15 KOMUNIKACE = Přenos informací Základy komunikačních dovedností získáváme již v prvních letech našeho života Zrcadlí pocity, postoje, potřeby Provází nás celý život Základní prostředek dorozumívání mezi lidmi Není možné nekomunikovat

16 KOMUNIKACE 1. komunikace verbální 2. komunikace neverbální
3. využití technických prostředků

17 KOMUNIKACE Vysílač (ten, kdo zprávu vysílá)
Přijímač (ten, kdo zprávu přijímá) Komuniké (obsah sdělení) Cesta zprávy (komunikační kanál)

18 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě Mimika (vyjadřování výrazem tváře) Haptika (bezprostřední tělesný kontaktem, dotyky) Gestika (posunek) Vzdálenost Poloha těla Pohyb Oční kontakt


Stáhnout ppt "KONFLIKT ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google