Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Motivace 4.1 motivační koncepce 4.2 ovlivňování 4.3 dokumentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Motivace 4.1 motivační koncepce 4.2 ovlivňování 4.3 dokumentace"— Transkript prezentace:

1 4. Motivace 4.1 motivační koncepce 4.2 ovlivňování 4.3 dokumentace
4.4 vedení lidí 4.5 koordinace

2 4.1 Motivační koncepce Motivace- integrace psychické a fyzické aktivity člověka Potřeby Pracovní motivace Motivace – úkol managera

3 Vývoj motivačních koncepcí
Koncepce racionálně se chovajícího člověka K. sociálního člověka K. uspokojování potřeb K. komplexního člověka

4 Koncepce racionálně se chovajícího člověka
Období taylorismu Motivace penězi

5 Koncepce sociálního člověka
Polovina 20. let 20 stol. V motivaci jsou rozhodující sociální a psychologické faktory Motivace – sociální potřeby

6 Koncepce uspokojování potřeb
A) Maslowova teorie Hierarchizace potřeb

7

8 B) Herzbergova teorie 2 faktorů
Určil: - motivující faktory - udržovací (hygienické) faktory

9

10 C) McGregorova teorie X a Y
1960 Manažerská strategie X Manažerská strategie Y

11 D) Koncepce komplexního člověka
- proinovační prostředí - jasné představy - sounáležitost s firmou

12 Nežádoucí motivace Příčiny demotivace: - chybné motivační nástroje
- absence řízení - chybné řídící prvky - neřešení vnitř. A vnějš. Faktorů vedoucích k apatii a rozčarovnání

13 4.2 Ovlivňování Minulost: otroctví, nevolnictví Současnost:
-etické zásady -subjekty -globálně -formy-moderní technologie

14 Nástroje ovlivňování -přímé -nepřímé

15 Řízení podle cílů- MBO 50. léta ,P.Drucker –GE

16 Dokumentace -operativní řídící akty -komplexní řídící dokumenty

17

18 Formální podoba a struktura dokumentu

19 - účel dokumentu - definice pojmů - postupový diagram - matice odpovědnosti - vlastní postupový proces - seznam formulářů - změnový list - rozdělovník

20 4.3. Vedení lidí - pojem vedení - náplň funkce vedení:
Zabezpečit splnění úkolů Aktivizovat, iniciovat, motivovat Rozvoj pracovníků

21 Principy a prvky vůdcovství
-odborná stránka -osobnost

22 Vedení sdílenou vizí Koučování Zmocňování Týmová práce

23 Vedení sdílenou vizí

24 Týmová práce

25 Pracovní způsobilost Předpoklady v rovině:
fyzické, psychické, odborné, morální

26 Pracovní výkon V= f(KxMxP)

27 Výkonová motivace Výkonová motivace=
= potřeba úspěchu/potřeba vyhnout se neúspěchu

28 Uplatnění pracovníka v pracovním procesu
Struktura požadavků na pracovníka

29 Struktura požadavků práce na pracovníka

30 Pracovní skupina Klasifikace : Velikost
Typ vazby spojující členy skupiny Stupeň stálosti vnitřní vazby Charakter členství ve skupině Typ solidarity Význam skupiny pro chování

31 Základní rypy pracovních skupin
Společné cíle Společná činnost Vnitřní struktura pracovních pozic a rolí Časté vzájemné osobní kontakty Trvalé sociální vztahy Společné pracoviště Vědomí příslušnosti ke skupině

32 Dimenze pracovní skupiny
Velikost,soudržnost Flexibilita Uzavřenost Polarizace Stabilita Ontimita Přitažlivost Participace Autonomie

33 Pracovní role ve skupině

34 Vlastní představy o pracovní roli
Představy a očekávání spolupracovníků Představy a očekávání vnějšího okolí Skutečné zvládnutí pracovní role

35 Dynamika pracovní skupiny
Sociální facilitace Deindividuace Efekt přihlížejícího Sociální lenost Konformita Poslušnost vůči autoritě Skupinové rozhodování Soudržnost

36 mobing Oběť: Osamocená pracovník Nápadný pracovník Úspěšný pracovník
Nový pracovník

37 Spouštěcí mechanismus
Stres z přetížení Špatná organizace práce Jednotvárná práce Nevhodný styl řízení Strach z nezaměstnanosti, silné konk. prostředí

38 Tým a týmová práce Vymezení týmu Týmová role Dynamika rozvoje týmu

39 Mezinárodní tým


Stáhnout ppt "4. Motivace 4.1 motivační koncepce 4.2 ovlivňování 4.3 dokumentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google