Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizikového chování v dospívání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizikového chování v dospívání"— Transkript prezentace:

1 Rizikového chování v dospívání
MUDr. Pavel Kabíček, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK Praha Subkatedra dorostového lékařství IPVZ Praha

2 Trendy ve zdravotním stavu dospívajících v posledních 25 letech
psychologická problematika převládá nad fyzickou stoupá výskyt syndromu rizikového chování projevy jsou časnější než dříve jednotlivé projevy rizikového chování často spolu souvisejí

3 Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D)
Abusus návykových látek (event.vznik závislosti) - nikotin, alkohol, kanabinoidy, tzv.tvrdé drogy V psychosociální oblasti - sociální maladaptace, poruchy chování, agresivita, delikvence, autoagresivita, úrazy Rizika pro reprodukční zdraví předčasný začátek pohlavního života střídání partnerů – STI – aborty – časná a nechtěná těhotenství

4 Základní charakteristiky SRCH-D
projevy se vyskytují často společně mají stejné rizikové a ochranné faktory rizikové chování plní dospívajícímu určitou společenskou úlohu obrací pozornost k celé vyvíjející se osobnosti dospívajícího

5 Komplexní etiologie SRCH-D
Exogenní – společenské faktory oslabení rodiny urbanizace nejistota životních perspektiv Endogenní faktory ADHD

6 Ochranné a rizikové faktory vzniku SRCH-D
ochranné faktory individuální zanedbání a zneužívání dětí, malá sebedůvěra a sebeúcta, nezaměstnanost, sklon k riskování, vysoká inteligence, zapojení do pozitivní skupiny vrstevníků, oceňování vzdělání, schopnost sebekontroly rodinné významná ztráta v rodině, chronicky nemocní rodiče, příliš autoritativní rodiče, nedostatek komunikace, příliš benevolentní rodiče dobré vztahy v rodině, nepřítomnost rozporu mezi hodnotami rodiny a vrstevníků podpora dospívajícího společenské chudoba, příležitost k nelegálním činnostem, glorifikace rizikového a negativního chování v médiích kvalitní školy, pozitivní vzory ve společnosti, malá permisivita k negativním sociálním jevům, přísné zákony o zbraních a drogách

7 Úmrtnost dospívajících v ČR (15-19 let)
v roce 2006: celkově 248 úmrtí hlavní příčiny smrti vnější příčiny smrti (♂ 143 ♀ 43) z toho 1. dopravní úrazy (♂ 69 ♀ 20) 2. sebevraždy (♂ 35 ♀ 7)

8 Časné projevy SRCH-D Psychosociální projevy
zhoršení ve škole, zanechání dřívějších zájmů, poruchy chování podivní kamarádi (chování, typ zábavy a kultury, permisivita k užívání drog) Příznaky typ oblékání, sebepoškozování, úbytek na váze, ↓ hygiena, tělesné projevy abúzu drog

9 ESPAD 2007

10 ESPAD 2007

11 ESPAD 2007

12 ESPAD 2007

13 Procento 16letých, kteří užili marihuanu nebo hašiš v posledních 30 dnech
ESPAD 2003

14 Změny mezi roky 1999 a 2003 v celoživotní zkušenosti s marihuanou nebo hašišem
ESPAD 2003

15 Dlouhodobá efektivní prevence SRCH-D
Výchova v rodině Zdravotník Škola Dospívající

16

17 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Rizikového chování v dospívání"

Podobné prezentace


Reklamy Google