Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence rizikového chování Den prevence 15. ledna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence rizikového chování Den prevence 15. ledna 2014."— Transkript prezentace:

1 Prevence rizikového chování Den prevence 15. ledna 2014

2 Co to vlastně znamená prevence? • Prevence (předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.

3 Rizikové chování • Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

4 Rizikové chování dospívajících • Drogy a jiné ilegální látky • Celkově je ve světě i u nás patrný nepříznivý trend posouvání konzumace těchto látek do nižšího věku a dívčí populace!!! • Nikotinizmus a statistika Nejčastěji začínají děti kouřit ve čtrnácti letech. Denně kouří 25 % 16letých středoškoláků, z čehož 8 % jsou silní kuřáci nad 11 cigaret denně.

5 Alkohol • V roce 2007 pilo podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice nadměrné dávky alkoholu (více než 3x v posledním měsíci) 20 % studentů a destiláty v posledním měsíci pilo opakovaně 12,3 % šestnáctiletých! • Alkohol je jednoznačně nejpopulárnější, nejdostupnější a nejzneužívanější drogou.

6 Negativní jevy v oblasti psychosociální • Do této oblasti patří především poruchy chování, agresivita až delikvence a kriminalita, ale i sebepoškozování a sebevražedné chování. • V rozsáhlém výzkumu v posledních letech bylo prokázáno, že brutalita se v České republice stupňuje a agrese se posouvá do stále nižšího věku a do dívčí populace.

7 Poruchy chování • Poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení, vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti.

8 Agresivita • je chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. • Existuje několik forem agrese, např. agrese slovní (vyhrůžky), agrese fyzická (bití, vražda);

9 Kriminalita • Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.“ Cicero Marcus Tullius • Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, které jsou charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko- právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud.

10 Delikvence • Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. • zahrnujeme kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus a lži, dále také alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky, toulky, tabakismus, sebepoškozování, prostituci; • Mládež NENÍ NEPOSTIŽITELNÁ!!! viz detenční ústavy

11 Co jsou detenční ústavy pro mládež? • je druh ochranného opatření, které se vykonává ve zvláštních ústavech, kde jsou realizovány různé psychologické, pedagogické a další programy pro zde umístěné mladistvé osoby, jež jsou nebezpečné společnosti. Tyto ústavy jsou střeženy vězeňskou službou.

12 Mapa

13 Sebepoškozování • Tělesná bolest odvádí pozornost od psychických trápení, poranění „zabaví“. Příčiny jsou rozličné, k sebepoškozování může vést i nuda. I formy jsou různé, typické je řezání na rukou. • Příčin bývá celá řada. Může to být pouhá touha získat pozornost, vyhnout se nepříjemnosti. Může jít o symbolické trestání sebe sama. O touhu po prožitku bolesti. Někdy může jít o jeden z příznaků nejzávažnějších duševních chorob.

14 Formy poškozování • pořezávání se • pálení se – cigaretou nejčastěji • údery o zeď (někdy připomínající rčení „hlavou zeď neprorazíš“) • vytrhávání si vlasů • bolestivé škrábání se • polykání nevhodných předmětů • bodání se nožem nebo nůžkami

15 Sebevraždy mladistvých • Každý rok se počet sebevražd u mladistvých zvyšuje. Dokonce statistika ukázala, že počet sebevražd nebo jen pokusů o sebevraždu je v ČR nejvyšší z celé EU. • Důvodem, proč děti chtějí skončit se životem může být mnoho. Nejčastěji je to však z rodinných důvodů, kdy mají špatné nebo žádné zázemí doma. Dalším častým důvodem jsou problémy ve škole nebo problémy se zařazením do kolektivu.

16 Poruchy reprodukčního zdraví v dospívání • Kombinace mnoha faktorů tlačí v současnosti mladé lidi, aby začali sexuálně žít velmi časně. • S předčasným pohlavním životem je ve větší míře spojené střídání partnerů, což se projevuje ve vyšším výskytu pohlavně přenosných infekcí a nechtěných těhotenství. • Velká část nemocných HIV/AIDS se nakazí právě v adolescenci.

17 Rizikové skupiny aneb Kdo je nejvíc ohrožen • Mezi ohrožené patří především zanedbávané a zneužívané děti, dále lidé s malou sebedůvěrou, sebeúctou. • Mezi rizikové faktory patří významná ztráta v rodině, chronicky nemocní rodiče (tělesně nebo duševně, včetně závislosti na návykových látkách), příliš autoritativní rodiče, nedostatek komunikace, příliš liberální rodiče či nefunkční rodina.

18 Prevence • Nejde tady o osvojení si celoživotního zdravého životního stylu (správná výživa, tělesný pohyb, režim dne, odmítnutí nikotinu aj.), jak je celé populaci předkládán a jehož osvojení právě v dětství a dospívání je důležité. Jde zde navíc – vlastně především – o vyvarování se rizikového chování během dospívání!!!

19 Závěr • Nejúčinnější je prevence, jejímž cílem je zabránit rozvinutí syndromu rizikového chování dospívajících, spočívá v pozitivním citovém, hodnotovém a sociálním formování dítěte v rodině. • A dále, aby byly naplněny základní potřeby dospívajícího: tvorba vlastní identity – osobnostní i sociální, potřeba jeho společenského uplatnění především mezi vrstevníky.


Stáhnout ppt "Prevence rizikového chování Den prevence 15. ledna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google