Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_VkZ.6.01-Šikana-prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_VkZ.6.01-Šikana-prezentace"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_VkZ.6.01-Šikana-prezentace
název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zaměření VM: 6. ročník – Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví - Šikana autor VM: Ing. Danišková Jitka období vytvoření VM: květen 2012 anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 6. ročníku vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, tematického okruhu – Šikana a jiné formy násilí. Formou prezentace zpracovává téma šikany, její formy a stupně.

2 Šikana – původ slova „chicane“ (z francouzštiny) = zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování…

3 Charakteristické vnější rysy šikany jsou dále:
záměrnost jednání; nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla, početní převaha agresorů; psychická převaha nad méně odolným jedincem); samoúčelnost agrese, šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, zisku, ale o agresi její opakování (jednorázovou agresi je možné považovat za šikanu v případě, že se agresor a oběť již znovu nesetkali)

4 Agresoři a oběti Agresoři - starší, fyzicky vyspělejší jedinci nebo skupina s početní převahou - často pochází z prostředí, kde je agrese prostředkem jednání - zakomplexovanost, nedostatek sebevědomí a nejistota - bezohledný, mnohdy považuje oběť za méněcennou Oběti - ten, kdo se nějak odlišuje (handicap, vzhled, sociálně či fyzicky, lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se odlišují rasově, národnostně, vyznáním nebo chováním - často nový člen skupiny (nový žák, spolupracovník)

5 Typické vlastnosti agresora
Zlomyslnost Náladovost Touha po moci Vysoké sebevědomí (někdy naopak nízké a snaha si ho zvýšit) Zdůrazňování sebe sama Krutost ke zvířatům

6 Formy šikany ignorování oběti, její izolace, pomlouvání a zesměšňování
vyhrožování udílení násilných a manipulativních příkazů vydírání krádeže věcí, jejich poškozování a nedovolenou manipulace s nimi praktiky fyzického násilí, a to i za použití zbraní verbálního obtěžování pohlavní zneužívání  znásilnění

7 Stupně šikany První stupeň (zrod ostrakismu)
- vznik kdekoliv, podmínky vzniku nejsou totiž nijak neobvyklé, v každé skupině méně oblíbení a vlivní jedinci - mírné, převážně psychické formy násilí, odmítání, pomlouvání, intriky, „legrácky“ Druhý stupeň (fyzická agrese a přitvrzování manipulace) - odreagování žáků prostřednictvím nejslabšího jedince, který funguje jako ventil, nebo nejslabší slouží jako oživení programu - pokud ve třídě existuje soudržnost, kamarádské vztahy a převažují pozitivní mravní hodnoty, spolužáci negativní postoje k násilí a ubližování slabším, pokusy o šikanování neuspějí Třetí stupeň (klíčový moment – vytvoření jádra) – vznik skupinky agresorů, tzv. úderné jádro, spolupracuje systematicky, pokud se jim nikdo nepostaví, získávají vliv

8 Stupně šikany Čtvrtý stupeň (většina přijímá normy agresorů)
- normy agresorů přijaty, většina je považuje za nepsané zákony, i mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě, týrat spolužáka a dokonce u toho pociťovat uspokojení Pátý stupeň (totalita neboli dokonalá šikana) - poslední fáze, nastolení totalitní ideologie šikanování, žáci rozděleni na dvě skupiny – na agresory a na oběti - agresoři - využívají vše, co lze zužitkovat, od materiálních věcí až po školní znalosti - ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí, které považují za normální, dokonce za legraci - nejvyšší stupeň příznačný spíše pro šikany ve věznicích, vojenském prostředí a výchovných ústavech pro mládež, ve školách v mírnější podobě

9 Dopady pro zúčastněné Agresoři - dochází k upevňování antisociálních postojů - zkušenost, že agresivní chování možné využívat k osobnímu prospěchu - v dalším životě častěji problémy se zákonem Oběti - trpí nejvíce, posttraumatické stresové poruchy - zhoršení pracovních výsledků (školního prospěchu), absence - klesá sebevědomí a sebehodnocení, problém s navazováním vztahů - tzv. kumulovaný efekt = oběť pocit, že není v pořádku a šikanování si zaslouží - deprese a apatie může řešit útěkem k drogám a alkoholu - v závažnějších případech i pokus o sebevraždu

10 Závěr Šikana, pokud splňuje zákonem dané náležitosti, je trestný čin!
Je důležité o šikaně říct osobě, které věřím. Šikana může oběť dohnat až k sebevraždě.

11 Použité zdroje a obrázky
ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha : Portál, s. ISBN S. 25. KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_VkZ.6.01-Šikana-prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google