Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE"— Transkript prezentace:

1 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

2 DEFINICE TÝRÁNÍ syndrom týraného a zneužívaného dítěte /CAN/ je definován jakýmkoli nenáhodným jednáním rodičů, nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobí jeho smrt. /Dunovský, 1998/ Předpokládá se , že tímto syndromem trpí přibližně 1-2% dětí Základním znakem CAN syndromu je necitlivost a bezohlednost k dítěti, jeho podřízení nebo využití k uspokojení potřeb dospělého

3 ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN 1. zanedbávání dítěte
- poškozování nedostatečnou aktivitou rodičů - omezení vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem - nedostatečné uspokojování potřeb dítěte – hlad, opruzeniny, špatná hygiena apod. Rodiče nevytvářejí dostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte

4 ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN 2. týrání psychické, či fyzické
- fyzické týrání se projevuje nadměrným fyzickým trestáním a bitím - jde o zneužívání fyzické síly dospělého vůči dítěti - toto fyzické týrání je také velkým utrpením fyzickým - psychické týrání se projevuje častým, nadměrným kritizováním, ponižováním a citovým vydíráním dítěte - jde o zneužití psychické nadřazenosti dospělého , jeho moci nad podřízeným a závislým dítětem

5 ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN 3. sexuální zneužívání
- jedná se o zneužití moci nad dítětem pro sexuální uspokojení dospělého - vede k poškozování dítěte jak v oblasti tělesné, tak duševní - dělíme na dotykové a bezdotykové - sexuálním zneužíváním je i nabízení pornografie dětem - nejčastěji se sexuálního zneužívání dopouští přímý příbuzný – otec, strýc, děda apod.

6 PŘÍZNAKY 1. fyzické týrání - odřeniny - modřiny různého stáří
- vytrhané vlasy - bodné, řezné rány - popáleniny /od cigaret např./ - stopy po škrcení - zlomeniny a vykloubeniny i zastaralé

7 PŘÍZNAKY 2. zanedbávání - dítě špinavé, nemyté
- kojenci bývají opruzení, nepřebalení - děti hladové a podvyživené - zanedbané oblečení a obutí - opožděný vývoj řeči - u starších dětí neschopnost jíst příborem a dodržovat základní hygienické návyky Vše je proto, že rodiče své děti tyto věci neučili

8 PŘÍZNAKY 3. psychicky týrané dítě - nejisté, vyhýbavé chování
- opoždění ve vývoji - pasivita až apatie - neschopnost radovat se - tyto děti neumí vyjádřit nespokojenost, bolest - agresivita - neklid a úzkost - poruchy soustředění - narušení vztahů k dospělým

9 PŘÍZNAKY 4. sexuálně zneužívané dítě - poranění pohlavních orgánů
- poruchy vztahů k dospělým osobám - úzkost, deprese, sklon k sebevraždě - opoždění v duševním vývoji - narušení sexuální role - zvláštní, sexistické chování vůči vrstevníkům i dospělým - nepřiměřené znalosti ze sexuální oblasti

10 PREVENCE TÝRÁNÍ A ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ S DÍTĚTEM
Prevence primární – spočívá v dobré přípravě dětí pro manželství a rodičovství od nejranějšího věku Prevence zaměřená na rizikové rodiny – rodiny jsou vytypované a pečují o ně sociální služby Pokud je vysloveno podezření na týrání, je vždy nutný zásah, při kterém je vždy na prvním místě ochrana dítěte Nutností je podrobné lékařské vyšetření dítěte, popř.krátká hospitalizace dítěte

11 Použitá literatura a zdroj obrázků
Říčan, Krejčířová a kol: Dětská klinická psychologie Grada 1997, 450 stran. Obrázky: www. GOOGLE. com


Stáhnout ppt "SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE"

Podobné prezentace


Reklamy Google