Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D DĚTI NA CESTĚ Zdravotní, psychické a sociální důsledky náhradní péče VÝSLEDKY VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D DĚTI NA CESTĚ Zdravotní, psychické a sociální důsledky náhradní péče VÝSLEDKY VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D DĚTI NA CESTĚ Zdravotní, psychické a sociální důsledky náhradní péče VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T

2 H ISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka, Prof. Langmeiera a kol. studium podmínek vývoje dětí v ústavech - v prostředí psychického strádání – deprivace, ale i dalších forem péče, ústavní výchova představuje zásadní ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí a její negativní důsledky poznamenávají tyto děti až do dospělosti, ústavní výchova vede k opoždění v oblasti psychického, sociálního i somatického vývoje, z prognostického hlediska pak znamená výrazný handicap pro další uplatnění v dospělosti, nejvýznamnější, rozhodující a nezastupitelný faktor pro nápravu psychické deprivace je kvalitní náhradní péče, a v tomto smyslu zejména kvalita náhradní rodinné péče.

3 Ú STAVNÍ VÝCHOVA A VLIV NA RANÝ VÝVOJ DÍTĚTE L ANGMEIER, M ATĚJČEK Kriticky ohrožené období: 1-3 roky - období, kdy je nejdůležitější kontakt dítěte s dospělým Nicméně zásadně ohrožující faktor v každém věku Výchova v ústavním prostředí vede zvláště k: výrazné opoždění v tělesném vývoji, výrazné intelektové opoždění, mírné opoždění motorické, velmi závažné opoždění v sociálním chování, velmi závažné opoždění vývoji řeči, negativní prognóza sociálního uplatnění a integrace v dospělosti.

4 Z AHRANIČNÍ STUDIE – DŮSLEDKY ÚSTAVNÍ PÉČE PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ o vyšší riziko rozvoje poruch chování v dětství a adolescenci (Racusin et al., 2005; Wiik et al.,2010) o poruchy emocí (Racusin et al., 2005; Wiik et al.,2010; Bos et al., 2010) významněji častější než u dětí v náhradní péči než u normální populace o výskyt psychiatrických diagnóz 16 x častější o 8 x častěji užívají psychofarmaka a využívají psychiatrických služeb o 20 x vyšší výskyt posttraumatické stresové poruchy o Kriticky zvýšený výskyt pozdějších závislostí o v dospělosti chronické problémy, nezaměstnanost, malý kariérní rozvoj, neplánované rodičovství, bezdomovectví, antisociální chování, recidiva.

5 o ústavní výchova- dlouhodobý negativní vliv na tělesný vývoj (Cohen et al., 2010) o děti v ústavní výchově významné růstové a vývojové opoždění oproti normální populaci (Palacois et al., 2010) o menší obvod hlavy a hrudníku (Smyke et al., 2004) o během post-adoptivního období dochází k urychlení růstu (catch up růst) a stabilizaci tělesné hmotnosti (Van Ijzendoorn et al., 2007) o může dojít k dřívější pubertě - puberta praecox (Baron et al., 2000; Teilmann et al., 2006) spojené nežádoucím sociálním a předčasně sexualizovaným chováním o v opožděném tělesném vývoji nehraje primární roli malnutrice, ale psycho-sociální deprivace (Kim et al., 2003) Z AHRANIČNÍ STUDIE – DŮSLEDKY ÚSTAVNÍ PÉČE SOMATICKÝ VÝVOJ

6 D ŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU poruchy SOMATICKÉHO VÝVOJE Opoždění tělesného vývoje Oslabený imunitní systém Zvýšená potřeba specializované lékařské péče Další interní obtíže poruchy INTELEKTU A MOTORIKY Opožděný rozumový vývoj Nižší hodnoty rozumových schopností Opožděný motorický vývoj poruchy VÝVOJE ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ Opožděný rozvoj řeči Omezené schopnosti vyjadřování Omezená slovní zásoba

7 D ŮSLEDKY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V RANÉM VĚKU poruchy SOCIOEMOČNÍHO VÝVOJE Opožděný socioemoční vývoj Obtíže s navázáním citových vazeb Nedůvěřivost nebo naopak bezmezná důvěřivost Nízká sebedůvěra a uvědomění si vlastní hodnoty Špatné zvládání stresových situací rozvoj PSYCHICKÝCH PORUCH Častý výskyt psychických obtíží Časté užívání psychiatrické medikace Vyšší potřeba speciální psychiatrické péče

8 Psychiatrické poruchy Závislosti Poruchy emocí Poruchy chování Úzkostné poruchy Problémy v sociální oblasti Sociální integrace Partnerské problémy Nezaměstnanost Kriminalita ÚSTAVNÍ VÝCHOVA NEGATIVNÍ PROGNÓZA ÚSPĚŠNÉHO SOCIÁLNÍHO UPLATNĚNÍ A OSOBNÍHO VÝVOJE Z AHRANIČNÍ STUDIE – DŮSLEDKY ÚSTAVNÍ PÉČE ZÁTĚŽ PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SYSTÉM + MODEL SOCIÁLNÍ DĚDIČNOSTI

9 Z ÁVĚR Umístění dítěte do náhradní péče s sebou přináší značný zásah do života dítěte a silně ovlivňuje jeho psychický i tělesný vývoj. Důležitou roli hraje narušenost vztahů s biologickými rodiči, specifické traumatické zážitky, emocionální narušení v důsledku umístění do náhradní péče a nutnost přizpůsobení se náhradnímu prostředí. Pro zdravý vývoj dítěte je potřebné a přirozené vyrůstat v rodinném prostředí, které mu poskytuje dostatek podnětů a pocit kontinuity. Pouze takové prostředí je schopno pozitivně ovlivnit i narušený vývoj dítěte.


Stáhnout ppt "Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D DĚTI NA CESTĚ Zdravotní, psychické a sociální důsledky náhradní péče VÝSLEDKY VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google