Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí násilí „Domácí násilí je nejrozšířenější, nejvíce podceňované, nejméně kontrolovatelné.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí násilí „Domácí násilí je nejrozšířenější, nejvíce podceňované, nejméně kontrolovatelné.“"— Transkript prezentace:

1 Domácí násilí „Domácí násilí je nejrozšířenější, nejvíce podceňované, nejméně kontrolovatelné.“

2 Znaky domácího násilí (jak ho lze poznat?)
1. opakovanost a dlouhodobost násilí 2. eskalalce násilí 3. násilí mezi blízkými osobami (jasné role) 4. Skrytost - místem násilí je privát (dům, auto, chata…), místo je stranou společenské kontroly DN = přítomny jsou všechny znaky !

3 Strategie přežití: přizpůsobit se
Sociální izolace Ztráta sebedůvěry LIDSKÁ ZDRAVÍ ŽIVOT DŮSTOJNOST Strategie přežití: přizpůsobit se

4 Formy domácího násilí Psychické (ponižování, urážení, obviňování, zákazy, zastrašování, hrubé chování až vyhrožování, vydírání, ničení věcí oběti, terorizování ) Fyzické (facky, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla až po útok na život) Ekonomické (finanční závislost) Emocionální (soustavná kontrola - co dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, výhružky odebráním dětí, vyhozením z bytu) Sociální (zákazy kontaktů s rodinou a s přáteli, cílem je sociálně oběť izolovat, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť) Sexuální k o m b i n o v a n é

5 Jak pochopit chování oběti
Ohrožená osoba si po čase zvykne jde o obranu a syndrom naučené bezmoci Je paralizovaná strachem Přebírá názory násilné osoby Je zneschopněná – plíživý nárůst násilí Blízké vztahy a mýty ohroženou osobu matou

6 Cyklus prožívání osob ohrožených při řešení domácího násilí
Strach - Stud - Vinna

7 Kdo je oběť? Jakýkoliv člen domácnosti.
Ženy jsou častěji obětí fyzického násilí. Muži prožívají větší stud a situaci bagatelizují. Svědek DN je rovněž obětí.

8 Východiska spolupráce mezi IC a výchovnými poradci/pedagogy
Intervenční centrum pracuje vždy s dospělou osobou ohroženou Děti mají na starosti pracovníci OSPOD Jedna z možných cest k řešení situace domácího násilí vede přes děti - motivace pro řešení domácího násilí

9 Co může napovědět, že dítě řeší problém domácího násilí?

10 Nespecifické symptomy I.
Potíže udržet pozornost ve třídě, koncentraci na práci a učení se novým informacím, zhoršená krátkodobá paměť Smutek, stažení se, pokles přirozené zvídavosti Zvýšená aktivita, výbušnost, podrážděnost (u dětí, které byly před tím zamlklé) Úzkost a strach Nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry, nejistota Zvýšené napětí, lekavost Poruchy příjmu potravy Záškoláctví

11 Nespecifické symptomy II.
Bolesti břicha , bolesti hlavy, zimomřivost, únava, ospalost Zhoršení prospěchu, výkyvy ve výkonnosti Útěky z domova Sebevražedné myšlenky nebo pokusy Obviňování se za násilí, ke kterému doma dochází Agresivita vůči vrstevníkům Regrese Opoždění psychomotorického nebo psychického vývoje Přehnané reakce na neúspěch, snaha po dokonalosti

12 Specifické symptomy fyzického násilí
Modřiny, oděrky, zlomeniny  a jiná poranění Neadekvátní vysvětlení nebo vyhýbání se vysvětlení vzniku poranění Zakrývání zranění či modřin oblečením (např. dlouhé rukávy, kaloty či sukně i v horkém počasí) Vyhýbání se hodinám tělesné výchovy nebo převlíkání se společně s jinými dětmi Strach z fyzického kontaktu Strach z odhalení a z toho, že by mohl být pachatel kontaktován

13 Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí?

14 komunikovat s osobou ohroženou domácím násilím a přimět jí situaci v zájmu dítěte řešit – například odkázáním na Intervenční centrum pokud odmítá rodič komunikovat, má  škola v případě podezření na trestný čin povinnost dát podnět policii, informovat OSPOD pokud se později trestný čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu. Navíc  OSPOD musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli.

15 Vliv domácího násilí na děti
Přebírání odpovědnosti za týrání. Přebírání role rodiče (především odpovědnosti za domácí situaci a řešení rodinných problémů). Stálá úzkost, že dojde k dalšímu násilí,  a stresem vyvolané poruchy. Vina, že nejsem schopen/schopna násilí zastavit. Vina, že mám ráda trýznitele. Strach z opuštění. Sociální izolace a potíže se vztahy s vrstevníky i dospělými. Nízká sebeúcta. Řešení problémů agresí (verbální, fyzickou,k vrstevníkům, dospělým, zvířatům). Nepřebírání zodpovědnosti a svalování viny na druhé (tak jak mají odpozorovaný model od násilného rodiče).

16 Nabídka služeb Intervenčního centra
Psychická podpora - krizová intervence… Sestavení bezpečnostního plánu Orientace v systému sociálních služeb Zprostředkování dalších návazných služeb (lékař, psycholog, psychiatr, právník, azylové ubytování, rodinná a manželská poradna…) Právní poradenství spojené s řešením domácího násilí (sepsání návrhu na předběžné opatření, rozvodu, návrh na rozdělení společného jmění manželů…) Doprovod a zprostředkování komunikace s úřady (Policií ČR, OSPOD….)

17 Intervenční centrum se zaměřuje:
Intervenční centrum je odborné pracoviště, které nabízí bezplatnou pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany těch, kteří s nimi bydlí ve společné domácnosti Intervenční centrum má za úkol koordinovat pomoc osobám ohroženým domácím násilím (tzn. usnadňovat komunikaci mezi subjekty, které se podílejí na řešení problematiky domácího násilí).

18 Citát k zamyšlení „Dobré vlastnosti neodstraňují zlé, tak jako cukr s jedem nezmění nic na smrtonosném účinku jedu.“ ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Domácí násilí „Domácí násilí je nejrozšířenější, nejvíce podceňované, nejméně kontrolovatelné.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google